گزارش سی و پنجم از جاغوری

۳:۲۳ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و پنجم از جاغوری

گزارش سی و پنجم از جاغوریFB_IMG_1543917642204
۱٫ امروز در ناوه و برخی مناطق دیگر جاغوری شبکه اتصالات دوباره فعالیتش را بعد از حدود یک و نیم ماه وقفه از سر گرفت. قابل یادآوری اینکه در این مدت هیچ شبکه مخابراتی در ناوه کار نمی کرد.
۲٫ در ابخو مقدار اسلحه و مهمات بدست امنیت افتاده است که گفته می شود خائنان منطقه در انتقال و غارت آن دست داشته است.
۳٫ برخی از مظنونان و متهمان به خیانت دستگیر شده است که گفته می شود مدارک و اسناد علیه شان وجود دارد که آنها در غائله اخیر دست داشته است.
۴٫ گفته می شود که خائنان اصلی همچنان آزادانه می گردد و دستگاه زور و زر از آنها حمایت می کنند.
۵٫ اکثر تانک ها و قوای که برای حمایت جاغوری فرستاده شده بود همچنان در منطقه باقی است و تعداد کمی که مورد نیاز نبوده است منطقه را ترک کرده است.
۶٫ جلسه که در غرب جاغوری بین موی سفیدان دو قوم صورت گرفته است با هماهنگی با جاغوری و دولت بوده و صرفا جنبه آتش بس و پیش شرط مذاکره اصلی را داشته است.
۷٫ راه های منتهی به جاغوری و مالستان بر روی مسافرین مالستان و جاغوری مسدود است و در این مورد هیچ کاری عملی صورت نگرفته است.
کابل/ ۲۴/ ۹/ ۱۳۹۷

179بازدید

کامنت بسته شده است.