گزارش سی و چهارم از جاغوری

۱۱:۳۸ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش سی و چهارم از جاغوری

گزارش سی و چهارم از جاغوریFB_IMG_1542955480453_1_1
۱. گزارش های ابتدایی حاکی از پیچیده گی تحولات اخیر جاغوری دارد. نام چندین نفر از خائنین و جاسوسان سر زبان ها است که با طالبان همکاری داشته است.
۲. هنوز راه های منتهی به جاغوری مسدود است و هیچ کاری هنوز در این مورد صورت نگرفته است.
۳. شبهای جاغوری سرد و روزهایش معمولی است.
۴. سنگرهای مقاومت همچنان پا بر جا است.

345بازدید

کامنت بسته شده است.