گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

برهانی محمد جواد ۶:۵۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش ششم؛ اولین برف زمستانی

گزارش ششم؛ اولین برف زمستانیScreenshot_۲۰۱۹۱۱۱۲-۲۲۰۸۵۶_1
۱. امروز هوای جاغوری ابری و برفباری است. از ساعت شش و نیم صبح برف نرم نرم میبارد و کوه ها سفید پوش شده و قریه ها هم لباس زمستانی به تن میکند.
۲. روز پنجشنبه بنا است در غرب جاغوری به مناسبت اولین سالگرد شهدای مقاومت، مراسم یادبود و تجلیل برگزار گردد. سال گذشته، جبهه غرب جاغوری، شش شهید، (سه تن از بابه، یک تن از چهل باغتوی پشی، یکتن از هیچه همراه با آمر امنیت جاغوری) داشت و دو تن دیگر هم روی مین رفت و شهید شد.
۳. همچنین در غرب جاغوری اولین مسابقه نقاشی، خاطره نویسی و شعر تحت عنوان “شهادت و مقاومت” برگزار میگردد.FB_IMG_1573539498324_1
۴. در اوتقول روز جمعه پیش رو قرار است از کتاب حدیث پایداری، تالیف استاد اخلاقی رونمایی گردد. کتاب حدیث پایداری، در مورد تحولات اخیر جاغوری نوشته شده و در کابل چاپ گردیده است.
بیست و یک عقرب نودو هشت

666بازدید

کامنت بسته شده است.