گزارش ملاقات با یکی از اعضای پارلمان بریتانیا وزیر اینتر نیشنل دیوولپمنت در کابنه آقای کامرون

مدبریت ۶:۵۴ ب.ظ ۱۵

جناب وزیر !  میترسم روزی، اگر مردم فراموش شدهء هزاره مجبورا در صف طالبان و القاعده انتحار گر و تروریست شوند! مسُول دولت کرزی و جامعه جهانی خواهند بود!

گزارش ملاقات با یکی از اعضای پارلمان بریتانیا وزیر اینتر نیشنل دیوولپمنت در کابنه آقای کامرون

 ساعت سه و پانزده  بعد از ظهر باردیگر تلفن موبایلم زنگ خورد، دیدیم آقای مختار علی هست، گوشی را جواب دادم،

مختارعلی :  سلام کجایی آقای خرم، وعده ملاقات چهار بجه  با مارک لینکستر یادت هست؟ ولی باید کمی زودتر بیایی.

حفیظ خرم : بلی یادم هست چشم، همین حالا از کار طرف خانه رفته دست و رویم را شسته تا سه وسی و یا سه و چهل خودم  را پیش دفتر مارک می رسانم، به دوستان هم بگو که بیست الی پانزده دقیقه زودتر برسند  تا  از نزدیک هماهنگی نموده و سر ساعت باید وارد دفتر ایشان شویم.

مختار: بلی دوستان را خبر کردم، سر ساعت خواهند رسید، ولی متاسفانه چند نفر از دوستان به اثر مشکلات کاری نمی توانند سر وقت حاضر شوند.

حفیظ: خوب خیر است، لازم نیست ده پانزده نفر برویم چهار پنج نفر به نمایندگی از دیگران کافی خواهد بود. 

ساعت چهار وارد دفتر کار جناب  وزیراقای مارک لنکیستر شدیم، خانم بلند قد با چشمان آبی با لبخند و خوش آمد گویی ما را به اطاق ملاقات، رهنمایی نموده با لحن موادبانه گفت: شما لطفا اینجا تشریف داشته باشید اقای لنکیستر همین حالا می ایند.  با نوشیدنی تشریفات ساده میهمان نوازی را بجا اورد. 

بعد از گذشت دو الی سه دقیقه جناب وزیر دستان ما را به رسم خوش آمد گویی فشرد و همه سر جایشان قرار گرفتند.

آقای مختار علی جنرل سیکرتری (منشی) جامعه افغانیستانیهای شهر مدرن میلتون کینز خود و دوستان را اینچنین معرفی نمودند: 

آقای حفیظ ا لله خرم مسؤل جامعه افغانیستانیهای شهر میلتون کینز

آقای صادق نویان نماینده هزاره ارگنایزیشن بریتانیا

آقای آصف حیدری سابق خزانه دار جامعه افغانیستانیهای میلتون کینز

و اینجانب مختار علی منشی ( جنرل سیکریتری) جامعه افغانیستانیهای میلتون کینز

جناب مارک هم خودش را بطور رسمی چنین معرفی نمودند:

من مارک لنکیستر عضوی پارلمان در یکی از وزارت های کابینه فعلی حکومت بریتانیا اجرایی وظیفه می نمایم.  

موضع بحث:

 هدف از ملاقات با نماینده پارلمان وزیر دولت کنونی بریتانیا سه موضع مهم و جداگانه بودند که در پائین به تفصیل گرفته شده اند: 

۱: مسائل روز افغانستان و هزاره ها – جامعه جهانی، دولت کرزی با میلیاردها دالرو فراموشی هزاره جات

۲: کشتار سیستماتیک و زنجیرهء هزاره ها در کویته پاکستان

ir=”rtl”>۳: مسائل و مشکلات افغانیستانیهای مهاجر در داخل بریتانیا چه آنهای که شهروند این کشور و مشغول کار و زندگی هستند و چه آنهای که هنوزبی سر نوشت و منتظر جواب اند. 

جلسه بعد از تشریفات و تعریفات خوش آمد گویی و معرفی طرفین به شکل رسمی آغاز گردید، در ابتدا آقای مارک لینکستر از تشریف آوری میهمانان بار دیگر ابراز خرسندی نموده  مختصر صحبت را در مورد سیاستهای حزب حاکم بریتانیا در قبال قضایای مختلف افغانستان و پاکستان ارئه نمودند. 

۱: قضیه کشتار زنجیره ای در کویته:

بعدا اقای مختار علی منشی جامعه افغانهای میلتون کینز مختصر صحبت و معلومات دقیق در مورد کشتار زنجیره ای هزاره ها در کویته پاکستان ارائه کردند در ضمن اسناد کتبی و رسمی و لیست کشته شده گان را به اقای مارک لنکیستر تحویل دادند، و تا کید بر این داشتند که در صورت امکان باید فشار بیشتر روی دولت پاکستان وارد شود تا اگر جلوی گیری از این همه کشتار و خشونت نمی توانند، حد اقل قاتلین را به پنجه قانون سپرده وبه  سزایی اعمالشان برسانند، تاکید بر این بود که آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به بریتانیا آمده است، قضیه کشتار هزاره ها باید با ایشان مطرح گردد.  سخنان اقای مختار علی با سخنان آقایان صادق نویان و آصف حیدری ادامه یافت و همه تاکید بر این داشتند تا قضیه به صورت جدی پی گیری و با ریئس جمهور دولت پاکستان در میان گذاشته شود.  

 ۲: مسائل افغانستان، جامعه جهانی و هزاره های فراموش شده! 

آقای حفیظ ا لله خرم مسؤل جامعه افغانیستانیهای شهر میلتون کینز سخنانش را چنین آغاز کردند:

 اجاز دهید در قدم اول از جناب وزیر اقای لنکیستر تشکری نمایم که وقت گرانبهایشان را در اختیار ما قرار داده اند، دوست دارم پیروزی شما و حزب شما و حکومت جدیدی شما را مبارکباد گویم که فرصت خوبی بدست آمد تا خدمت مردم و کشور تان را بنمائید.

اجازه دهید مخلصانه و صمیمانه از مردم خوب بریتانیا، از دولت قانونمدار، از حکومت گذشته و حکومت فعلی و از همه ارگانهای دفاع از حقوق بشر و حقوق مهاجرین تشکری و سپاسگزاری نمایم که در سخت ترین شرائط به مهاجرین افغانستانی، خانواده ها و اطفال جنگ زده و بی سر پرست افغان فرصت زندگی دوباره دادند.  فرصت دادند تا سیل از انسانهای بی سر نوشت و بی خانه و بی پناه افغان در بریتانیا زندگی را از نو آغاز نمایند و آینده خوبی را برای خود و فرزندانشان رقم زنند.  به یقین که مردم مهربان بریتانیا تحت قانون بشر دوستانه دولت،  میزبانان خوبی برای میهمانان ناخوانده  شان بودند و هستند، نهایت کمال تقدیر و تشکر را داریم. 

آقای لنکیستر چناچه همه میدانیم که آفغانستان نه تنها برای چندین سال و دهه بلکه چند قرن استکه مرکز توجه سیاستهای جهانی، کشمکش های قارهء و میان قارهء ، تمدن های مختلف و داد و ستد های اقتصادی  و تجاری میان امپراطوری ها و یا چند حوزه بزرگ سیاسی- اقتصادی و فرهنگی بوده است. 

امروزافغانستان بار دیگر آبستن عجایب شده است! آبستن خشونت، دموکراسی، جامعه جهانی، انتحار، حقوق بشر، تروریزم،  آزادی بیان، مواد مخدر، حقوق فردی، ناتو،  مردم سالاری، جنگ سالاری، کتاب و مکتب سوزی، دانشگاه سازی، تکنالوجی، شبکه های تلویزیونی، وحشت و جنگ،  ماهواره و اینترنیت و موبایل در کنار پیشرفته ترین وسائل جنگی توپ و تانگ و ماشیندار و…!.  

در این شرائط حساس اگر جامعه جهانی و ناتو وظیفه انسانی و دیپلوماسی و سیاست درست و فراگیر و فرا تر از کابل را در افغانستان به خوبی رهبری نکنند، وضعیت بد و بدتر خواهد شد و هزینه سنکین هم برای مردم افغانستان و هم برای مردم و دولت بریتانیا و جهان در پی خواهند داشت.  بنا دولت شما و جامعه جهانی می توانند بالای مردمان خوبی افغانستان بخصوص مردم صل
ح دوست ، امن گرا و تلاشگر هزاره اعتماد نمایند،  با روحیه همکاری با آنان می توانند  به پروسه صلح و امنیت و باز سازی در کشور شتاب و تقویت بخشند. 
 

یهتر خواهد بود اگر دولت شما و جامعه جهانی دقت و توجه دقیق در موقعیت و رول مهم هزاره ها درباز سازی، صلح وامنیت، رشد اقتصاد و شغل کاری در نقاط امن، نهادینه کردن دموکراسی،  تقویت حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی فردی واعتبار بخشیدن به روحیه ی عدالت باوری و برابری در افغانستان نمایند. 

موضع اصلی را که می خواهم خدمت تان به شیوهء سوال گونه مطرح کنم اینکه دولت شما و جامعه جهانی از مردم هزاره و هزاره جات (هزارستان) چه اطلاع عمیق دارند؟ هزاره ها کی هستند؟ چند در صد نفوس کل کشور را تشکیل می دهند؟ از چه مزایا و حقوق عادلانه دولتی و سیاسی و اقتصادی بر خوردار هستند؟ چه رول عمده را در تامین امنیت، صلح و دموکراسی و مسائل اقتصادی و فرهنگی می توانند بازی کنند؟ تا چه حد از کمکهای ده ها میلیاردی جامعه جهانی مستفید شده اند!؟ از هزاران کیلومتر سرک (جاده) که در سرتاسر افغانستان درست شده است چند کیلومتر آن در ساحه هزارجات می باشد؟

از صد ها باب مکتب و شفاخانه و مراکز آموزشی، صحی و فرهنگی و اقتصادی و خدمات اجتماعی که در شهر ها و دهات مختلف افغانستان درست شده اند، چند عدد آن در هزاره جات می باشد؟  

جناب لنکیستر نیک میدانید که ده ها میلیون دالر نقدی که به جنگجویان و تروریستان و خشونت گرایان طالبان و اقاعده بطور تشویقی و تحفه پیش کش میگردد تا از صفوف طالبان کنار روند ولو موقتا، ایا چند هزار دالر برای بهبود وضعیت زندگی مردم صلح پرور و تمدن پزیر اما فقیر هزاره در هزاره جات و مغاره های بامیان کمک کرده اند؟

 ده ها میلیون دالر به دهقانان جنوب کشور کمکی و تشویقی داده میشود تا دست از کشت و زرع تریاک و خشخاش بردارند،  آیا چند هزار دالر کمک برای رشد انکشاف دهات، مزارع کم حاصل، کمک به دهقانان و کسبه کاران در هزاره جات صورت گرفته است تا زمینه و فرصت کاری و شغل سازی درمناطق محروم هزاره نشین صورت گیرد؟ آیا این کم کاری هست یا کم توجهی و یا نادیده گرفتن!؟  

آقای لنکیستر ما از شما و از حکومت و دولت بریتانیا که یکی از کمک دهنده های مهم و تصمیم گیرنده در امورات افغانستان هستید جدا تقضا میکنیم که توجه تان را فراتر از کابل در کوهپایه های افغانستان و در سراسر افغانستان مبذول دارید،  نظارت مستقیم اگر دولت بریتانیا خود نمی تواند بر امورات کمک مالی و نقدی داشته باشد ، حد اقل ارگانهای مربوطه را تحت نظارت جدی قرار دهید که این همه پول به کجا و برای چه کسانی مصرف می شوند.  

بامیان مرکز اقتدار و تمدن هزاره ها و افغانستان نه تنها شهر تاریخی و نمونه در افغانستان بلکه در جهان می باشد.   نیک میدانید که بزرگترین و بلند ترین مجسمه های بودا، میراث تمدن غنی بشریت برای هزاران سال در قلب هزراه جات در بامیان باستان، تاریخ نمایی و تمدن نمایی می کردند، کی ها از بین بردند و کی ها میراث دار بودند!؟

 امروز  با حضورگسترده ای  جامعه جهانی، سازمان ملل و ارگانهای مختلف محافظت از اثار تاریخی و باستانی در افغانستان، جایگاه خالی بودا و شهر کهن باستانی بامیان شدیدا مورد بی مهری جامعه جهانی، دولت آقای کرزی، و ارگانهای کمکی و اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است.  سیاستمداران جهان و ناتو و دفتر سازمان ملل هر روز فخر می فروشند، فخر افغانستان سازی، فخر صلح و دموکراسی، فخر دولت قانونمند و مردم سالاری ، فخر باز سازی و تکنالوجی و آبادانی افغانستان، ولی مردم بامیان سرکهای (جاده ها)  یکی از کهن ترین و باستانی ترین شهر جهان را کاه گل می نمایند.   اطفال هزاره جات هنوز با شکم گرسنه در خرابه ها و مغاره های تاریک زندگی میکنند.  روزها با پاهای برهنه دنبال نان وهیزوم میگردند و شبها با چشمان اشکبار خار های زهری تقدیر را  ازپاهایشان بیرون میکشند.   از این همه کمکها، نقدی و مالی و پول و دالر و ساز و برگها، فقط هیلوکوپتر های جامعه جهانی را گاه گاهی در فراز اسمان آبی و صاف هزاره جات باستان به نظاره می گیرند، این است نصیب مردم بامیان و هزار جات از این همه میلیونها! و میلیاردها ! “tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif” size=”3″> 

آیا میدانید که با میان و هزاره جات  برای چند مین بار بعنوان شهر و منطقه نمونه و امن در افغانستان برنده چندین جایزه شده است؟  آیا میدانید که حتی یک مرمی (گلوله)  در این محدوه فیر نشده و حتی بینی یک نظامی ناتو (کشور نیوزلند) در مناطق هزاره نشین و بامیان خون نشده است چه رسد به کشته شدن کسی! پس چرا با مردم صلح دوست و مناطق امن  بی مهری صورت می گیرد؟ چرا وجود بیست الی بیست و پنج درصد  مردم صلح پرور و امن گرایی هزاره  در خیلی از موارد و قضایا نادیده گرفته میشود؟ به جرئت میتوان هزاره ها را رفیق و دوست دموکراسی و صلح در افغانستان دانست. 

 جناب وزیر! اگر جامعه جهانی و ناتو واقعا می خواهند سیاست شانرا بطور صلح آمیز پیاده کنند، دموکراسی  و صلح و امنیت را در افغانستان بیاورند، بازسازی واقعی و فراگیر آغاز گردد،  باید با هشت میلیون انسان صلح دوست هزاره و اقلیتهای خرد و کوچک  دیگرکه عاشق صلح و امنیت هستند  کار و همکاری صورت گیرد، تا جریان صلح و امنیت و علم دوستی و دموکراسی کم کم از هزاره جات به سائر نقاط افغانستان به راه افتد و در گذشت زمان اثر مثبتش را در کل کشور جاه گذاشته و به یقین که افغانستان آباد و امن خواهیم داشت و در نهایت جهان امن و بدون تروریست و طالبان و بن لادن ها.  

 ولی اگربر عکس آنچه ذکرش رفت ادامه پیدا کند، یعنی به تروریستان و خشونت گران و انتحار گرایان میلیونها دالر پول نقدی و تشویقی داده شود، تا صلاح بر زمین بگذارند، به یقین بدانید که به جای صد ها طالب صلاح بر زمین گذاشته، هزاران طالب جدیدی بخاطر دالر بدست آوردن صلاح گرفته در صفوف طالبان خواهند پیوست.

جناب وزیر!  میترسم روزی، اگر مردم  فراموش شده ای هزاره مجبورا و یا بخاطر بخشش میلیون دالری به صف طالبان و القاعده پیوسته، انتحار گر و تروریست شوند، اگر این کار صورت گیرد مسوءل نه هزاره ها بلکه شما، دولت اقای کرزی و جامعه جهانی خواهند بود. 

بدون شک  تحفه های ده ها میلیون دالری برای تروریستان طالبی خود تائید و تشویق به خشونت و جنگ است، غیر مستقیم فرهنگ ترور، وحشت و انتحار را تقویت و انرژی می بخشد، تا همه دست به صلاح ببرند و فردا صاحب میلیونها دلر شوند.  مگر در نقاط هزاره جات و بامیان که امن ترین نقاط کشور است و هزاره ها که جان فدا در راهی دموکراسی و صلح و امنیت ایستاده اند نه تنها کمک دالری می شوند بلکه کاملا نادیده گرفته و حتی تحقیر میشوند. 

جامعه غرب بخصوص بریتانیا و آمریکا شعار های بلند همچون حقوق بشر، برابری و عدالت میان شهروندان، هر نوع فرصت و زمینه کاری برابر برای همه و دموکراسی را در سر لوحه های سیاسی و اقتصادی و دیپلوماسی  های بشر دوستانه و سیستم عادلانه شان قرار داده اند.   اما با حضور فعال جامعه جهانی و بریتانیا در افغانستان، کاملا عکس این شعار در افغانستان کار صورت می گیرد،  صدها میلیارد دالر در نقاط مخصوص مصرف می گردد، قوم خاص به بهانه های مختلف مورد کمک دهی قرار می گیرد،  ولی آنهایکه همه هستی و تاریخ و تمدن و جغرافیای خاکی و زندگی شیرین شانرا فدای صلح و دموکراسی و عدالت کرده اند و میکنند کاملا به فراموشی سپرده می شوند. 

پارلمان افغانستان جایی که باید ارمان مردم و عدالت و قانونمداری تبلور یابد، تبدل به ستم خانه  سلیقه ها حسادت ها و تعصبات و قوم پرستی و قوم سیتیزی و معامله گری شده است.   برای چندمین بار کاندید وزیران هزاره از زیر فیلتر تعصبات قومی بیرون نشده در نتیجه هیچکدام  رای اعتماد پارلمانیان را بدست نیاوردند.    جالب اینکه معامله در هر سطح با حضور گستردهء جامعه جهانی در کشور صورت می گیرد، وجود بیست در صد نفوس کشور با رد وزیران آنها کاملا به مسخره گرفته می شود، چرا جامعه جهانی توجه جدی روی این گونه مسائل نمی کنند؟ ایا نمی دانند و یا وقتی از هزاره جات می گذرند دست روی چشم شان می گذارند و یا وقتی که صحبت از مردم صلح دوست هزاره میشود گوشهای شانرا می گیرند؟  میدانم که جامعه جهانی در امورات داخلی پارلمان حق دخالت را ندارد ولی توانایی این را بعنوان کمک دهنده میلیاردها دالر از جیب شهرواندشان دارند که راه معامله گری ها و سیاستهای خطرناک که به ضرر
امنیت جهانی و امینت و صلح و ابادانی افغانستان باشد بیگیرند. 
 

مردم هزاره مردم زحمتکش، کار گر و تلاشگر هستند، خیلی کم توقع، گرسنه می خوابند ولی مکتب خود می سازند، محقرانه زندگی میکنند ولی فرزندانشان را به مکتب می فرستند، شاید هیچگاه دست به گدایی نزنند ولی دست خالی سرفراز زندگی کردن را از گذشته و بی مهری روزگار خوب آموخته اند.   

در اخیر از جناب شما و حکومت حزب محافظه کار و دولت بریتاینا خواهشمندیم که  در مورد هزاره جات، هزاره ها و غیره اقلیتهای  صلح دوست افغانستان توجه جدی نموده، اگر هزاران کیلومتر سرک در مناطق دیگر  درست میشود، حد اقل ده ها کیلومتر در هزاره جات ساخته شود.  اگر صد ها مکتب و مراکز صحی و اموزشی و کاری یابی در دیگر مناطق ساخته میشوند، حد اقل چند باب در مناطق هزاره نشین ساخته شود.  اگر میلیاردها دالر به اقوام دیگر و جاه های دیگر داده و مصرف می شود حد اقل هزاران دالر مصرف مردم و مناطق مرکزی گردد. 

۳: : مسائل و مشکلات افغانیستانیهای مهاجر در داخل بریتانیا: 

اندک صحبت در مورد جامعه افغانستانیهای شهر میلتون کینیز و غیره کمیونیتی ها و انجمن های افغانیستانیها مقیم بریتانیا صورت گرفت، هدف بر این بود تا معرفی خوبتر و بیشتر از مهاجرین شهروند و مهاجرین منتظر صورت گیرد.  افغانیستانیها بطور عموم مردم ساده و صادق بخصوص هزاره ها مردم صلح دوست، علم طلب، ترقیخواه و دموکراسی پرور، تمدن پزیرو تلاشگر هستند، به راحتی میتوانند با فرهنگ مختلط اروپا و بریتانیا آشنا شوند، در رشد تدریجی فرهنگها، باور ها، سنتهای مثبت و رسم و عنعنات و تمدن های اروپا و آسیا سهیم گردند و رول عمده را در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی انگلستان بازی کنند.  هزاره ها مردم پر کار و زحمت کش هستند، تقریبا نود و پنج درصد مهاجرین شهروند هزاره در بریتانیا در سن  پائین تر از چهل هستند و خوشبختانه همه کار گر و کارمند و کسبه کار و خرده تجار و سرمایه گزا  هستند که در رشد  کار، بازار و اقتصاد متضرر یافته ی بریتانیا رول مهم بازی کرده در آینده  تاثرگذار جدی خواهند شد.   

تشکر از شما و دوستان حاضر در جلسه،  

جلسه بعد از پنجاه و پنج دقیقه صحبت و نظر خواهی و نتیجه گیری به پایان رسید، در اخر اقای مارک لینکستر وعده شدند تا زمینه ی ملاقات رو در رو را با وزیر و دیپلوماتهای که در مسائل افغانستان و پاکستان کار میکنند فراهم نمایند. 

خواهش: از همه کمیونیتی های اجتماعی، انجمن های فرهنگی، ارگانهای سیاسی و حزبی افغانیستانیها – هزاره ها مقیم در آمریکا- کانادا،  اروپا و استرالیا کوچکانه خواهش میشود که با نشست ها، ملاقات های رسمی و غیر رسمی، و ارتباط قلمی و زبانی با سران حکومت ها، نمایندگان پارلمان و نمایندگان شهر و سران احزاب سیاسی و تاثر گذار، ارگانهای فعال ناظربر روابط سیاسی اقتصادی کشور های زدخل درافغانستان بر قرار نموده اقلیتهای فراموش شده بخصوص هزاره ها را بیشتر و دقیق تر معرفی نماییم. 

  هر انجمن و کمیونتی اگر در حد توان شان صدای میلیتهای فراموش شده کشور  بخصوص هزاره ها را از پنجره های کوچک و نیمه باز کوچه و پس کوچه های شهرو دیار هجرت به گوش سیاستمداران جامعه جهانی برسانند،  کار بس نیکو انجام داده و مسولیت انسانی و و جدانی شان را در پیشگاه ملت شرف و کشور عزیز ماافغانستان و اقوام با هم برادر در داخل انجام خواهند داد. 

نوت:  امید وارم به هزاره پرستی و دیگران ستیزی متهم نشوم، هر گاه طفلی گرسنه صدایش را به گوش مادر میرساند تا اندک توجه مادر و یا دایه را جهت رفع گرسنگی به خود جلب کند، این نه به معنی ستیزبا دیگر اطفال ه

1,337بازدید

۱۵ دیدگاه »

 1. علی قاسمی اسد ۲۵, ۱۳۸۹ در ۱:۲۹ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۱۳:۲۹

  خرم عزیز به سلامت باشید
  تلاش و حرمات دوستان به خاطر رساندن صدای مردم شان به گوش جهانیان قابل قدر است .
  ارزوی موفقیت برای شما و همکاران تان را در این زمینه و دیگر امورات اجتماعی و سیاسی از خداوند تمنا دارم .
  موفق باشید .

 2. عارف مقصودی اسد ۲۵, ۱۳۸۹ در ۲:۵۹ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۱۴:۵۹

  جناب آقای خرم عزیز.
  با تقدیم سلام و احترام وبا آرزوی موفقیت هرچه بیشتر شما.
  جای بسی افتخار و مسرت است که در جامعه ما انسان های بزرگ و ارزشمند مثل شما وجود دارند که با احساس وطن دوستی و مظلوم ستیزی خود کوشش شان بر این است که صدای مردم مظلوم و در بند کشیده شان را بگوش جهانیان ومقامات عالیرتبه کشورها برسانند.
  گزارش ملاقات شما را با آقای مارک لینکستر خواندم. از سخنان باارزش که ایراد کرده بودید واقعا به خود بالیدم. تلاش های مجتمع شما قابل قدر است
  انشاآلله که پیدا شوند مردمان دلسوز مثل شما در دیگر گوشه های دنیا که بتوانند این جنبش اجتماعی را یاری رسانده و از حقوق پایمال شده هزاره ها دفاع کنند.
  به امید موفقیت هرچه بیشتر تان.
  عارف مقصودی.
  دبی

 3. م. رفعت اسد ۲۵, ۱۳۸۹ در ۵:۱۵ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۱۷:۱۵

  تشکر از آقای خرم و همکاران ایشان
  کار تان خوب و با ارزش است و همه در این راه جدی باشند و کار و فعالیت نمایند این وظیفه هر کس و همه است. امیدوارم طرح شما در جاهای دیگر نیز عملی گردد.

  قلم قشنگ تان با داوام باد اقای خرم عزیز

 4. خاموش اسد ۲۵, ۱۳۸۹ در ۶:۳۰ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۱۸:۳۰

  آقای خرم غزیز! من با بغض گلو و لبخن اشک در چشمان از شوق وشعف . از سکوت و درد از شلاق و زجر از شکنجه و تهقیر از نابودی و قهقرائی از دور شدن و در انزوا رمیدن از عرصه سیاسی و صدها تراژیدی انسانی ناکام ماندن در بازی های سیاسی, متهم شدن در(ناسیونالیستی) از درد فریاد میکنم که! خلقی، پرچمی، گلبدنی، سیافی، ملاعمری، ستم ملی، افغان ملیتی، در نتیجه عبدالرحمان خانی با سیاست انگلیس استعماری و روسیه تضاری، و حتی ربانی و مسعودی همه با همه ما را مورد تاخت تاز در طول تاریخ قرار داده، و داره فوتبال میکنند در عرصه سیاسی. چه باید کرد؟

  این جریان های بهسود، غرب کابل، پارلمان، نساختن سرک ها اورزگان کنده پشت عبدلخالق، چهل دختران همه و همه یک آینه یست برای انسان هزاره که در طول تاریخ بر انسان هزاره چه گزشته. برادر! دخترایکه ستون زنان امروز جامعه ما را تشکیل میداد کجاست اگر بی عفت شده اگر به فروش رفته اگر کنیز شده با کدام احساس انسانی با کدام پیوند اجتماعی در درون جامعه دیگران زندگی میکنند؟

  حکومت ملی حاکم هزاره ازبک و تاجیک پشتون باشد. یک بلیست سرک در مناطیق هزاره ساخته نشود، یک کتله احتماعی از حقوق حقه خویش مهروم شود این حکومت ملی است؟

  حکومت ملی وحدت همه چیز می یاورد. در طول تاریخ ما حکومت ملی داشتم اما برای یک قوم.
  برادر! موفق کامیاب پروز باشی من نوشته تو را کاملا خواندم در واقع از حلقوم خود به ریشته ی سخن آمده بوده، هیچ چیز باقی نمانده است
  تشکر که صدای خفه شده مظلومیت را به گوش سیاست مداران(امپریالیست)رسانده ومی رسانید. اما چه صدایی در زمان حکومت انتخابی مردم و شعار های دموکراسی و همرا با بحث عقلانی آنهم در محور دموکراسی مردم علف می خورند در قرن ۲۱ در (ولسوالی اشترلی).

  برادر هچ نظر ندارم اما اگر فردا تو به قومداری و قوم گرائی و دیگران سیتزی متهم می شوی باید امروز شوی، و پیش از اینکه تو را اعیار متهم میکند شاید خود ما تو را متهم کنیم. چون خودم دیدم و شنیدم من هم صدای مظلومیت را بلند می کردم سکوت ها را تفسیر می کردم ضجه ها را به ریشته سخن در می آوردم اشک ها را گلوله می ساختم فریاد ها را ندای عدالت ولی خود ما در یک از شهر های غربی متهم میکند که تو در بین ما نفاق افگنی میکنی وحدت ملی با یک پشتون که از صبح تا شب دست شوئی پاک میکند وحدت حفظ می شود.

 5. فاطمه از بازار سنگماشه اسد ۲۵, ۱۳۸۹ در ۷:۱۰ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۱۹:۱۰

  آغایی خرم لالی سلام خوبی مو همه چشم ده رای از شومو و امثال شومو استی که اواز ناشنیده از مو ره ده گوش بزرگا بیرسینی اگر مو از گوشنگی دمه بور شونه ام از تیم کرزی نامونده بچه خور خبری نیست.

 6. ازره اسد ۲۵, ۱۳۸۹ در ۸:۳۹ ب.ظ -

  دوشنبه ۲۵ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۲۰:۳۹

  سلان برار . این کار تان خیلی خوب است . کوشش کونیم که زیاد علنی نسازیم . پوتکی کا ر کنید کللی گی تان . پشتونا در امریکا انگلیس و جای دیگه خیلی کا رای سیاتسی زیاد مونه اما زیاد سر صدا راه نمیندیزنه به هر صورت زنده باشی . این کار تو بیخی خوبه شاید دیگه قوما هم تشویق شونه .

 7. ناروی اسد ۲۶, ۱۳۸۹ در ۹:۳۱ ب.ظ -

  سه شنبه ۲۶ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۲۱:۳۱

  سلام خرم گرامی !
  این مقوله جالب تان را که بیانگر دردهای به گلو خفه شده ۲۶۰ ساله و آنهم آگاهی دادن به یکنماینده سیاسی پارلمان انگلیس را در وبسایت جمهوری سکوت هم مرور نمودم و همچنین انیجا !
  امید واریم که روشن ضمیران ما در گوشه گوشه دنیا چهره های شیادان تاریخ را سیاه تر نماید و چنانچه ,که زینب خواهر امام حسین بعد از شهادت امام و اهلبیتش در کوفه وشام چهره یزید را سیاه تاریخ نمود ,که این لکه ننگ تاریخی تا ابد بدرقه راه نادرست یزید و یزیدیان ماند . خلیلی

 8. حفیظ خرم اسد ۲۸, ۱۳۸۹ در ۴:۵۲ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۸ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۱۶:۵۲

  سلام خدمت همه خوانندگان محترم
  تقدیر و تشکر از دوستان که با نقد و نظرات مفید شان ما را رهنما و همکار شده اند.

  شاد و سالم و پیروز باشید

 9. صادقی اسد ۲۸, ۱۳۸۹ در ۷:۴۲ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۸ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۱۹:۴۲

  برادر خرم سلام همت شما قابل قدر است تلاش کنید در کار خود پختگی بشتر از خود نشان دهید همه هزارهای که در کشورهای دیگر هستند را بصورت عملی هماهنگ کنید با دولت مردان رفیق شوید بعد می توانید برای مردم خود کار کنید با ید همه جا این کار صورت گیرد با یک کل بهار نمی شود سعی کنید زیاد جزئیات را نشر نکنید موفق باشید صادقی ازقم

 10. صادقی اسد ۲۸, ۱۳۸۹ در ۷:۵۱ ب.ظ -

  پنجشنبه ۲۸ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۱۹:۵۱

  خرم جان سلام دوای درد اقلیت کیفیت است قومارا بگویید خوب درس بخواندخوب اقتصاد داشته باشد مشکل همه حل می شود قلمت خوشم امد افرین اما اگر جلسه ملاقات مثل نوشته شما بوده باشد به نظرم وزیر را خواب گرفته باشد چون خرفهایش خیلی کوتا بوده است خود دانید

 11. علی اسد ۳۰, ۱۳۸۹ در ۲:۰۳ ق.ظ -

  شنبه ۳۰ مرداد۱۳۸۹ ساعت: ۲:۳

  درود بر شما آقای خرم عزیز!

  واقعاً یک کار بزرگ را انجام دادید، ای کاش همه مثل شما در هر نقطه این کره خاکی، که هستند صدای مردم مارا بگوش جهانیان برسانند.

 12. عارف احمدی سنبله ۱, ۱۳۸۹ در ۵:۴۰ ب.ظ -

  دوشنبه ۱ شهریور۱۳۸۹ ساعت: ۱۷:۴۰

  سلام دوستی همیشه دوست داشتنی ام و دوستان قند بویژه مختارجان. از همه تلاش و اقدامات تان از ته دل قدردانی میکنم بهترین اقدام وبزرگترین کار تان است و امید فقط شروع کار باشد. موفق باشید رفیقای خوب

 13. حفیظ خرم سنبله ۲, ۱۳۸۹ در ۹:۲۹ ب.ظ -

  سه شنبه ۲ شهریور۱۳۸۹ ساعت: ۲۱:۲۹

  سلام به سیما و سلامتی به سر تان باد!

  تشکر از دوستان که با نقد و نظر شان ما را رهنما و همکار شده اند.

  البته بخشش از اینکه دیرتر جواب کامنتها را می نویسم
  ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را…!

  آقای آزره گرامی!
  چی را پنهان کنیم عزیز چرا پتکی؟
  ما نه کدام کار خلاف کردیم و نه کدام کار جاسوسی و استخباراتی که ضربه به شخصی و قومی و یا کشوری وارد سازیم. و نه کدام کار بد و ناشایست انجام داده و میدهیم که پتکی و پنهانی کار و فعالیت کنیم.

  فقط خواستیم از شرائط استفاده کنیم ، خوشبختانه زمینه ملاقات فراهم شد و ما هم از واقعیت و حقیقت های ناجور و بسا تلخ که در کشور ما حاکم است به گوش یکی از حاکمان غربی که در قضایای کشور ما مستقیما دخل هستند در میان گذاشتیم.

  صادقی گرامی!

  وزیر صاحبان غربی و وطنی را وقت خواب برده بودند، سالها و قرنهاست که نسبت به سرنوشت مردم ما و اقلییتهای محروم کشور در خواب سنگین بودند و هنوز هستند، شاید ما در خواب بودیم و هستیم که هنوز متوجه نشده ایم.

  اتفاقا ما وزیر صائب را از خواب غفلت بیدار کردیم!

  امید وارم حرکتها و ملاقاتهای و اعتراض های مدنی خرد و کوچک دیگر نیز در پس کوچه های سیاست، اینترنیت، رسانه ها و فرهنگ و اقتصاد شروع شوند. به یقین که تاثیر گزار خواهد شد، اگر با صدای رسا شان وزیران و رهبران داخلی و خارجی را بیدار نتوانستند، حد اقل خواب شانرا آشفته خواهند ساخت و توجه شانرا خواسته نا خواسته بخود جلب خواهند کرد.

  امید همیشه سرزنده و جسور و تلاشگر باشید.

 14. صادق افتخاری سنبله ۱۰, ۱۳۸۹ در ۲:۰۵ ق.ظ -

  چهارشنبه ۱۰ شهریور۱۳۸۹ ساعت: ۲:۵

  آفرین بر این فرزندان آگاه و با درایت هزاره ، ما به شما افتخار می کنیم دوستان خداوند بزرگ به شما توفیق بیشتر در راه مبارزه ی عدالت طلبی عنایت کند.

 15. سها سنبله ۱۰, ۱۳۸۹ در ۳:۰۸ ب.ظ -

  چهارشنبه ۱۰ شهریور۱۳۸۹ ساعت: ۱۵:۸

  دوست عزیز سلام
  مؤسسه تحصیلات عالی گوهرشاد به تازگی شروع به کار کرده است. این مؤسسه در رشته های حقوق،علوم سیاسی ، جامعه شناسی سیاسی ، مدیریت آموزشی و مدیریت اقتصادی از بین فارغان صنف ۱۲ محصل می پذیرد . اگر امکان دارد، آدرس وبلاگ و اطلاعیه این مؤسسه را برای اطلاع محصلان در سایت تان قرار دهید
  پیشاپیش از همکاری تان متشکریم