گزارش هفدهم از جاغوری

۱:۳۲ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش هفدهم از جاغوری

گزارش هفدهم از جاغوریScreenshot_۲۰۱۸۱۱۲۶-۱۶۴۸۳۶_1
۱. امروز تحرکات طالبان در غرب جاغوری از دو استقامت بولخیر و جیجیگه مشاهده شد که تلاش داشتند سرک را مین گزاری کنند و نیروهای دولتی، آنها را سرکوب کردند و طالبان متواری گشتند.
۲. این روزها در ولسوالی جاغوری و مالستان، اردوی محلی جلب و جذب دارند و هر روز تعدادی برای ده هفته آموزش از طریق هوایی در کابل فرستاده میشوند.
۳. مالستان کاملا امن گردیده و مین ها خنثی شده است.
۴. رادیوهای جاغوری از نشرات باز مانده است؛ در جاغوری دو رادیو به نام رادیو جاغوری(تاسیس ۱۳۸۴) و رادیو پیام جوان سالها است برنامه های گوناگون نشر میکردند که حالا به خاطر نقص فنی مدتی است هر دو رادیو از فعالیت باز مانده است.
۵. در جاغوری سه مرکز فرهنگی به نام های مجمع همسویی اجتماعی، انجمن فرهنگی اجتماعی جاغوری و انجمن فرهنگی نور فعال است. البته در این ایام فعالیت خاصی نداشته است.
۶. شاروال از تاراج برخی خانه ها که تحت تصرف طالبان بوده و اکنون آزاد شده خبر دادند و بنا است هیئتی تشکیل و آن را بررسی کنند.
۷.امروز ساعت دوازده در جلو ولسوالی به حمایت از قمندان شمشیر مردم تظاهرات کردند.
تا گزارش بعد خدا نگهدار
دوشنبه ۵/ ۹/ ۹۷ سنگماشه

343بازدید

کامنت بسته شده است.