گزارش هیجدهم از جاغوری

۶:۳۲ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش هیجدهم از جاغوری

گزارش هیجدهم از جاغوریFB_IMG_1542955480453_1_1
۱. دیشب جاغوری شبی آرامی را سپری کرد. گزارشی از درگیری و جنگ دریافت نشده است.
۲. غرب جاغوری (بابه، هیچه و پاتو) هنوز در معرض بیشترین تهدید از سوی طالبان میباشد. البته روحیه مقاومت خوب است و دیشب این مناطق نیز آرام بوده است.
۳. تلفن اریبا و افغان بیسیم فعال و سایر شرکت های مخابراتی هنوز غیر فعال است.
۴. نرخ و نوا خوب است و قیمت ها تقریبا به حالت قبل از جنگ برگشته است.
۵. دارالمعلمین، دانشگاه خاتم النبیین و مکاتب نوار مرزی هنوز باز نشده است اما مکاتب مرکز و مناطق امن شروع به کار نموده است.
۶. آزادی علیپور مردم جاغوری را نیز خوشحال کرد؛ اما سفر بی موقع وی در پایتخت همچنان مورد اعتراض است.
۷. تلاش ها برای انسجام بیشتر جاغوری در جریان است و به زودی جلسه ی در این باره تشکیل میگردد.
۸. در این مدت بیشترین شهید را مردم اوتقول داده است که آمار شهدا اوتقول بیش از چهل نفر میباشد.
۹. تعداد افراد ملکی هم در غرب جاغوری و هم در اوتقول جزء شهدا میباشند که هیچگونه اسلحه ی نداشته است.
۱۰. به صورت طبیعی تشویقات دوستان مایه ی دلگرمی و توهین ها مایه دلسردی انسان در ارائه گزارش میگردد اما تمام تلاشم بر این بوده است که گزارش های مستند خدمت شما تقدیم و ادا وظیفه نمایم.
سنگماشه
۶/ ۹/ ۹۷

139بازدید

کامنت بسته شده است.