گزارش پنجم ساخت سرک جاغوری

برهانی محمد جواد ۵:۱۴ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش پنجم ساخت سرک جاغوری

گزارش پنجم ساخت سرک جاغوریjaghori-map
۱. چند سال است که زیر ساخت سرک جاغوری در حال کار است. سال گذشته دقیقا در همین روزها، شرکتی که در سرک کار میکرد به خاطر حمله طالبان بر جاغوری کار را متوقف و وسایل سرک سازی را از جاغوری منتقل کردند.
۲. تابستان نزدیک انتخابات بود که کار دوباره شروع شد و شرکتی دیگری این کار را به عهده گرفت و خود شاهد بودم که در پنج نقطه کار با سرعت بهتری ادامه داشت.
۳. شاهدان عینی میگویند بعد از انتخابات شدت و سرعت کار کاهش یافته است.
۴. اکنون در مسیر راه چندین جا کار سرک جریان دارد و بیل های میکانیکی کار میکنند.
۵. وقتی وارد جاغوری میشویم از سر لومان راه اصلی به خاطر کار سرک مسدود است و سمت راست از میان قریه ها راهی اضطراری درست شده است که شما را تا نزدیک غجور دوباره به راه اصلی وصل میکند.
۶. هنوز هیچ نقطه سرک هم قیر نشده است، اما چندین پلچک ساخته و گردنه ها هموار گردیده است.
بیستِ هشتِ نود و هشت، بابه

247بازدید

کامنت بسته شده است.