گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

۳:۳۹ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوریalmito
۱. راه جاغوری از مسیر دشت قرباغ فعلا باز شده است.
۲. در این روزها در بسیاری از مکاتبِ جاغوری نتایج امتحانات اعلام میشود.
۳. کار احداث پوسته ها شروع شده است و برای ساخت هر پوسته مبلغ چار لک افغانی در نظر گرفته شده است.
۴. سنگرهای مقاومت همچنان برحال است.
قم ۱/ ۱۰ / ۹۷

برهانی

توجه :

در باره راه خبر های ضد نقیض زیاد وجود دارد . واضح است که هیچ تدبیر وقانون وجود ندارد که این را تاکی باز باشد . ویا اطمنان وجود دارد که مردم گرفتار نشود ?!.

پاسخ روشن است نه هرکس باید خود شخصا تدبیر اندیشیده در صورت لزوم راه را دپیش گیرد . ویا نگیرد . اقای برهانی می گوید راه بسته باز شده تردد صورت گرفته ، اما ماشین بعدی می تواند برود یا نه نمی دانم .

 

1,063بازدید

کامنت بسته شده است.