گزارش_از_مرزهای_جاغوری

عزیزالله جاغوری ۴:۳۷ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزارش_از_مرزهای_جاغوری

#گزارش_از_مرزهای_جاغوریScreenshot_۲۰۱۸۰۷۰۲-۱۱۴۹۳۳_1
به دلیل پراکندگی‌ها و خبرهای ضد و نقیض و نیاز مبرم مردم به یک گزارش دقیق، امروز به خودم وظیفه دادم هم به حمایت و هم احوال گیری شجاع‌مردان مرزی خود بروم و دارم از بررسی‌ها و گفتگو‌ها با سنگرداران، حافظان و دلیرمردان مرزی برمیگردم .
همانگونه که در جریان خبرها هستید طالبان طی مکتوب‌ها از جاغوری و مالستان خواسته بود بخشی از حکومت امارت اسلامی شوند اما مردم جاغوری این خواسته‌ی آنان را رد کرده و حاضر به هرنوع مقابله یا گفتگو با آنان شدند .
طالبان اما گفتگو را دست کم گرفته و به تهدید و زمینه سازی برای حمله بر جاغوری پافشاری داشتند .
بنابرین مردم جاغوری بنا بر آمادگی و انسجام خوب و دایمی که دارد، هم خیزش مردمی و هم نیروهای محلی دولتی برای دفاع از جاغوری آماده و به سنگرهای مرزی اعزام شدند .
از چند شب بدین‌سو افکار عامه نگران و صفحه‌های مجازی هم پر از خبرهای ناموثق و نگران کننده بود که برای رفع نگرانی تان باید بگویم تعداد زیادی از مردم در خط های دفاع و دست به ماشه آماده‌ی اندک‌ترین حرکت دشمن است تا به آن بهانه بتواند به طالبان نشان بدهد که راه ترکستان به کجاست .
دور نرویم، ازانجاییکه شریک سازی آمار مردمی و تصمیم‌های بزرگ سری و مربوط امنیت منطقه‌یی میشود اینجا نشر نمیکنم اما در چند گفتگو که با عسکران و آمران آنجا داشتم همه آماده‌ی بهانه اند تا طالبان را درس بدهند .
اما بزرگان و مصلحت‌اندیشان هم جنگ را راه حل ندانسته، برای گفتگوها آماده اند و قرارست در یکی از روزهای نزدیک پیشروی باز هم نشستی بین سران جاغوری و ولسوالی همجوار گیلان برگزار شود .
مردم غیور و عزتمند درون و بیرون جاغوری! نیروی حافظ تان را حمایت کنید و هرگز نگران نباشید، قول سنگرداران اینست که طالبان هرگز یک قدم به خاک جاغوری پا گذاشته نمیتواند .
نیروهای کمکی هم به‌گونه‌ی آماده باش در منطقه‌های مختلف برای دفاع یا حمله آماده اند .
در پایان، نیروهای سرمرزی از تمام دوستان خواستند تا از نشر عکس، تصمیمها و خبرهایی که بتواند سرنخ به دشمن بدهد، خود داری کنند.
گزارش :Nemat Irshad

213بازدید

کامنت بسته شده است.