گزینش تعلیق و ممنوع الخروج شدن روی چه معیاری صورت پذیرفته است؟

مدبریت ۱۲:۰۶ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
گزینش تعلیق و ممنوع الخروج شدن روی چه معیاری صورت پذیرفته است؟

گزینش تعلیق و ممنوع الخروج شدن روی چه معیاری صورت پذیرفته است؟FB_IMG_1592913911337

اخیرا لیستی از سوی داستانی یا سارنوالی غزنی FB_IMG_1592913901475منتشر شده است که حکایت از تعلیق و ممنوع الخروج شدن عده ای از کارمندان بلندرتبه ولسوالی جاغوری دارد. در این لیست به افرادی چون؛ ولسوال سابق، قوماندان امنیه سابق، مدیر مبارزه با جرایم جنایی، مدیر امنیت داخلی پولیس، مدیر امنیت ملی، مدیر اجرائیه، مدیر اراضی، شهردار جاغوری،(جاغوری شهردار هم داشته بوده) و مدیر حقوق اشاره شده است.
مدیریت های موجود در کل ولسوالی جاغوری محدود به همین چند پست نمی شود و اتفاقا رواج فساد اداری و رشوه ستانی هم اختصاص به این چند مقام نداشت به جز یکی دو اداره که واقعا مردم از آن راضی بوده و دامن شان از هر نوع فسادی مبرا است، اکثر ادارات در ولسوالی جاغوری به تمام معنی در انجام وظایف خود کم کاری کرده و مردم از آنها شدیدا شاکی هستند.

برچیده شدن ریشه های فساد در جاغوری خواسته اصلی مردم ما است. مردم شریف جاغوری به تمام معنی کمرشان زیر فشار انواع فساد و سوءاستفاده های مالی و مدیریتی مسئوولین ولسوالی خم شده است. اما سوالی که در این مورد به وجود می اید این است که این گزینش روی چه معیاری صورت پذیرفته است؟ آیا خود دادستانها یا سارنوالان در غزنی واقعا مستقل هستند و از کس یا کسانی در غزنی دستور نمی گیرند؟ موضوعی که مساله را مشکوک می کند، ذکر نشدن چند اداره فاسد دیگر جاغوری است که انتظار می رفت در لیست موجود باشد اما با کمال تعجب دادستانهای محترم از آنها یادی نکرده است. مثلا اداره سارنوالی جاغوری و ریاست محکمه جاغوری -که اتفاقا مسئوولین هردو اداره از جاغوری نیستند و از سوی افراد خاصی هم حمایت می شوند- در این لیست وجود ندارد.

مدیریت معارف ( پیش ازمقرری خانم لطیفه فروزان) مدیریت سکتور خصوصی و مدیریت احیا و انکشاف دهات از جمله مدیریت های است که در این لیست دیده نه می شود.

مبارزه با فساد در جاغوری را به فال نیک می گیریم. آنهایی که بر گرده مردم سوار بودند و از مقام خود سوء استفاده کرده اند، باید پاسخ گوی اعمال شان باشند ولی این مبارزه نباید گزینشی و نمادین باشد. بستن چشم بر ادارات فاسد دیگر به معنی نشان دادن چراغ سبز به آنها برای ادامه فساد خود با اطمینان کامل است. از این رو انتظار می رود که مردم جاغوری این مساله را مورد توجه قرار داده و بر مسئوولین فشار بیاورند که اراده جدی برای مهار فساد افسار گسیخته در جاغوری داشته باشند.
مبارزه با فساد نباید گزینشی و سفارشی باشد.
#پیام_جوان

62بازدید

کامنت بسته شده است.