یاد یاران شهید روحانی شهید عبدالکریم اخلاقی

عزیزالله جاغوری ۸:۰۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
یاد یاران شهید روحانی شهید عبدالکریم اخلاقی

یاد یاران شهیدFB_IMG_1508701982709_1
روحانی شهید عبدالکریم اخلاقی؛ اخگر افروخته از تلاش و تپش در کانون جهاد و مقاومت کشور بود و به تاریخ ٢٨ میزان سال ١٣٧٣ مظلومانه به دست جلادان جاهل زمان، در گردنۀ “درازقول بابه” به شهادت رسید و خون گرم و گلگونش را بر آسمان بلند آزادی و سربلندی مردمش پاشید!

از کودکیها اورا میشناختم که درس دینی میخواند و سیمای ستوده و آراسته با استعلای شخصیت و استقلال اندیشه، از سیمایش نمایان بود و جاذبه و جلوۀ معطوف به معنویت و روحانیت داشت.

در شروع جهاد، همگام با روحانیت مبارز جاغوری، به شورای اتفاق اسلامی افغانستان پیوست. و با انحطاط شورای اتفاق، روح پویا و پرشتابش، سازمان نصر را انتخاب کرد؛ با انحلال احزاب به حزب وحدت اسلامی تحت زعامت شهید مزاری، تا آخرین لحظه هاى حیاتش، برپای ایمان و آرمان مزاری شهید در دستیابی به حق انسانی و استقرار عدالت اجتماعی هزاره ها در کشور ایستاد!

با آنکه از ناحیۀ پا کمی مشکل داشت؛ اما روح نستوه، ارادۀ متین، روحیۀ پولادین و گامهای استوار و آهنین داشت. بارها چند ساعت فاصله میان گنبد بابه(زادگاهش) تا سنگماشه(مرکز ولسوالی جاغوری) را پیاده می پیمود و هیجگاه احساس خستگی نمی کرد. حمایلی از فشنگ همواره آذین سینه و دوشش بود و اعتماد به نفس بالا همراه با بیان روشن و منطق ستم شکن داشت. در حقانیت راهی که انتخاب کرده و گام میزد، ذره ای تردید نداشت و با آرمان بلند وهدفمند در رساندن مردم هزاره به حق ملی و انسانی در این سرزمین، بیش از توان و امکان تلاش و تپش و تابش و وزش داشت!

سرانجام درین راستا عقابگونه نشان تیر گشت و قلب پر شور و شتابش غربال گلوله های خشم و کینۀ حرامیان منطقه و گماشتگان بیگانه شد و با اهداى خون جوان و جوشانش بر پای احیای هویت و عزت مردمش، ستاره وار به آسمان درخشان و فروزان جهاد و مقاومت کشور عروح و صعود کرد!

روحش شاد و یاد نامش جاودان باد!
محمدعزیزی

240بازدید

کامنت بسته شده است.