یاران چه غریبانه، رفتند از این خانه

مدبریت ۱۱:۳۴ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
یاران چه غریبانه، رفتند از این خانه

یاران چه غریبانه، رفتند از این خانهScreenshot_۲۰۲۰۰۶۲۳-۱۶۰۹۳۲_1
هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه

گرچند قصه ای این دنیا دون همین اند. ولی عذر درست کردن بعضی دوستان، برای استاد دانش بد تر ازگناه است. برای خانه وکندک مشاورین یک تجربه خوبی است که چه اینده ای در انتظار شان است.
هیچ کدام انها، در حد اندازه قاضی نیست باید به خوبی از سرنوشت شان مطلع شوند که همکار بودن با استاد دانش چه نتیجه ای درپی دارند.
تصویر اول عواقب همکار بودن با استاد دانش است که یک امبلانس را هم تدارک ندیده است. عذر اوردن که بی خبر جنازه ای شان انتقال داده شده عذری بد تر ازگناه است. معلوم می شود که میان قاضی واستاد دانش چه ارتباط برقرار بوده که حتی مرگ او را وانتقال جنازه اش را با او در میان نگذاشته است .
دو تصویر دیگر نتیجه قدر شناسی مردم جاغوری از قاضی است .

185بازدید

کامنت بسته شده است.