یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

نصرالله مومن زاده ۱۲:۳۶ ق.ظ دیدگاه‌ها خاموش
یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!

یونس محمدی نماد سخت کوشی و همت را حمایت کنید!FB_IMG_1558570271957
یونس محمدی شاگرد سخت کوش بود که روزانه دو ساعت از قریه پیدگه تا لیسه لیسه عالی فیضیه میرساند و دو ساعت دیگر پای پیاده تا خانه می آمد و مصروف کارهای خانه میشد و شب ها تا ساعت یک بیدار بود و درس میخواند و شعر می نوشت و معادله حل می کرد و تاریخ و جغرافیه حفظ میکرد. تا صنف دوازدهم هیچ کس نتوانست اول نمره گی را از او بگیرد. به شدت سخت کوش و کنجکاو در درس ها که الگوی و مثال خوب شاگرد در میان مردم بود.
او شامل اولین گروه بود که از لیسه فیضیه و دیگر لیسه های جاغوری جذب دانشگاه بلخ شد و در دانشکده طب با نمرات عالی قبول میشد و وی همزمان با تحصیل به تداوی مریضان می پرداخت و در این راه موفق بود و صاحب معاش هم شده بود.
بعد از حمله طالبان به مزارشریف مجبور به جاغوری آمد و از آنجا راهی ایران شد و مجبورا شامل کارهایی شاقه ساختمانی گردید و بعد از باز شدن راه اروپا به صورت قاچاقی راهی اروپا گردید و با مریض شدن یکی از همراهان و تشخیص درست یونس محمدی از مریضی او بدون کدام آزمایش و لابراتوار مایه تعجب داکتران یونان شدند و با محمدی همکاری کردند تا در شهروند یونان گردد و در آنجا به صفت داکتر به شفاخانه های یونان مقرر گردد و به صفت نماینده مهاجران بارها در رسانه های بین المللی صدایی دادخواهی بلند کردند.
او حالا کاندید پارلمان اروپا است و نیازمند رای و همکاری شما دوستان که در اروپا استید. با همکاری تان ثابت کنید که سخت کوش های ما میتواند به مدارج بالاتر از تصور عروج کند.

917بازدید

کامنت بسته شده است.