یک کشور، سه حاکمیت و سه ملاقات

عبدالله وطندار ۹:۲۷ ق.ظ ۰

یک کشور، سه حاکمیت و سه ملاقات

پمپیو با غنی و داکتر عبدالله در کابل دیدار کرد. گرچند جزییات زیادی از این دیدارها در دسترس نیست، اما گفته می شود که او موفق نشده است داکتر عبدالله را وادار به عقب نشینی بکند. چرا عقب نشینی داکتر عبدالله ؟ چون مطمین باشید که پمپیو برای وادار کردن اشرف غنی به عقب نشینی نیامده بود. ایشان آمده بود تا داکتر عبدالله را یا بترساند، یا تطمیع کند و یا فریب بدهد. اگر واقعا داکتر عبدالله تسلیم نشده باشد، و تن به عقب نشینی نداده باشد، جا دارد که تحسین شود و تمجید، و این واقعیت می تواند گویای شکل گیریی صف بندی های جدی تر منطقوی نیز باشد، اما اگر داکتر عبدالله عقب نشینی کرده باشد، حوزه های ضد طالب، روزگار سختی را پیش رو خواهد داشت.

بعد حیرت آورتر سفر پیمیو به کابل اما ملاقات دیگری است که قرار بود انجام بدهد. ایشان قرار بود از کابل به قطر پرواز کرده در پایگاه بزرگ امریکایی ها در دوحه ( پایگاه العدید ) با ملا برادر دیدار کند. پمپیو بر سرور دانش بیچاره که خود را یک لینگ دموکراسی می داند اعتماد نمی کند، و او را به جلسه راه نمی دهد، اما بر طالبان نه تنها اعتماد می کند، که به صورت خصوصی به ملاقات شان می رود، و حتما جزییات ملاقات های کابل را هم خدمت شان بازگو می کند.

امریکایی ها بعد از بیست سال جنگ، صدها هزار کشته و تریلیون ها دالر مصرف در افغانستان وضعیت را به چنان گدودی رسانده است که خود شیطان را دچار سردرگمی و گیجی می کند. با تمام این وضعیت آشفته و درهم ریخته اما هواداران آقای غنی به گونه ای سخن می گویند که تو گویی دنیا گل و گلزار است، و به گفته ای انگلیسی زبان ها، همه چیز تحت کنترول !

.
.

47بازدید

پاسخی بگذارید »