۱ – گزارش از جلسه معرفی دگروال اسدالله قوماندان امنیه جاغوری – اولین گزارش در ۱۳۹۰

مدبریت ۱۲:۰۹ ب.ظ ۴

بسم تعالی

سلام دوستان سال نو تان از نو مبارک !

همان قسم که در گزارش قبل از معرفی قوماندان امنیه جاغوری خدمت تان به عرض رسانیده بودم ونیز وعده داده بودم که گذاشی از این جلسه برای شما دوستان عزیز خواهیم داشت  حال خلاصه از آن جه که در آن مراسم گذشت خدمت شما دوستان عزیز طی گذارشی تقدیم می دارم .

جلسه معرفی قوماندان امنیه جاغوری دگروال اسدالله در مقر ولسوالی جاغوری برگزار شد در این جلسه آقای ظفر شریف ولسوال محترم جاغوری و قوماندان سابق جاغوری تورن رمضانعلی هئیت معینیت از مقام قوماندانی امنیه ولایت غزنی منصوبین امنیتی و مسؤلین ادارات دولتی علما و جمع از مردم در این جلسه حضور داشتند.

جلسه با تلاوت از کلام الله مجید توسط آقای حیدری آغاز گردید در ابتدا مراسم – معرفی قوماندان دگروال اسدالله به حیث قوماندان جدید ولسوالی جاغوری – محترم آقای ظفر شریف ولسوال جاغوری فرارسیدن سال جدید را تبریک گفت و نیز از حضور مردم و توظیف قوماندان جدید ابراز سپاس و قدر دانی نمود و ایشان این تبدیلی را یک گام نیک وضعیت امنیتی در جاغوری خواند و از قوماندان امنیه جدید جاغوری خواست در وظایف شان جدی باشد و در حل مشکلات مردم در این ولسوالی بشتر تلاش نماید و از مردم نیز خواست که با مسؤلین امنیتی همکار و ارتباط نزدیک داشته باشند.

زیرا ولسوالی جاغوری یکی از ولسوالی های پر نفوذ ولایت غزنی می باشد که پلیس تنها نمیتوان تمام ساحات ولسوالی جاغوری را تحت کنترول داشته باشد و از این رو همکاری مردم با پلیس بسیار ضروری می باشد

آقای ظفر شریف همچنان تورن رمضان علی قوماندان اسبق جاغوری را یک شخص دل سوز باتلاش و همکار مردم جاغوری خواند و گفت : که قوماندان سابق جاغوری با تلاش شبانه روزی جهت اجرا وظایف شان و همکاری همه جانبه با مردم از هیچ نو تلاش به مردم دریغ نه نموده و همیشه در ساحات برای جلو گیری بروز کدام حوادث با مردم همکاری نموده اند.

آقای ولسوال اضافه نمودند گفت : آقای تورن رمضانعلی در تجهیز و اکمالات پلیس جاغوری نیز تلاش های کرده است که ما به خاطر تلاشهای ارزنده از ایشان تشکر می نمایم.

و تقدیر نامه نیز از سوی ولسوال جاغوری به اقای تورن رمضان علی تقدیم گردید .

در این میان محترم تورن رمضانعلی قوماندان قبلی جاغوری در جمع حاضرین در جلسه ، گزارش کاری خود را به صورت گذرا توضیح داد و گفت : مدت سه سال است که در پست های مختلف در ولسوال جاغوری ایفا وظیفه نمودم و در مدت سه سال توانستم که بخش های امنیتی و مشکلات اجتماعی با مردم دلسوزانه و بدون کدام منافع شخصی فعالیت و ایفا وظیفه نمودم و به تمام مردم و افسران معلوم می باشد.

آقای رمضانعلی از بخش مرز های جاغوری یاد آور شد و قسمت های شرق ، غرب ، جنوب جاغوری رابه عنوان ساحات یاد آور شد که باید توجه خاص امنیت صورت بگیرد .

آقای رمضانعلی قوماندان سابق جاغوری پشنهادات و معلوماتش روی مسایل مختلف اجتماعی برای قوماندان امنیه جدید جاغوری دگروال اسدالله ارائه نمود و گفت : که بافت های اجتماعی و قومی در جاغوری یک چالش به حساب می آید که یک از مشکلات آن واسته ها و دخالت های در کارات و مسؤلین خوانده می شود و بشتر اوقات در راهایی مجرمین بدون در نظر داشت قانون و مقررات دست درازی های صورت می گیرد و افراد امتیاز طلب و خود خواه نیز در داخل جاغوری موجود می باشد در صورت که خواست های شخصی آنان از طرف دولت و حکومت صورت نگیرد هر لحظه دست به توطئه می زند . تعداد کسانی دیگر نیز هستند که تحت نام دیموکراسی دست به فساد اخلاقی می زنند و می خواهند در بد نامی این ولسوالی تلاش نمایند. ایشان از قوماندان جدید جاغوری خواست که باید با دقت بشتر در این مواردسعی و تلاش بشتر نماید آقای تورن رمضانعلی گفت : طی مدت که به حیث قوماندان امنیه جاغوری وظیفه انجام داده است در بخش تجهیز ، تعلیم ، دستگیری افراد مخل امنیت همکاری پلیس با شعبات ملکی دستگیری ۴۵ نفر سارق تامین امنیت شاگردان مکاتب ، حل مشکلات بازار های ، جلوگیری از نفوذ دشمنان در داخل جاغوری و در موارد دیگر که در بخش کاری ام قرار داشت به همکاری مردم جاغوری تلاش نمودم که امید می رود قوماندان جدید امنیه جاغوری نیز با در نظر داشت اساسات قانونی به حیث یک خدمت گذار در خدمت مردم جاغوری قرار گیرند .

در جریان جلسه امروز دگروال اسدالله قوماندان امنیه جدید ولسوالی جاغوری با قرائت آیات قرانی گفت : سرنوشت هر جامعه به دست خود آن جامعه رقم می خورد و هر گاه ما خواسته باشم که یک جامعه آزاد و آباد داشته باشیم این تصمیم است که به دست خود مردم گرفته می شود .

دگروال اسدالله از اینکه به حیث قوماندان امنیه جاغوری تعین گردیده و خود را در جمع این مردم می بیند احساس خوشی می کند و می گوید : وظیفه محوله که به من سپرده شده است همیشه در خدمت شما مردم خواهند بود وظیفه ما خدمت است و هر گاه کسی که لباس پلیس را به
تن می کند بنام خدمت خیانت کند یک جفا نا بخشیدنی در حق مردم خود کرده است . وی گفت لباس پلیس لباس خدمت است نه لباس آقائی و از این رو تلاش خواهم کرد که خودم و تمام مسؤلین و منصوبین امنیتی در خدمت شما باشیم زیرا من بخاطر پول اینجا نیامدم افتخاری که از جاغوری داریم امنیت جاغوری و من نیز در بخش تامین امنیت جاغوری وعده می دهم که با همکاری شما مردم در میان شما باشم .

و همچنان آقای احسانی به نمایندگی از پرسنل امنیتی جاغوری پست جدید دگروال اسد الله قوماندان امنیه جاغوری را تبریگ گفت و از کار کرد های تورن رمضان علی قوماندان اسبق جاغوری ابراز خورسندی نمود. و وی اضافه نمود : آقای تورن رمضان علی فرد دلسوز و پر تلاش بود که در همه وقت به همکاری مردم خود برخواسته و در مسایل چون امنیت ، تجهز و اکمالات پلیس جاغوری تلاش فروان کرده است و در کار کرد هایش هیچ گونه سوی استفاده وجود نداشت و آقای احسانی تغیر و تبدیل را یک تعامل خواند نه یک تقابل اما گفت کسانی هست که به خاطر احساسات و غرض هایش پالیسی حکومت را در تغییرات یک تقابل می خوانند زیرا انان قطعااین تغییرلات را برضد خواسته های شان می داند و از این رو در تلاش می شود که برخود های شان را غرض آلود یا به اساس قومی و دستگی ابراز دارند اما وی گفت فرا تر از این مسایل قانون اساسی افغانستان را باید در نظر گرفت صراحتا برخورد های شخصی و فردی را رد می کند و روی منافع افغانستان تاکید می ورزد .

و از جانب دیگر مردم جاغوری از قوماندان امنیه جدید جاغوری می خواهند با وجود بعضی مشکلات در داخل جاغوری و مسئله مسیر راه های موصلاتی از جاغوری به بیرون را مد نظر بگیرد و در این زمینه مردم ما سخت به بهران نامنی و روحی قرار دارند با مقامات دولتی در تماس شده و این جالش را از سری راه مردم جاغوری بردارند در صورت که به این مشکلات رسیدگی نشود این گونه تغیر و تبدیل افراد درد مردم ما را درمان نه خواهند کرد و مشکل مردم جاغوری زمانی حل خواهند شدکه تغیرات در پلان ، اندیشه ها ، پالیسی جدید بخاطر اسایش مردم رو نما گردد .

این بود خلاصه از آنجه که در این مراسم گذشت .

چیزی که می خواهم به عرض شما دوستان برسانم این است که کا گوش مان پر است از این حرف مسولین دولتی مرکز یا محلی . خوانندگان محترم سایت خدا حافظی ولسوال قدیم ومعرفی ولسوال ولسوال جدید را به یاد دارند که ما جه کار های را در جاغوری کرده ایم از کارهای شدنی نشدنی سخن می گویند جند پروژه را که پی آر تی در جاغوری انجام داده که در واقع هیج اتباط به دولت ندارد همه مسولین آنها را در ردیف کار های انجام شده خود می اورند .

حال نمی دانیم این حرف ها تا جه اندازه در توان مقامات و بزرگان جاغوری هست یانه؟ ولی این را می دانیم وقت ما در سرحداد مرز جاغوری میرسم رنگ همه گان می پرد و هر یک شروع می کنند به پنهان نمودن اوراق شان . آیا مسولین به اطلاح دولتی در راستا جه برنامه دارند راستی تا چه وقت این قسم زندگی برای مان باشد. جرا در این خصوص مسئولین گپ نمی زند .

خواهش من از ولسوال محترم و قوماندان امنیه بزرگان جاغوری این است که این دغدغه را از میان مردم جاغوری بردارید و مسیر راه ها موصلاتی جاغوری را امن بسازیند دولت را تحت فشار قرار داده تا در امنیت این با مسولین جاغوری همکاری جدی داشته باشد . اری مسولین محترم جاغوری باید بداند این پست و این چوکی همانطور که برای گذشتگان ما و شما ماندگار و همیشه نبود وفا نکرده است . برای شما نیز ماندگاری ندارد . روز برسد که جلسه خدا حافظی شما فرا برسد آن وقت با دنیای از کم کاری نسبت به مردم تان . آن وقت دیگه دیر خواهند بود برای جبران ان .

تا گزارش بعد الله یار تان باد

مومن زاده – مرکز جاغوری +;نوشته شده در ;پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت;۱۲:۹ توسط;مدیریت مرکز – مومن زاده; |;

1,652بازدید

۴ دیدگاه »

 1. احمد زاده حمل ۵, ۱۳۹۰ در ۱:۰۰ ق.ظ -

  جمعه ۵ فروردین۱۳۹۰ ساعت: ۱:۰

  سلام به تمام دوستان
  دگروال اسد الله که است ؟
  قبلا کجا بوده است از کجای جا غوری است کمی معلومات بدهید

 2. دانش حمل ۵, ۱۳۹۰ در ۱۰:۴۱ ق.ظ -

  جمعه ۵ فروردین۱۳۹۰ ساعت: ۱۰:۴۱

  آقای مومن زاده سلام ضمن تبریک سال نو برای شما آرزوی موفقیت دارم. اگر بیوگرافی قوماندان جدید را بگذارید ممنون می شویم. موفق و سلامت باشی!

 3. ازره حمل ۶, ۱۳۹۰ در ۱۲:۱۰ ب.ظ -

  شنبه ۶ فروردین۱۳۹۰ ساعت: ۱۲:۱۰

  اقای مومن زاده بازم سلام . راستی خدا کوند که قومندان امنیه دلسوز باشد و بیشتر برای مردم خیدمت کوند . دیگه اینکه این دگروال اسدالله از منطقه داله است یانه ؟ و قومندانی قبلی از کو دام منطقه بود لطفا در مورد معرفی این دو قومندان امنیه کمی مالومات بدهید که مسافرین و قوما ی که در خارج است بیشتر اشنایی با مردمش داشته باشد . زنده باشی

 4. fared حمل ۹, ۱۳۹۰ در ۱۲:۴۸ ب.ظ -

  سه شنبه ۹ فروردین۱۳۹۰ ساعت: ۱۲:۴۸

  salam khedmate dustan aziz ba nazar man yak qumandan sambulek ast chun lash khur hae ke ba chapawol wa reswad khure adat karda mane kar e shan khahad shud eshun ra ta jae ke man malomat darm az lashkargah mebashad am felan dar kabul sukonat darad omed ast ke agha momen zada nazar bandar mawred taed gharadehad i