دکتر عبدالله و خلیلی همراه با میرویس یاسینی در این هفته به جاغوری آمدند

 دکتر عبدالله و خلیلی همراه با میرویس یاسینی در این هفته به جاغوری آمدند و به لطف هزینه های سنگین نمایندگی تبلیغاتی آنها، عده ی کثیری به دیدار آنها به سنگماشه هم آمدند. امروز خلیلی با عده ای از همکارانش با حضور ده ها هزار نفری مردم به جاغوری آمد و برای مردم از انتخابات سخن گفت.

 قبل از شروع جلسه، مجری به مردم اخطار داد که کسانی که بر ضد کرزی شعار بدهند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. در مراسم آقای عرفانی سخن گفت و از اینکه از حمایت منع شده و آقای سعادت بوسید سخنانی را در مورد امنیت راهها به میان آورد و اقای دکتر ناصری از جاغوری و شورای علمای مقیم قم سخن راند.  خلیلی روی جایگاه آمد و  از قانون احوال شخصیه و تغییرات زیادی که برای مردم در دوران کرزی آمده است سخن راند. تنها نکته ای که برای من تازگی داشت، اشاره به وضعیت اسفبار قبور شهدای جاغوری ( شهید ابوذر و یارانش) بود که عرفانی را موظف به نوسازی قبور شهدا نموده و هزینه های آن را خود به عهده گرفت. صحبت ها همه در راستای حمایت از کرزی بود. نماینده ی مردم مالستان در این راه اغراق کرده و به نمایندگی از مالستانی ها، حمایت قاطع خود را از جلالتماب!! کرزی اعلام داشته و حضور آقای خلیلی در منطقه را افتخار بزرگی برای جاغوری ها و ولسوالی های اطراف دانست.  گزارش و عکس مفصل به زودی در این سایت گذاشته خواهد شد.

کریم خلیلی در جاغوری

شایعه آمدن کرزی به جاغوری ازیک هفته قبل توسط حلقات مشخصی درجاغوری پخش می شد و عده ی زیادی خود را برای پذیرایی از او آماده می کردند. قرار بود که شنبه( فردا) کرزی همراه با محقق و خلیلی به جاغوری بیایند. همه جا صحبت از این مسئله دهن به دهن می گشت بویژه اینکه می گفتند که نمایندگانی از قبل برای آماده ساختن ورود کرزی به جاغوری آمده اند. کارت های زیادی به قریه ها پخش شدند و در کارت ها تذکر داده شده بود که ستاد انتخاباتی کرزی، تمامی هزینه های رفت و برگشت مسافرین را حواهد پرداخت. به ناگه روز پنحشنبه ساعت هفت صح عده ای از دوستان مرا مطلع ساختند که کرزی امروز می آید. مردم آماده شدند تا به دیدار رئیس بروند. با توجه به موقع برداشت محصول و گرمای شدید، هدر دادن یک روز کاری، جرئت می خواهد. در مسیر راه خبردار شدیم که کرزی بلکه معاون دوم او خلیلی خواهد آمد. برخی ها دلزده شدند وحتی بعضی هم برگشتند. بالاخره خودمان را به سنگماشه رساندیم( کسانی که از وضعیت راهها اطلاع دارند، نیک می دانند که رفتن به سنگماشه چه مکافاتی دارد و جه مشکلاتی را باید تحمل کرد) ساعت نه به سنگماشه رسیدیم.

کریم خلیلی در جاغوری

در سنگماشه

جمعیت زیادی جمع شده بودند اما ازخلیلی خبری نبود. جایگاه را در پیش روی ساختمان نو ولسوالی جاغوری آماده ساخته بودند و سرود پشت سرود از جایگاه پخش می شد. سربازان پولیس همه جا پراکنده بودند و ورزشکارانی چند هم با لباسهای مخصوص در کنار جایگاه ایستاده بودند. در مسیر ورودی به جایگاه، دو راس گاو هم به درختی بسته شده بودند. کسانی با کاردهای آماده درکنار آن زبان بسته ها نگهبانی می کردند. قضیه مشخص بودگاو های بخت برگشته باید جلوی پای خلیلی ذبح می شدندعده ی زیادی از این کار بسیار متاسف بودند. برای خودم هم این رسم بدوی و بدورانصاف؛ ناگوار بود. در نزدیکی جایگاه هم افرادی بودند که به موترها کارت و شماره های مخصوص می دادند و در حقیقت نکته ی جالب برای رانندگان هم همین قضیه بود. جمعیت انبوهی گرد آمده بودند. برای خودم اینهمه جمعیت و موتر باور نکردنی بود. تا ساعت یازده منتظر بودیدم. غجور معلوم می شد و حرکت چرخبالهایی هم به مشاهده می رسید. همینقدر می دانستم که آقای میرویس یاسینی و دکتر عبدالقیوم سجادی به عجور آمده اند، اما من نتوانستم در مراسمی که آنها گرفته بودند، شرکت کنم.

خلیلی در جاغوری

خلیلی در جاغوری

ساعت یازده صبح آقای خلیلی همراه با یک فروند چزخبال به سنگماشه رسید. اقای خلیلی در بدو ورود به منطقه به زیارت قبور شهدای جاغوری( شهید ابوذر و یارانش) رفت و بعد از مدتی با استقبال مردم به طرف جایگاه حرکت کرد. به محض پیاده شدن از موتر؛ دو حیوان زبان بسته به زیر چاقو رفتند و خون بود که موج می زد. ا
قای خلیلی خرسند از استبقبال مردمی به سوی جایگاه حرکت کرذ. من خود برای اولین بار این شخصیت هزارگی را از نزدیک می دیدم. شخصیتی که زمانی محبوبیت خاصی داشت؛ در برهه ای از زمان تا حدودی مردم ا او رویگردان شدند و حالا هم که محبوبیت نسبی اش را باز یافته است. گفته می شد که در میان همهمه های جمعیت شعار هایی هم بر علیه او داده شده بوده است( من از گوش خودم چیزی نشنیدم).. خلیلی به جایگاه رفت.

خلیلی در جاغوری

شروع برنامه با تهدید

باور نکردنی ترین بخش برنامه تهدید مجری های برنامه بود. از بلندگو اعلام شد که با کسانی که شعار های مخالف بدهند؛ برخورد قانونی خواهد شد. من خود معنی این ( برخورد قانونی) را نفهمیدم اما نوع برخورد مشخص بودبرنامه با تلاوت قران کریم توسط اقای احمدی سنگسوراخ شروع شد که آیات مربوط به اولوالامرقرائت کردند. مجری ها شروع به مداحی کردند؛ چون برنامه از طرف ستاد آقای کرزی بود؛ این عمل آنها زیاد هم دور از انتظار نبود. واژه هایی همچونرهبر محبوب حزب وحدتمعاون….. زیاد شنیده می شد. نخستین سخنران جناب اقای عرفانی بود. اقای عرفانی فقط خوشامد گویی کرده و اظهار کردند که اجازه ی تبلیغ به نفع این و آن ندارد…. اقای سعادت بوسید هم به عنوان نماینده ی جاغوری به جایگاه رفت. او مسایلی را عنوان کرد که بارها در جلسات زیادی گفته شده بود. نا امنی راهها، برق؛ سرک و…. با شورزیادی از سوی اقای سعادت مطرح شد و مردم هم با تشویق های خود او را همراهی کردند. اقای دکتر عبدالمجید ناصری داوودی سخنران دیگری بود که به تاریخ جاغوری پرداخت و به شخصیت هایی همچون شریفی اوتقل و.. اشاره کرد و از وجود شورای علما و طلاب جاغوری مقیم قم هم به مردم و خلیلی خبر داد. نمایش ورزشی هم برگزار شد.. شخصی به نام ناصری از مالستان سخنان پر مدح و ثنایی به زبان آورد. او خود را نماینده ی مردم مالستان خواند و حمایت قاطع خود را به نمایندگی ازمردم مالستان از جلالتمابکرزی اعلام کرده و حضوراقای خلیلی درمنطقه را موهبت الهی خوانده و آن را افتخار بزرگی برای مردم عنوان کرد

. اقای ناصری همچین اضافه کرد که مردم به قاتلین خود رای نمی دهند بلکه به خادمین ملت رای خواهند داد.

خلیلی در جایگاه

نوبت به آقای خلیلی رسید. اقای خلیلی از اینکه با چند ساعت تاخیر به جاغوری رسیده است از مردم پوزش خواست و از آنها تشکر کرد که در این هوای گرم منتظر مانده اند. اقای خلیلی دلیل این امر را نقص فنی چرخبال حاملش عنوان نموده و تیم تبلیغی آقای کرزی محروم ترین تیم های تبلیغی عنوان کرد. اقای خلیلی به موفقیت های دوران چند ساله ی حکومت کرزی پرداخت و از ازادی بیان، مذهی و دینی مردم سخن گفت. آقای خلیلی با مقایسه ی گذشته ی هزاره ها با حال آنها و موفقیت های شاگردان هزاره، آنرا بسیار ستایش کردند. اما اشاره ی اقای خلیلی به وضعیت اسفبار قبور شهدای جاغوری هم جالب بود و به عرفانی وظیفه سپرد که به قبور رسیدگی کند و هزینه ی آن را خود به دوش گرفت. اقای خلیلی به موضوع ولایت شدن جاغوری هم پرداخت و وعده هایی دراین زمینه به مردم داد. مجلس را اهدای چپن به خلیلی و دعای ختم مراسم توسط شخصی که نماینده ی تبلیغاتی کرزی در جاغوری بود؛ به پایان رسید.

در حاشیه حضور مردم بسیار پررنگ بود اما شور و شوقی که باید در جلسه حاکم می بود، دیده نمی شد.

از سراسر جاغوری در مجلس شرکت کرده بودند و عده ی زیادی هم از مالستان به سنگماشه آمده بودند.

به موتر ها وعده ی کرایه داده شده و تمامی مسافرین به هتل ها راهنمایی شده و با اخذ کارت غذا همه به رایگان غذا خوردند.

بر سر چگونگی تقسیم کرایه های موتر، جنجال زیادی بر پا شد، زد و خورد صورت گرفت، و سنگماشه شلوغ ترین و پرترافیک روز تاریخش را پشت سر گذراند.

-6 در مواردی پس از مراسم، بر سر قضیه ی تقسیم کرایه ی موتر ها، درگیری هایی میان مردم و مسئوولین دفتر انتخاباتی کرزی روی داد که به وضوح نشاندهنده ی عدم مدیریت درست عملکرد آنها تلقی می شود.

< P ali gn=right>گزاش در سایت وحت دات نت

http://wahdat.net/index.php?page=news/afnews.php&id=5000

 اوضاح جاغوری آرام است و در این چند روز گفته می شود که در ناوه ی انگوری آدم ربایی روی داده و آدم ربا ها خواستار پول در قبال ازادی فرد ربوده شده؛ اند. تا کنون این خبر را من از منبع رسمی نشنیدم ام و صحت و سقم آن در تردید است.

 نوشته شده توسط حبیب سروری در شنبه بیست و چهارم مرداد 1388

+;نوشته شده در ;یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389ساعت;20:23 توسط;مدیریت وب سایت ; |;پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*