آشنایی مختصر با منطقه شیرداغ

شیرداغ

شیرداغ یکی از مناطق ولسوالی  مالستان است ولی از لحاظ قومی از برادران آته جاغوری می باشند  که در مجاورت ولسوالی های  دایچوپان  وارزگان خاص ، موقعیت یافته است . به همین لحاظ در نزاعهای قومی کشور، مدام سهیم بوده است .  به عبارت دیگر  ساکنان این منطقه از بیداد عبدالرحمان خان ، تاهجوم پیاپی کوچی ها وبیداد طالبان همه را به خود دیده اند ودرمقابله با بیدادها قربانیان وهزینه های فراوانی را تقدیم کرده اند. این نوشته فقط برای اشنای  اجمالی شما با این منطقه  تهیه شده است.

منطقه زیبای شیرداغ

   الف ) چهره های شاخص علمی

   شیرداغ  زادگاه بزرگ مردانی است که درذیل به اسامی برخی از آنها اشاره می شود

  1 –   آیه الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض ، مرجع تقلید جهان تشیع (دامت برکاته)  که فعلا ساکن حوزه علمیه  نجف اشرف هستند.

   2 –  مرحوم ملابراتعلی آخوند پایه گذار اولین حوزه علمیه در شیرداغ .

   3  – حجه الا سلام والمسلمین دکتر محمد اسحاق عارفی  مدرس حوزه علمیه مشهد.

   4 –  مرحوم حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ  عبدالحکیم ضیاء

   5 –حجه الاسلام والمسلمین ملا علی جان روحانی

  6  – مرحوم ملا علی شفا آخوند پایه گذار اولین حسینیه در شیرداغ.

  7 – مرحوم ملا فیض الله

 8 – مرحوم  شیخ عبد الکریم  فرزند آخوند بزرگ  شیرداغ.

 9 – حجه الاسلام والمسلمین حاج آقای استاد عبد العزیز کریمی  موسس حوزه علمیه امام جعفر صادق شیرداغ.

10 –حجه الاسلام والمسلمین  حاج شیخ محمود فیاض آقا زاده آیت الله العظمی فیاض

11 – حجه الاسلام والمسلمین  حاج فصیحی.

12 -حجه الاسلام حاج شیخ ملااحمد علی شفایی.

 13 –حاج عوضعلی اعتمادی از مورخین معاصر کشور.

 14–اسدالله شفایی ژرنالیست وگوینده رادیو بی بی سی .

 15 –دکتر یحیی یعقوبی.

16 –ملا علی اکبر یعقوبی ازحافظین برجسته  قران مجید

17 –سردار عبدالله بیگ شیرداغ (شهید مفقود الاثر عصر عبدالرحمان خان. و………

18 درحدود بیست طلبه شیرداغی که اکثرادر سطوح عالی از دروس  رسیده اند،در حوزه علمیه قم ،مشهد وشیراز در رشته های مختلف فعلا مشغول به تحصیل هستند.

ب‌) چهره های شاخص حزبی و نظامی

 دوران حضور احزاب وگروههای جهادی درشیرداغ پر هزینه ترین دوران بوده است زیرا بیش از هتاد تن ازبهترین جوانان مارا قربانی کرده است برخی  چهره های فعال دراین عرصه عبارتند از:

  حاجی عبدالصمد اکبری، مرحوم محمد حیدر نذیری، اسد الله یاری  ، ناصر رحیمی ، قمندان عزیز چکتمور وبرکت علی  و….

ج):    جمعیت شیرداغ

 1 شیرداغی  ساکن شیرداغ:

فعلا ساکن شیرداغ  بیش از 1500 خانوار می باشد  که تحت عنوان هفت طایفه :  چوره، غلامجی ،جانه ، خوشحال ، چکتمور، یارسای  وگلو در این منطقه زندگی می کند. طبق سر شماری  که اقای زکی در سال 1378 انجام داده بود ،جمعیت شیرداغ به هشت هزار نفر می رسید ،که طبق آمار جدید درسال جاری به هشت هزار نفر واجد شرایط رای دهی، کارت رای صادر شده است.

 2 _ شیرداغی برون از منطقه شیرداغ :

از آوراگان شیرداغی  که درعصر عبدالرحمان آواره شده  اند  اطلاعی موثقی در دست نیست . اما عمده ای مهاجران شیرداغی بعد از عصر عبدالرحمان خان بوده که منطقه شیرداغ را ترک کرده ودرمناطق مختلف و کشورهای متعدد  هجرت کرده اند.

 1 –درداخل افغانستان :

     در جاغوری ،غزنی ،کابل، مزار شریف، سیاه چوب  وهرات و… درحدود 250 خانوار شیرداغی فعلا  زندگی میکنند.

2_درکویته  پاکستان :

نزديك به  600 خانوار درشهر كويته ودرسایر شهر های پاکستان درحدود حد اقل 30 خانوار زندگي ميكنند.

برادران شيرداغي مقيم كويته دردو منطقه مري آباد وبروري زندگي ميكنند .حدود 380 خانوار در بروري وبيش از 150 خانوار در مري آباداست .وآنها ازوحدت مطلوبي بر خوردار است كه تمامي انان به عنوان يك چانده باساير هزاره هاي كويته كه داراي 54 چانده مي باشند همكاري دارند.واز اين جهت مورد توجه ديگران قرار دارند واين برادران در درون خود  به دو چانده بروري ومري آباد تقسيم ميشود.

 ويكي از عوامل بسيار وحدت بخشي كه وجود دارد ،ختم مراسم قرآن مجيد درهر صبح جمعه است كه درمنزل انان  به صورت داوطلب برگزار مي شود. ونيز عوامل مهمي ديگري هم وجود دارند كه مجال ذكرش نيست .ودرعين خوبي هاي زيادي كه وجود دارد كاستي هاي هم وجود دارد به طور نمونه  :  1 –نفر سياسي مسلكي ومهم ندارند. 2. اين همه جمعيت دكتر مسلكي ندارند 3 – ظاهرا طلبه هم ندارند. ودرفوج  افرادي بسيار اندكي دارند و…كه جبران اين كاستي ها براي پيشرفت و ترقي اين عزيزان ،نقش حياتي دارد.

3  _ درایران :

 در قم 20 خانوار،  درتهران   وحومه بیش از 200 خانوار، در شیراز 15 خانوار ،   در اصفهان حدود 8 خانوار و  درمشهد حدود بیست خانوار مهاجر شیرداغی وجودارند.

 4_ کشورهای اروپای :

  در اروپا درحدود 200 نفرشیرداغی  فعلا ساکن است .

< p di r=rtl>5 _ استرالیا

   دراین کشور درحدود بیست نفر شیرداغی ساکن است.

د) مراکزصحی و فرهنگی

 مرکز   :صحی :     منطقه شیرداغ 5/4 ساعت باجاغوری، 3 ساعت با مرکزولسوالی مالستان با موتر فصله دارد این در حالی است که مسیرهای مواصلاتی کاملا کوهستانی آن، در فصل زمستان ونیمی از فصل بهار بخاطر برف ویخبندان بسته ا ست ،با این وصف  مردم شیرداغ از داشتن یک مرکز درمانی محروم است . بازار شیرداغ که یادگار عصر طالبان  است، سه نفر تحت عنوان پزشک  به معاینه مردم و دارو فروشی  مشغول ا ند .دولت هم متاسفانه هیچگونه توجه نداشته است .

مراکز فرهنگی :

مراکز فرهنگی که خود مردم شیرداغ ساخته اند عبارتند از:

1 –حوزه علمیه  امام جعفر صادق (ع)  که فعلا بیش از 50 نفر در ان مشغول به تحصیلند.

2-بیست و هشت باب تکیه خانه وحسینیه

3-کتاب خانه حوزه علمیه که بهمت طلاب شیرداغی  وکمکهای مردمی تجهیز شده است

4 –مکتب ومدرسه اسکول چکتمور که سالگذشته از محل کمکهای مردمی و موسسه همبستگی ملی  به بهره برداری رسید.

5 –لیسه بازار شیرداغ که ازمحل کمکهای مردمی ساخته شده است  وبهار سال آینده به بهره برداری می رسد.

 سایر محصلین شیرداغ یازیر چادرها بر روی خاکها ویا در حسینیه ها مشغول تحصیلند ، این درحالی است که مردم بخاطر ناتوانی معلمین،  مردم مجبورند باهزینه های خودشان ازمعلمان مسلکی از مناطق اطراف دعوت به همکاری  نمایند.

ه) وضعیت اقتصادی

      مردم شیرداغ که درگذشته  نسبت به همسایه های خویش وضع مالی مناسب تری داشتند، به لحاظ اقتصادی کاملا  به زراعت ومالداری وابسته بودند به همین جهت نسبت به دیگران کمتر ودیرتر به شهرهای افغانستان وکشورهای خارج مهاجرت کردند، اما درسالهای اخیر که کشاورزی ومالداری به صرفه نیست، بیشتر جوانان برای کسب درآمد به شهرهای کابل، هرات ، وغزنی وکشور های خارج مهاجر شده اند. درپی این مهاجرت ها مردم به شدت مصرفی ومتکی بر درامد های برونی شده اند. به همین نسبت  ازمنابع داخل منطقه فاصله گرفته اند،که در دراز مدت  به زیان مردم خواهد بود.

خانه ها ی شیک، موترهای جدید، استفاده از انواع ماشین های کشاورزی،مهمانی های کلان ،عروسی های پرخرج و….. جلوه های ازوضعیت مناسب معشیت مردم است؛ اما چون برهیچ مبنای سنجیده شده ای استوار نیست وحشت ناک وبرای آینده  خطرناک به نظر میرسد.

و‌)   وضعیت سیاسی

 منطقه شیرداغ که مثل سایر مناطق میراث دار نزاعهای گروههای جهادی است از نبود یک چهره ای شاخص ومورد قبول عامه  راجع به تصمیم گیریهای بیرونی به شدت رنج می برد.حضور اربابان متعدد سبب شده است  که میدان جنجال های شخصی رونق پیدا کند. آنچنانکه دعواگران دو منطقه شیرداغ وکمرک باعث رونق مسافرخانه های میرادینه وجیب افراد فاسد در ولسوالی مالستان گردیده است.

این وضعیت اگرچه باآمدن ولسوالی جدید مالستان بهتر شده است اما چون ساختار اداری کشور فاسد است بالطبع بغیر ازولسوال دیگر کارمندان ولسوال بطور پنهانی سیره ای اسلاف خویش را ادامه می دهند ، اربابان محلی هم چون نتوانسته اند درحریم خود ولسوال راه پیدا کند، بشدت در تلاش اند که از طریق گسترش فرهنگ رشوه رفاقت را بادوستان فاسد خویش درولسوالی حفظ کنند. 

+;نوشته شده در ;شنبه بیست و هشتم آذر 1388ساعت;11:25 توسط;مدیریت بخش شیرداغ – مهدوی; |;


9 دیدگاه برای “آشنایی مختصر با منطقه شیرداغ
 1. شنبه 28 آذر1388 ساعت: 13:51
  با عرض سلام
  مقاله واقع بینانه است که من با عنوان یک بازدید کننده از نوسنده محترم تشکر میکنم وهم امید است ګذارشات ادامه داشته باشد

  تشکر …

 2. شنبه 28 آذر1388 ساعت: 19:18
  سلام قومای گل . مرور نمودم ولذ ت بردم ! نخبگان وگل های سر سبد ,فر هنگی اهالی مردم نجیب شیر داغ افتخار همه مردم ما ست !
  بدون شک در هر منطقه کم و کاستی های هست که انشالله قابل اصلاح است .
  خدواند به همه مردم ما وسعت نظر بدهد که به افتخارات هم دیگر افتخار کنیم .
  تشکر از گزارش خوب تان !

 3. یکشنبه 29 آذر1388 ساعت: 8:23
  با سلام برادر گرامی! تشکر از نوشته زیبای شما و اطلاعات مفید و ارزنده ارائه کرده اید. راستی وجه تسمیه شیرداغ چیست و اگر ممکن است چیزی بنویسید. آیا شیرداغ بخش از منطقه پشی نمی باشد؟

  چنانچه در تصاویر دیده میشود، شیرداغ یک منطقه هموار و زراعتی می باشد و حتی میتوان گفت نسبت به سایر مناطق بیشتر هموار بنظر میرسد. از آب و هوای این منطقه چیزی نگفتید. درمورد اشجار باردار و میوه ها نیز چیزی در این نوشته تان دیده نمی شود. مایلم این مسائل را در مورد این منطقه زیبا بدانم. ممنون و تشکر مجدد از زحمات شما و سایرین.

 4. یکشنبه 29 آذر1388 ساعت: 14:56
  سلام برادران عزيزم اقايان ناروي وافتخاري و. . بسيار خوشحال شدم از اظهار نظر تان وازمراجعه تان براي آشنايي مختصر با اين خطه محروم ودور افتاده .

  برادر عزيزم اقاي افتخاري سوالتي نموديد كه لازم است به صورت مختصر جواب بنويسم :
  1 شيرداغ مربوط به پشي نيست ومنطقه مستقل وسيع است وازلحاظ قومي متعلق به برادران آته جاغوري مي باشند و از لحاظ تشكيلاتي دولتي مربوط به ولسوالي مالستان است و باپشي همجوار است.
  بيشتري مناطق شيرداغ هموار است و زمينهايش زراعتي و بيشتر اشجارش غير باردار و درخت بيد ،الياد و ارر مي باشند.
  3 اين منطقه اب و هواي سردي دارد كه در گزارش هم اشاره اي به آن شده بود.
  اما سوال اول تان را بعدا باتاملي بيشتري جواب خواهم داد و وجه تسميه شيرداغ را ذكر خواهم كرد. بازهم صميانه تشكر ميكنم وسوالاتي شما قوت قلب ماست وافسردگي هارا از چهره اي زيباي منطقه شيرداغ زدوده مي كند.

 5. یکشنبه 6 دی1388 ساعت: 22:5
  متاسفم كه وبلاگ گروهي اين قدر اطلاعات را خام و دروغ بيرون مي‌دهد آيت الله فياض زاده شده در سوبه منطقه مسكه اما از نظر قومي از قوم شيرداغ است نه اينكه زادگاه ايشان شيرداغ باشد در سنگماشه نيز ما قوماي شيرداغي داريم در حاليكه خبر ندارند كه شيرداغ به كدام سمت جاغوري است. اين هم از پايگاه اطلاع رساني جاغوري كه هيچ از اصول اوليه اطلاع رساني و تهيه خبر و….. آگاهي ندارند!!!!؟؟.

 6. دوشنبه 7 دی1388 ساعت: 10:56
  سلام دوست عزیز ارشاد

  دل پور درد داری اگر به جای ارشاد عقده گشا می گذاشتی مناسب تر به حال روز تان بود .

  نمی دانم از کدام جنگ برگشتی که این قدر آشفته به نظر می رسی

  البته در مورد زاده گاه ایشان جناب آقای مهدوی توضیح خواهند داد ولی من به عنوان یک خواننده برایم تفاوت زیاد نمی کند که در کجا زاده شده باشد اصلا فرقی هم نمی کند که در کجا … شده باشد مهم این است که آیا از جاغوری است یانه؟

  شما اگر از کسی می خواهید بپرسید کجایی هستید می کوید زاده گاه تان کجاست ؟ . ولی معمولا این سوال مورد استفاده قرار می گیرد که از کجا هستی ؟ و اما اینکه در کجا بدنیا آمدی زیاد مهم به نظر نمی رسد . البته اگر قرار است بیان شود باید درست بیان شود در این شکی نیست .

  آری شما راست می گوید : دوستان شیرداغی مقیم سنگماشه نمی داند که شیر داغ در کدام سمت جاغوری است . این از آن راست است !!!!
  ولی این همه تعبیر و نا سزا نشانه کمی لطفی زیاد است اگر نشانه دی… وع نباشد . شما دیگر جنبه های گذارش را نادیده گرفته چشم تان فقط نیمه لیوان خالی را می بیند . دیگران این قضاوت با خوانند ها که برای کی متاسف باشد.

 7. سه شنبه 8 دی1388 ساعت: 23:34
  سلام برادر عزیزم اقای شیر محمد!
  در اغاز تشکر میکنم که این گزارش را خواندی وبه نکته ای دقیق اشاره فرمودی ضروری به نظر می رسد که جواب تان را عرض کنم:
  1.این گزارش که دروبلاگ مطالعه فرمودید اطلاعاتی بسیار مختصری نسبت به شیرداغ بود وبه همین جهت ممکن است عدم اطلاع کافی دوستان نست به شیرداغ موجب سوال های در ذهن انان شود.

  2.تذکره دلیل بر این نمی شود که معظم له از شیرداغ نیست چون تذکره فعلی ایشان پاکستانی است ودر مجله حجره خود معظم له فرموده که من پاکستانی هستم وخیلی از افراد که از منطقه وزادگاهش آواره می شود واز محل سکونت فعلی اش تذکره در یافت می کند محل تولد خود را همان وطن جدید را می گوید که نمونه های زیادی دارد.
  3. یکی از طایفه های شیرداغ بنام چوره است واین طایفه منطقه ای دارد بنام(( بلنه بامراد))که درانجا خانوار جعفرلی (علی)قبلا وفعلا ساکن بوده وهست ولی این خانواده مهاجری زیادی درخارج ازمنطقه درجاغوری وکویته وایران داشته اند.
  معظم له از این خانوار می باشد وبرادران جعفر لی (علی)در کویته از موقعیت خوبی برخوردار است وسرمایه دار شیرداغی حاج فضل وحاجی اشرف می باشد که ا ز این خانوار است و ونیز برادران حضرت ایت الله العظمی فیاض دامت برکاته وپسر برادرانش نیز در کویته زندگی می کنند. در شیرداغی بودن حاج اقا جای سخنی نیست.

 8. پنجشنبه 24 دی1388 ساعت: 19:33
  با سلام خدمت نویسنده این تذکره نامه
  در شیرداغ شخصیتهای دیگر هم بوده و هست که اگر اسمی از آنان برده میشد بر غنامندی این نوشته افزوده میگردید. به طور مثال: مر حوم مستوفی عبدالحکیم؛ نجیب الله مهاجر دیپلومات افغانی مقیم درلندن و……..

پاسخ دادن به لیاقتعلی افتخاری لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*