استبداد در افغانستان !

 بنام خداوند ! 

  گرگ های شکارچی و روباه های پیش قراول !

  از قدیم ها بدین گونه  بوده است گرگ  در پی شکار،  و روباه  ها یی هم  در طمع و  آز  تکه استخوان   ته  مانده  ای  از این   شکار ، در تبانی  هم دیگر عمل نموده اند . که  این  همگامی عمل براساس و بنیاد  منافع مشترک استوار بوده است . 

   این که ” کی ” شکار میشود و  به  چگونه  شکار   می شود   ،  نی  برای گرگ  اهمیتی  اساسی  داشته  و دارد و نی هم  برای روباه .   هدف  شکار کردن بوده   است  و  دریدن  آن ها یی  که  در قانون  جنگل ، هنوز ضعیف مانده  اند و   ضعیف   عمل نموده اند .

در پروسه  به شکار گرفتن  ،   گرگ  از قدرت  و توانایی های  خویش   بهره  جسته ، و  روباه نیز  از مکر و حیله های   خویش . که ، این پروسه  ” قانون جنگل ”  درست  همانند جریان   موجود  در چگونگی روند  معاد لات    در  افغانستان  کنونی  میباشد .

 بر همگان  رو شن است  که ، تا هم  اکنون  مناسبات  اجتماعی   در سرزمین   افغانستان به گونه مستبدانه  ترین آن استوار  بوده است .  حتی ،  خشن  تر و بی رحمانه تر از  قانون  جنگل .  زیرا  در  قانون جنگل ،  همواره  این  تنها زور ، خشونت  و غریزه  عامل  و مسبب   بوده  است  .  اما در افغانستان ؛ زور و خشونت  توام با نیرنگ  و حیله  همراه بوده است  . در  قانون جنگل  ؛  گونه یی   نورم ( نظم)  و  ضوابط طبیعی  ( اعتدال )     میان  شکار چی   و شکار شونده بر قرار  بوده  است .  اما  در افغانستان ، برای قلع و قم نمودن  ملیت های  تحت ستم   هیچگونه  نورم  و ضوابطی  معیار  نبوده و نه میباشد   ،  بلکه  نهایت  قساوت  ،   بی رحمی  و شدت  عمل در این  پروسه  از جانب  قبایل   حاکم  بر نوشت  توده های  ساکن در این  سرزمین  اعمال  گردیده و به  کار گرفته  شده است .

استبداد  این  چندمین  قرن است  که بر این سرزمین بیداد  مینماید  و  هر روز قدرت مند تر و هار تر   از گذشته ها  عمل میکند .  در گذشته های نی چندان  دور چگونه گی روند  مناسبات   میان  حاکم  و محکوم ،(دولت و مردم )   توسط  نیرو های   داخلی وابسته  به  استبداد اعمال گردیده   سمت و سو داده می شد .    .  اما حال ، بخش قدرت مند ی  از توانایی  های  اقتصادی – نظامی  و  فرهنگی   کشور های  متمدن خارج  نیز در  تعیین  سرنوشت   جامعه ما  دخیل   بوده  و  میباشند.  اما  باز هم  استبداد از درو  دیوار این  سرزمین  دارد بیداد می کند  ! چرا ؟   علت چیست ؟ !  آیا  استبداد  تا بدین  پیمانه  قدرت مند  است  ؛  یا اینکه ستمدیده گان  این  سرزمین چنین   ضعیف  اند و زبون  ؟؟

 استبداد  در پروسه   حاکمیت  چندین  صده  خویش در  افغانستان؛   در  چگونه گی  اعمال  سیاست و قدرت  مهارت های  لازم  و ضروری را کسب  نموده اند .  لذا  با چنین  مهارت  و چیره گی کامل ، اوضاع  سیاسی و نظامی کشور را  در  کنترول کامل خویش در آورده اند.  هم جوامع جهانی را  به  بازی گرفته اند  و هم   ملیت های   تحت  ستم  ساکن در این سرزمین را دارد  با   حربه  های  ”  تزویر ” و ” قلدری  ” به  حاشیه پرتاب مینمایند .

گرداننده گان اصلی حاکمیت  د ر کابل ،  هرچند  گاه    برای   حذف  و   نابودی  ملیت های  ساکن در این  سرزمین بر اساس   نیاز  و ضرورت از   زبان سیاست  و مکر  استفاده  نموده اند . و هر  از گاهی در صورت  تشخیص ،   از  عملیه  جبر ” قدرت  ” سازمان یافته طالبانیزم   استفاده  نموده اند .

 درد آور تر از همه  این که   قانون  جبر و  خشونت  جنگل گونه ،  با وجود  حضور قدرت مند  نیرو ها ی  دموکراتیک  جهانی ،  تا حال نیز در  سیاست  های  دولت  افغانستان به اعمال گرفته میشود .  .  

 حال  در این  روند قانون بربریت  و توحش ( جنگل)  در افغانستان ؛  مشخص  است که ، کی ها  گرگ اند و  کی ها هم  روباه  های  جلو دار  گرگ ؟؟!

اگر  مشخص تر  اذعان  گردد ،  در محدوده   حاکمیت  ترور ،  تریاک  و تزویر  مستقر در کابل ، این  باند  مافیایی   افغان  ملیت   ؛  یعنی   برادران  نیکتایی پوش طالبان  بوده اند  که ، به  گونه یی  درنده ترین  شکار چی  در معاد لات  سیاست ( جنگل ) در افغانستان   عمل  نموده  و دست باز داشته اند. آن ها   در دو جبهه به ظاهر  متخاصم  ، ( دموکرات  و طالب ) اما در عمق  دارای استراتیژی   و  آرمان های  مشترک  صف  آرایی نموده اند  .  هم  در جبهه   نظامی   و هم در زبان  دیپلوماسی دارند  حضور خویش را هرچه  بیشتر و بیشتر ، به تثبیت می گیرند . آن ها   در مواقع   لزوم  ملیت های تحت ستم   (بخصوص هزاره ها  ) را  گوش مالی میدهند  و هم چنان  جوامع  جهانی را  به بازی گرفته اند . به  گونه یی که  امروز  طالب تبدیل   به  غول  افسانه  یی گردیده  است .  و چه  بسا  در مواقع لزوم ،  جناب رئیس   جمهور کرزی نیز  با  پشتوانه  برادران طالب اش ، جوامع  جهانی را به  تهدید  میگیرد .

 گردانند ه  گان  حاکمیت در کابل ،( طالبان  نیکتایی پوش و دموکرات گونه ) در جبهه   دیپلوماسی و سیاست متمرکز بوده   و عمل کرده   اند ؛ اما   گروهای  تا به دندان  مسلح  طالبانیزم  ،   به  گونه  یی موازنه   نظامی و نیروی  قهریه همچون  آله  فشار و تهدید  ،  نقش ایفا نموده اند  .  مشخص  است که هر دو  جبهه  در تلاقی همدیگر 


دیدگاه برای “استبداد در افغانستان !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*