1 – گزارش از جلسه معرفی دگروال اسدالله قوماندان امنیه جاغوری – اولین گزارش در 1390

بسم تعالي

سلام دوستان سال نو تان از نو مبارك !

همان قسم كه در گزارش قبل از معرفي قوماندان امنيه جاغوري خدمت تان به عرض رسانيده بودم ونیز وعده داده بودم که گذاشی از این جلسه برای شما دوستان عزیز خواهیم داشت  حال خلاصه از آن جه که در آن مراسم گذشت خدمت شما دوستان عزیز طی گذارشی تقدیم می دارم .

جلسه معرفي قوماندان امنيه جاغوري دگروال اسدالله در مقر ولسوالي جاغوري برگزار شد در اين جلسه آقاي ظفر شريف ولسوال محترم جاغوري و قوماندان سابق جاغوري تورن رمضانعلي هئيت معينيت از مقام قومانداني امنيه ولايت غزني منصوبين امنيتي و مسؤلين ادارات دولتي علما و جمع از مردم در اين جلسه حضور داشتند.

جلسه با تلاوت از كلام الله مجيد توسط آقاي حيدري آغاز گرديد در ابتدا مراسم – معرفي قوماندان دگروال اسدالله به حيث قوماندان جديد ولسوالي جاغوري – محترم آقاي ظفر شريف ولسوال جاغوري فرارسيدن سال جديد را تبريك گفت و نيز از حضور مردم و توظيف قوماندان جديد ابراز سپاس و قدر داني نمود و ايشان اين تبديلي را يك گام نيك وضعيت امنيتي در جاغوري خواند و از قوماندان امنيه جديد جاغوري خواست در وظايف شان جدي باشد و در حل مشكلات مردم در اين ولسوالي بشتر تلاش نمايد و از مردم نيز خواست كه با مسؤلين امنيتي همكار و ارتباط نزديك داشته باشند.

زيرا ولسوالي جاغوري يكي از ولسوالي هاي پر نفوذ ولايت غزني مي باشد كه پليس تنها نميتوان تمام ساحات ولسوالي جاغوري را تحت كنترول داشته باشد و از اين رو همكاري مردم با پليس بسيار ضروري مي باشد

آقاي ظفر شريف همچنان تورن رمضان علي قوماندان اسبق جاغوري را يك شخص دل سوز باتلاش و همكار مردم جاغوري خواند و گفت : كه قوماندان سابق جاغوري با تلاش شبانه روزي جهت اجرا وظايف شان و همكاري همه جانبه با مردم از هيچ نو تلاش به مردم دريغ نه نموده و هميشه در ساحات براي جلو گیری بروز كدام حوادث با مردم همكاري نموده اند.

آقاي ولسوال اضافه نمودند گفت : آقاي تورن رمضانعلي در تجهیز و اكمالات پليس جاغوري نيز تلاش هاي كرده است كه ما به خاطر تلاشهاي ارزنده از ايشان تشكر مي نمايم.

و تقدير نامه نيز از سوي ولسوال جاغوري به اقاي تورن رمضان علي تقدیم گرديد .

در اين ميان محترم تورن رمضانعلي قوماندان قبلي جاغوري در جمع حاضرين در جلسه ، گزارش كاري خود را به صورت گذرا توضیح داد و گفت : مدت سه سال است كه در پست هاي مختلف در ولسوال جاغوري ايفا وظيفه نمودم و در مدت سه سال توانستم كه بخش هاي امنيتي و مشكلات اجتماعي با مردم دلسوزانه و بدون كدام منافع شخصي فعاليت و ايفا وظيفه نمودم و به تمام مردم و افسران معلوم مي باشد.

آقاي رمضانعلي از بخش مرز هاي جاغوري ياد آور شد و قسمت هاي شرق ، غرب ، جنوب جاغوري رابه عنوان ساحات ياد آور شد كه بايد توجه خاص امنيت صورت بگيرد .

آقاي رمضانعلي قوماندان سابق جاغوري پشنهادات و معلوماتش روي مسايل مختلف اجتماعي براي قوماندان امنيه جديد جاغوري دگروال اسدالله ارائه نمود و گفت : كه بافت هاي اجتماعي و قومي در جاغوري يك چالش به حساب مي آيد كه يك از مشكلات آن واسته ها و دخالت هاي در كارات و مسؤلين خوانده مي شود و بشتر اوقات در راهايي مجرمين بدون در نظر داشت قانون و مقررات دست درازي هاي صورت مي گيرد و افراد امتياز طلب و خود خواه نيز در داخل جاغوري موجود مي باشد در صورت كه خواست هاي شخصي آنان از طرف دولت و حكومت صورت نگيرد هر لحظه دست به توطئه می زند . تعداد كساني ديگر نيز هستند كه تحت نام ديموكراسي دست به فساد اخلاقي مي زنند و مي خواهند در بد نامي اين ولسوالي تلاش نمايند. ايشان از قوماندان جديد جاغوري خواست كه بايد با دقت بشتر در اين مواردسعي و تلاش بشتر نمايد آقاي تورن رمضانعلي گفت : طي مدت كه به حيث قوماندان امنيه جاغوري وظيفه انجام داده است در بخش تجهیز ، تعليم ، دستگيري افراد مخل امنیت همكاري پليس با شعبات ملكي دستگيري 45 نفر سارق تامين امنيت شاگردان مكاتب ، حل مشكلات بازار هاي ، جلوگيري از نفوذ دشمنان در داخل جاغوري و در موارد ديگر كه در بخش كاري ام قرار داشت به همكاري مردم جاغوري تلاش نمودم كه اميد مي رود قوماندان جديد امنيه جاغوري نيز با در نظر داشت اساسات قانوني به حيث يك خدمت گذار در خدمت مردم جاغوري قرار گيرند .

در جريان جلسه امروز دگروال اسدالله قوماندان امنيه جديد ولسوالي جاغوري با قرائت آيات قراني گفت : سرنوشت هر جامعه به دست خود آن جامعه رقم مي خورد و هر گاه ما خواسته باشم كه يك جامعه آزاد و آباد داشته باشيم این تصميم است كه به دست خود مردم گرفته مي شود .

دگروال اسدالله از اينكه به حيث قوماندان امنيه جاغوري تعین گرديده و خود را در جمع اين مردم مي بيند احساس خوشي مي كند و مي گويد : وظيفه محوله كه به من سپرده شده است هميشه در خدمت شما مردم خواهند بود وظيفه ما خدمت است و هر گاه كسي كه لباس پليس را به
تن مي كند بنام خدمت خيانت كند يك جفا نا بخشيدني در حق مردم خود كرده است . وي گفت لباس پليس لباس خدمت است نه لباس آقائي و از اين رو تلاش خواهم كرد كه خودم و تمام مسؤلين و منصوبين امنيتي در خدمت شما باشيم زيرا من بخاطر پول اينجا نيامدم افتخاري كه از جاغوري داريم امنيت جاغوري و من نيز در بخش تامين امنيت جاغوري وعده مي دهم كه با همكاري شما مردم در ميان شما باشم .

و همچنان آقاي احساني به نمايندگي از پرسنل امنيتي جاغوري پست جديد دگروال اسد الله قوماندان امنيه جاغوري را تبريگ گفت و از كار كرد هاي تورن رمضان علي قوماندان اسبق جاغوري ابراز خورسندي نمود. و وي اضافه نمود : آقاي تورن رمضان علي فرد دلسوز و پر تلاش بود كه در همه وقت به همكاري مردم خود برخواسته و در مسايل چون امنيت ، تجهز و اكمالات پليس جاغوري تلاش فروان كرده است و در كار كرد هايش هيچ گونه سوي استفاده وجود نداشت و آقاي احساني تغير و تبديل را يك تعامل خواند نه يك تقابل اما گفت كساني هست كه به خاطر احساسات و غرض هايش پاليسي حكومت را در تغیيرات يك تقابل مي خوانند زيرا انان قطعااین تغییرلات را برضد خواسته هاي شان می داند و از اين رو در تلاش مي شود كه برخود هاي شان را غرض آلود يا به اساس قومي و دستگي ابراز دارند اما وي گفت فرا تر از اين مسايل قانون اساسي افغانستان را بايد در نظر گرفت صراحتا برخورد هاي شخصي و فردي را رد مي كند و روي منافع افغانستان تاكيد مي ورزد .

و از جانب ديگر مردم جاغوري از قوماندان امنيه جديد جاغوري مي خواهند با وجود بعضي مشكلات در داخل جاغوري و مسئله مسير راه هاي موصلاتي از جاغوري به بيرون را مد نظر بگيرد و در اين زمينه مردم ما سخت به بهران نامني و روحي قرار دارند با مقامات دولتي در تماس شده و اين جالش را از سري راه مردم جاغوري بردارند در صورت كه به اين مشكلات رسيدگي نشود اين گونه تغير و تبديل افراد درد مردم ما را درمان نه خواهند كرد و مشكل مردم جاغوري زماني حل خواهند شدكه تغيرات در پلان ، انديشه ها ، پاليسي جديد بخاطر اسايش مردم رو نما گردد .

این بود خلاصه از آنجه که در این مراسم گذشت .

چيزي كه مي خواهم به عرض شما دوستان برسانم اين است كه کا گوش مان پر است از این حرف مسولین دولتی مرکز یا محلی . خوانندگان محترم سایت خدا حافظی ولسوال قدیم ومعرفی ولسوال ولسوال جدید را به یاد دارند که ما جه کار های را در جاغوری کرده ایم از کارهای شدنی نشدنی سخن می گویند جند پروژه را که پی آر تی در جاغوری انجام داده که در واقع هیج اتباط به دولت ندارد همه مسولین آنها را در ردیف کار های انجام شده خود می اورند .

حال نمی دانیم این حرف ها تا جه اندازه در توان مقامات و بزرگان جاغوري هست يانه؟ ولی این را می دانیم وقت ما در سرحداد مرز جاغوري ميرسم رنگ همه گان مي پرد و هر يك شروع مي كنند به پنهان نمودن اوراق شان . آیا مسولین به اطلاح دولتی در راستا جه برنامه دارند راستی تا چه وقت اين قسم زندگي براي مان باشد. جرا در این خصوص مسئولین گپ نمی زند .

خواهش من از ولسوال محترم و قوماندان امنيه بزرگان جاغوري اين است كه اين دغدغه را از ميان مردم جاغوري برداريد و مسير راه ها موصلاتي جاغوري را امن بسازيند دولت را تحت فشار قرار داده تا در امنیت این با مسولین جاغوری همکاری جدی داشته باشد . اری مسولین محترم جاغوری باید بداند اين پست و اين چوكي همانطور كه براي گذشتگان ما و شما ماندگار و هميشه نبود وفا نکرده است . براي شما نیز ماندگاری ندارد . روز برسد که جلسه خدا حافظی شما فرا برسد آن وقت با دنیای از کم کاری نسبت به مردم تان . آن وقت دیگه دیر خواهند بود برای جبران ان .

تا گزارش بعد الله يار تان باد

مومن زاده – مركز جاغوري +;نوشته شده در ;پنجشنبه چهارم فروردین 1390ساعت;12:9 توسط;مدیریت مرکز – مومن زاده; |;


4 دیدگاه برای “1 – گزارش از جلسه معرفی دگروال اسدالله قوماندان امنیه جاغوری – اولین گزارش در 1390
  1. جمعه 5 فروردین1390 ساعت: 10:41

    آقای مومن زاده سلام ضمن تبریک سال نو برای شما آرزوی موفقیت دارم. اگر بیوگرافی قوماندان جدید را بگذارید ممنون می شویم. موفق و سلامت باشی!

  2. شنبه 6 فروردین1390 ساعت: 12:10

    اقای مومن زاده بازم سلام . راستی خدا کوند که قومندان امنیه دلسوز باشد و بیشتر برای مردم خیدمت کوند . دیگه اینکه این دگروال اسدالله از منطقه داله است یانه ؟ و قومندانی قبلی از کو دام منطقه بود لطفا در مورد معرفی این دو قومندان امنیه کمی مالومات بدهید که مسافرین و قوما ی که در خارج است بیشتر اشنایی با مردمش داشته باشد . زنده باشی

  3. سه شنبه 9 فروردین1390 ساعت: 12:48

    salam khedmate dustan aziz ba nazar man yak qumandan sambulek ast chun lash khur hae ke ba chapawol wa reswad khure adat karda mane kar e shan khahad shud eshun ra ta jae ke man malomat darm az lashkargah mebashad am felan dar kabul sukonat darad omed ast ke agha momen zada nazar bandar mawred taed gharadehad i

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*