شعر(انانس خوشبختی)

 یاد داشت:

پیش از پیش از تمام دوستانیکه در راه سوچگی زبان فارسی –دری کار وکوشش میکنند، پوزش میخواهم.

انانس خوشبختی

که خواهد داد مارا بار دیگر شانس خوشبختی؟

مگر از بخت بد خواهیم یک آوانس خوشبختی!؟

ویا ازیار بنماییم یکبار دیگر خواهش

که تا بار دیگر باما برقصد دانس خوشبختی

که تا باردیگر امکان دهد مارا که درگوشش

بخوانیم از سرشب تاسحر رومانس خوشبختی.

ویا دادی کنم در دولت بالا که افزاید

مرا یک ذره ی اینبار در بیلانس ، خوشبختی

نخواهم پول ودولت گر به درد سر بیافزاید

فقط یک نیم نان خشک ویک فینانس خوشبختی

چه خوش باشد که خوشبختی زخوشبختی به خوشبختی

بگوید راز خوشبختی به یک آژانس خوشبختی

که تا شاید به گوش خویش ما احساس بنماییم

به عمر خود ولو یکبار ، ریزونانس خوشبختی.

به حق خود تورا سوگند که مارا مبر ازیاد!!

اگر در دفترت باشد یکی واکانس خوشبختی.

***

برو (محسن) به حکم من به روی صحنه ی دنیا

به هر مرد وزن وکودک بده انانس خوشبختی!!!

+;نوشته شده در ;یکشنبه چهارم دی 1390ساعت;17:0 توسط;محسن زردادی; |;پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*