گزارش از اخرین تحولات ورزشی از تورنمت نوروزی در جاغوری

سلام دوستان

تونمنت نوروزی

سال نو تان از نو مبارک

چند مدت بنا به نبود اينترنت از یکطرف و سرما خوردگی بنده از طرف دیگر باعث شد که نتوانستم گزارش های تورنمینت والیبال جاغوری جام نوروزی جاغوری را سلسله وار خدمت تان پشكش نماييم.

با اين وصف امروز توفيق دست داد تا با گزارش مختصر از تورنمينت واليبال مذکور در خدمت تان باشیم  .

اما اسامی گروه ها  

گروه A

گروه B

تيم آبخو

 

تيم اميد داله (مسكه )

تيم سيابوته

 

تيم جوانان سه پايه

تيم سبزچوب پائن

 

تيم ميهن پشتنه

تيم چاوش پيدگه

 

تيم سبزچوب بالا

 

گروه C

گروه D

تيم اميد كوشه

 

تيم عقاب 1 بابه

تيم جوانان سنگ سوراخ

 

تيم ميوند سخته لومان

تيم طلوع مركز(بازاريان سنگماشه)

 

تيم جوانان ريگگ

تيم عقاب 2 بابه

 

تيم اتحاد لومان

 

گروه E

گروه F

تيم اتحاد تايلوم

 

تيم اميد بلو داود

تيم غوغزار

 

تيم سنگشانده

تيم ستارگان جودري

 

تيم نو آباد

تيم تبرغنك

 

تيم چهل باغتوي اوقي

 

گروه G

گروه H

تيم نوجوانان حوتقول

 

تيم پاتو

تيم طوغي

 

تيم حيدر

تيم خاركوش – خركوش

 

تيم منتكه

تيم ممدگ

 

تيم حوتقول 2

 بازي هاي رفت و نتایج آن

 

گروه A

گروه B

 آبخو + سيابوته

3 -1 بنفع سيابوته

اميد داله (مسكه ) +جوانان سه پايه

3- 0 بنفع داله

سبزچوب پائن + چاوش پيدگه

3
-1 بنفع چاوش پيدگه

ميهن پشتنه + سبزچوب بالا

3-1 بنفع ميهن پشتنه

 

گروه C

گروه D

اميد كوشه +جوانان سنگ سوراخ

3 -2  كوشه

عقاب 1 بابه + ميوند سوخته لومان

3- 1 بنفع عقاب 1

طلوع مركز + عقاب 2 بابه

3-2 بنفع عقاب 2 بابه

اتحاد لومان + جوانان ريگگ

3-1 بنفع ريگگ  

 

گروه E

گروه F

 اتحاد تايلوم + طوغي

3 -1 بنفع اتحاد تايلوم

جودري + تبرغنك 

3- 0 بنفع جودري

قوغزار+ سنگشانده

3-2 بنفع قوغزار

اميد بلو داود + منتكه  

3-1 بنفع اميد بلو داود

 

گروه G

گروه H

چهل باغتواوقي + خاركوش

3 -0 بنفع خاركوش

نو آباد + حوتقول 2

3- 0 بنفع نواباد

جوانان حوتقول + ممدگ

3-1 بنفع جوانان حوتقول

حيدر + پاتو 

هيج تيم حاضر نبوده اند 

 

بازي هاي برگشت ونتایج آن

 

گروه A

گروه B

سيابوته + سبزچوب

3-2 بنفع سيابوته

اميد داله + جوانان سه پايه

3-1 بنفع داله

آبخو + چاوش پيدگه

3-1 بنفع آبخو

ميهن پشتنه + سبزچوب بالا

3-1 بنفع ميهن پشتنه

 

گروه C

گروه D

اميد كوشه + عقاب 2 بابه

3-2 بنفع اميد كوشه

عقاب 1 بابه + ريگگ

3-1 بنفع  عقاب 1 بابه

طلوع مركز + سنگ سوراخ

3-2 بنفع طلوع مركز

سوخته لومان + اتحاد لومان

3-1 بنفع سوخته لومان

 

گروه E

گروه F

اتحاد تايلوم + قوغزار

3-2 بنفع اتحاد تايلوم

جودري + نو اباد

3-0 بنفع جودري

طوغي + سنگشانده

3-2 بنفع طوغي

اميد بلوداود + حوتقول 2

3-0 بنفع اميد بلو

 

گروه G

گروه H

تبرغنك + حرف حاضر نشده

3-0 بنفع تبرغنك

چهل باغتو + خاركش

3-0 بنفع چهلباغتو

منتكه + حرف حاضر نشده

3-0 بنفع منتكه

جوانان حوتقول + ممدگ

3-1 بنفع حوتق
ول

به گفته مسوولين ورزشي ولسوالي جاغوري بعد از اين جدول تيم هاي ذيل به مرحله 16 تيم برتر راه يافته اند . كه اسامي تيم ها قرار ذيل مي باشد .

گروه A

گروه B

تيم سيابوته

 

تيم اميد داله (مسكه )

تيم آبخو

 

تيم طلوع مركز

 

گروه C

گروه D

تيم اميد كوشه

 

عقاب 1 بابه

عقاب 2 بابه

 

سوخته لومان

 

گروه E

گروه F

تيم اتحاد تايلوم

 

تيم جودري

تيم ممدك

 

تيم ميهن داود

 

گروه G

گروه H

تيم چهل باغتو

 

تيم منتكه

جوانان حوتقول

 

تيم سبزچوب بالا

مسوولين ورزشي ولسوالي جاغوري مي گويند طبق قرعه كشي كه در اين مرحله صورت گرفته است در هربازي يك تيم به مرحله هشتم نهايي راه پيدا مي كند و يك تيم مستقيما حذف مي گردد .

كه بازي اين دوره قرار ذيل بوده است .

بازي اول

بازي دوم

سيابوته + اميد داله

3-2 بنفع داله

اتحاد تايلوم + طلوع مركز

3-2 بنفع اتحاد تايلوم

آبخو + اميد كوشه

3-2 بنفع كوشه

جودري + چهل باغتوي اوقي

3-1 بنفع جودري

بازي سوم

بازي چهارم  

ممدك + جوانان حوتقول

3-1 بنفع حوتقول

عقاب 1 بابه + سبزچوب بالا

3-1 بنفع عقاب 1 بابه

ميهن داود + سوخته لومان

3-2 بنفع داود

عقاب 2 بابه  + منتكه

3-1 بنفع عقاب 2 بابه

 بازي 8 تيم برتر نيز امروز دو شنبه در مركز ولسوالي جاغوري برگزار گرديد .

كه 4 تيم در مرحله چهارم نهايي راه يافت و چهار تيم مستقيما حذف شدند .

كه اسامي آن قرار ذل مي باشد .

بازي اول

بازي دوم

عقاب 1 بابه + جوانان حوتقول

3-2 بنفع عقاب 1 بابه

اتحاد تايلوم + ميهن داود

3-2 بنفع ميهن داود

جودري + آبخو

3-2 بنفع جودري

اميد داله + عقاب 2 بابه

3-2 بنفع اميد داله

 به گفته مسوولين ورزشي ولسوالي جاغوري 4 تيم كه در مرحله چهارم نهايي راه يافته اند تطبيق قرعه كشي فردا سه شنبه به ديدار هم خواهند رفت .

1 – تيم جودري

2 – تيم عقاب 1 بابه

3 – تيم ميهن داود

4  – تيم اميد داله

مومن زاده مرکز – جاغوري

+;نوشته شده در ;دوشنبه هفتم فروردین 1391ساعت;22:51 توسط;مدیریت مرکز – مومن زاده; |;


8 دیدگاه برای “گزارش از اخرین تحولات ورزشی از تورنمت نوروزی در جاغوری
 1. چهارشنبه 9 فروردین1391 ساعت: 14:21
  بنده برای همه این تیم ها آرزو موفقیت دارم به امید آنروزیکه این جوانان بتوانند در سایر ولایات افغانستان نیز مسابقات را براه بی اندازند.

 2. چهارشنبه 9 فروردین1391 ساعت: 17:7
  برای ورزش جاغوری این بسبار مهم است که مسابقات خودرا در دیگر ولایت های افغانستان براه بی اندازد, و در تمام نقاط افغانستان نشان دهد.

 3. چهارشنبه 9 فروردین1391 ساعت: 17:45
  نمیدانم چرا با خواندن این گزارشها چرا به یاد 30 سال قبل می افتم که مردم در زمستان فقط که برف خیلی می آمد گیرگ بازی می کردند و شیغی بازی. تنها مصروفیت و سرگرمی مردم. امروزه فقط شکل بازی عوض شده ولی حیف که نه فقط زمستانها که همه فصول به ساعت تیری و سرگرمی مشغول اند. این همه جوانان و این همه تیم و این همه بازی آیا مردم جاغوری کار دگه ای هم دارند؟؟؟؟
  جوانان جاغوری افتخارات دگری هم کسب کرده اند؟؟؟؟
  در زمینه های علمی هم مسابقات تا این حد گسترده هست؟؟/
  در زمینه اقتصاد و فرهنگ چطور؟؟/
  در مشارکت سیاسی و ترقی و رشد و تعالی اخلاقی هم این گونه شور و شعف هست؟؟؟
  در ترقی اجتماعی و سازندگی چی؟؟؟؟
  آیا وضعیت سنگماشه مرگز چاغوری و روابط اجتماعی مردم وفرهنگ مردم چقدر فرق کرده؟؟/
  این چه برنامه ای است که همه نیرو و انرزی و توان نسل ما بهترین استعدادهای ما صرف توب بازی می شود واقعا حیف جاغوری….

  حیف این همه استعداد که به بیراهه هدایت می شود
  و برایش این همه تبلیغ می شود
  نکند برنامه ریزی شده باشد البته خدا نکند
  من متاسفم

 4. چهارشنبه 9 فروردین1391 ساعت: 21:33
  به اطلاع رسانیده می شود که مسابقه بوکس سنگین وزن بین چهارتیم شیخ رضائی ، قوماندان افضلی و قوماندان احمدی و قوماندان حکیمی درمیدان مسابقه موسسه تحصیلات گد ودی خواجه انصاری هرات برگزارگردید که دراین مسابقه شیخ موسی با ضربه فنی قوماندان افضلی را شکست داد و ازرینگ مسابقه بیرون انداخت . اما قوماندان افضلی درکمیته داوری ناوری ها شکایت نموده که شیخ موسی ازآمپول استفاده نموده و دوپینگ نموده است . اکنون مسابقه بین قوماندان حکیمی و قوماندان شیخ موسی رضایی به شدد ادامه دارد و گفته می شود که شیخ روزانه با تزریق چهارعدد آمپول تا کنون درمقابل قوماندان حکیمی مقاومت نموده و احتمال شکسب حکیمی خیلی زیاد است . درنوبت بعدی قرار است مسابقه بین قوماندان احمدی و شیخ موسی برگزارگردد . اما با توجه به عدم آشنایی قوماندان احمدی به نحوه مسابقه ، احتمال شکست ایشان نیز زیاد می باشد . قابل یاد آوری است که داور این مسابقه آخوند عارف فصیحی می باشد که به خاطرطرفداری از شیخ موسی ، به سمت کونترادچی موسسه ارتقاء مقام پیدا نموده است . تا گزارش بعدی …

 5. جمعه 11 فروردین1391 ساعت: 11:18
  اکنون مسابقه درجه دوم بین فصیحی و مهدوی برگزارمی گردد که طبق آخرین خبرها مهدوی شکست خورده و فرار نموده است .

 6. یکشنبه 13 فروردین1391 ساعت: 11:58
  دوستان درست می گویید مسابقات زیادی میان دولتی ها و اربابان و قوماندانان و اشخاص متحجر و فرصت طلب و ریاکاری چون فص… و می … و دیگر نوچه های آنان برقرار است ولی بازنده اصلی این بازی های منفور مردم هستند. مردم بازنده اصلی اند

 7. شنبه 20 آبان1391 ساعت: 21:6
  آقای مئومن زاده سایت بسیار خوبی داری از جمله سایت های موفق محسوب میشه سایت شما اما سعی کن گزینه جستجو برای سایتتان اضافه کنی تا در صورت نیاز کاربران از آن استفاده کنند. مثلا برای جستجوی عکس
  البته شما با … نت سایت تان را نوشتید اما اگر کمک خواستی رومن حساب کن با تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*