مصاحبه با مسوول شرکت همکار مجری پروژه سرک لومان داوود

سید همایون مجری پروژه سلام دوستان

همانطوری که وعده داده بودم  با توجه مصروفیت تایستان  وکارهای خواسته وناخواسته که گریبان گیر ما شده  وبه جهت اهمیت موضوع وقت گذاشتم  سراغ مسئول پروژه را بگیریم  تا بدانم که مشکل کار در کجا است . بد بختانه قضایا بسیار پیچیده است در همه جای دنیایی ضد بند زیادی در این قرار داد ممکین است باشد در این کشور خراب شده که دیگر  …. 

 تعجب این  است ما که زخم برداشته از کم کاری مسولین  حکومتی در گذشته هستیم  ادعا داریم  که در گذشته  دیگران بر ما حاکم بودنه اند  به این دلیل نه خواستند برای ما کاری انجام بدهند  اما حالا چه ؟  حالا  ولسوال قاضی قومندان پولیس در این منطقه از خود مان است  پول پروژه های اجرایی را کشور های خارجی می دهند در عین حال  بجای سرک درجه ۲  وبجای پلچک های پخته  جاده وپلچک خای کلی تحویل مردم میدهند  کجایند آنهای  دم از این روز ها می زدند  چرا صدای ش یلند نیست. 

شما دوست عزیز روشن فکر چرا ؟ !!! روزی نزدیک به سه هزار از این صفحه دیدن می کند  و گوشه از ظلم های که بر این مردم روا داشته می شود  کسی دم بر نمی اورند  ودریع از یک داد فریاد ونظر !!!  چه شده است شما را ؟!! ! 

متاسفانه همه چیز را در این صفحه نمی توان به دلایل نوشت  فاجعه در همه  زمینه اتفاق افتاده  دارد  می افند  شما کی وچه طوری به برادران که در این مشکلات محصور مانده کمک می توانید بکنید  کی ؟!!  آیا از خود پرسیده اید چرا حالا این ظلم  توسط خود ما بر خود ما اعمال می شود  انصافا این دیگر پزرفتنی نیست  . از فساد اداری  گرفته تا همه نوع فساد را می تواند دید .

اری عزیز  اگر امروز به فکر دوستان که از بد روز گار در این جا به فریادش نرسید شاید فردا  دیر باشد . وازما گفتن از شما نشنیدن .

 به هر صورت ما می توانیم گوشه از فساد اداری که در قرار داد زد بند های آنها وجود دارد  از لا یلای صحبت های آنها پی ببریم و می توان به یک نتیجه گیری های برسیم که قصیه از چه قرار است .

سيد همايون مسوول شركت همكار مردي پر حرف است و هيچ انتقاد مردم را قبول نه مي كند او كه از لهجه اش معلوم است بشتر در غزني زندگي كرده مي خواهد با پر حرفي خود سر مردم كلاه گذاري كند . و او در مصاحبه كه با ما انجام داده باز هم نه پذيرفته كه كار سرك خوب نيست و از افشا بوديجه اين سرك نيز خود داري مي كند .

متن مختصر مصاحبه كه با سيد همايون مسوول شركت همكار انجام داده ايم قرار ذيل مي باشد .

آغا صاحب شما خود را براي ما و خوانندگان سايت جاغوري يك معرفي نمايد

انجنيرسيد همايون هستم از قريه بكول ولايت غزني

جاغوري يك ‍: آقاي سيد همايون انتقاد مردم بر اين است كه سرك را به صورت اساسي يعني مطابق قرار داد كه شما داريد كار نكرده ايد و همين حالا شما نيز مي بينيد كه نمايندگان مردم ناوه جاغوري به شمول مقامات دولتي دراين جا جمع هستند و جواب شما در مورد چه است ؟

سيد همايون : جواب من اين است بنده از غزني آمدم تا نواقص كه در سرك ميباشد آن را اصلاح كنيم و تا براي انجنيران كه در ساحه هستند و نيز سر پرست سركت تا اين نواقص ها گرفته شود .

جاغوري يك : آقاي سيد همايون حالا كه كار سرك تمام شده چه گونه مي خواهيد نواقص هايش را گرفت ؟

سيد همايون : فعلا خوب يك مقدار سرك كه مانده و تكمل نشده ما جعل اندازي مي كنيم و نواقص كه در سرك است ما به آن رسيدگي مي كنيم .

جاغوري جا هاي كه فعلا شما جعل اندازي كرده ايد حالا كه موتر ها به ندرت رفت و آماد مي كند كف سرك لوج شده آيا همه اين سرك اين قسم جعل اندازي مي شود كه حتي يك ماه هم دوام نكند .

سيد همايون : موتر هاي خودر است جغل ها را پراكنده مي كند ازاين بشتر نه مي شود .

جاغوري يك : امروز كه ما در ساحه آمده ايم و بشتر انتقاد روي پلچك ها است كه شما سمنت ارزان قيمت را باگل مخلط مي كنيد ودر آن كار مي گيريد در اين رابطه چه گفتني داريد ؟

سيد همايون : تا حال كه ما سمنت را كار كرديم از سمنت فروشي داخل خريداري كرديم حالا كه آنها سمنت كمبود كرده گاهي از سمنت هاي ارزان قيمت كه آنها هم سمنت خوب است استفاده شده است .

جاغوري يك : يك قسمت سوال ما را جواب ندايد مردم مي گويند كه شما به جاي ريگ از خاگ و گل با سمنت مخلط كرده سك كاري ها را تمام كرده ايد .قسم كه ما هم مي بينيم آيا اين تقلب نيست ؟

سيد همايون : ريگ كه ما در اين مسير كار كرده ايم از ريگ هاي محل است نه ريك كه از ريگرشن ولايت غزني اورده باشيم .و ريگ هاي كه در اين مسير كار گرفت شده چيزي است كه در محل مي باشد از آنها كار گرفته مي شود.

جاغوري يك : بهر صورت تقلب در هر بخش اين سرگ به خوبي نمايان است در مورد خاگ كه از دو طرف سرك جمع كرده در وسط سرگ انداخته ايد بايد هر 10 سانتي يك بار لنگر شود و اگر احيانا اين كار را نكرده ايد شما هر نيم ميتر يك بار لنگر مي كرديد در حالي كه شما بالاي تقريبا 8 متر يك بار لنگر برده ايد ان هم بدون آب باشي اين كار مثلي است كه توسط يك كارگر ساده توسط فرغون (گادي ) خاك هاي مرده را بالاي سرگ جمع كرده باشد سرك كه شما ساخته ايد همه گل است جاغوري هم كه يك منطقه مي باشد كه زمستان ها برف نسبتا زياد مي آيد و فصل باران نيز بارندگي ها مي شود شما با اين س
رك كه ساخته ايد مردم را به مشكلات فراوان گرفتار مي كنيد وقتي بارندگي شود گل هاي كه بالاي سرگ انداخته ايد نرم مي شود ديگر موتر هاي حركت نه ميتواند وجدانا اين قسم كار كردن درست است ؟

سيد همايون :شما در مسايل انجنير نه مي فهميد اين خاك از طرف انجنيران يونبس و فوايد عامه تاين شده است وقتي هيئت از طرف فوايد عامه و يونبس آمد بازما جعل اندازي مي كنيم .

جاغوري يك : از حرف هاي شما معلوم مي شود كه آدم عير مسلكي هستي حال مهمان هستي بشتر از اين چيزي نه مي گويم . در مورد اين كه ريك هاي كوهي يا به قول شما جغل كه بالاي سرك بايد انداخته شود چند قدر بايد باشد و اين جعل را از كجا تهيه مي كنيد ؟

سيد همايون : 15 سانتي بايد جغل اندازي مي شود و اين جعل را از كوه هاي محل تهيه مي شود .

جاغوري يك : اقاي سيد همايون تمويل كننده اين اين مسير كي است و هذينه آن چه مقدار مي باشد . ؟

سيد همايون : تمويل كننده يونبس است زير نشر فوايد عامه از بانگ جهاني در مورد قرار داد و هذينه آن من اطلاع نداردم .

جاغوري يك : شما كه مسوول شركت هستيد خبر نداريد پس كي اطلاع دارد و تا جاي كه من خبر دارد هزينه مالي آن في كيلو متر 75 هزار دالر امريكايي است ايا شما مي پذيريد ؟

سيد همايون : مقدار بوديجه در كاغذ قرار داد ميباشد برايم دقيق معلوم نيست نه خير 75 هزار دالر شايعه است .

جاغوري يك : سرك كه قرار است شما بسازيد طول و عرض آن چند مي باشد ؟

سيد همايون : بر سرك 10 متر و درازي سرك 17 كيلومتر

جاغوري يك : اما شما فعلا 9 متر بر سرك را تكمل كرده ايد و گولاي ها و كج گرديشي ها را نيز به حال خودش رها كرده ايد؟

سيد همايون : خير است نواقص كه دارد باز اصلاح مي شود .

جاغوري يك : ايا از نظر نرم انجنيري به شما اجازه ميدهد كه شما ريك را از كوه جمع كرده روي سرك بي اندازيد ؟

سيد همايون : معلوم است كه به ما اجازه ميدهد چون ما قرار داد ما همين قسم است . و چيزي كه در ساحه موجود باشد ما ازهمان استفاده مي كنيم .

جاغوري يك : جيزي ديگر كه كار را متوقف ساخته شما شايعه كرده ايد كه ولسوال و مقامات ولسوالي جاغوري از شما پول خواسته است اين واقعيت دارد ؟

سيد همايون : اين حرف هاي داخل منطقه است ازطرف شركت كدام مشكل نبوده و كسي از ما پول نخواسته است .

جاغوري يك : آقاي سيد همايون شما كه ادعا داريد انجنير هستيد ايا واقعا درس هاي انجنيري را كامل خوانده ايد اگر بلي به كدام جاي و كدام دانشگاه ؟

سيد همايون : مه از اكراين ديبلوم خود را گرفتم و ديبلوم دارم من انجنير هستم .

جاغوري يك به عنوان آخرين سوال اگر شما رضايت مردم را بگيرد در كار اين سرك بايد چه كار بكنيد تا رضايت مردم را بگيرد ؟

سيد همايون : جيزي كه نواقص دارد مي گيرم .

از سوي ديگر شخصي به اسم سيد رضا كه پلچك ها را بايد بسازند به شدت زير سوال قرار گرفته اند كه چرا در كار برد پلچك ها از بي كيفيت ترين مواد هاي به كار برده است .

سيد رضا از باشندگان سنگماشه قريه جوي نو پسر سيد علم مي باشد او در مصاحبه ي با ما چنين مي گويند .

سيد رضا: بنده مدير پلچك هاي شركت همكار در مسير سرك سر لومان الي داود مي باشم .

جاغوري يك : چرا مردم اين قدر انتقاد دارد كه كار ها بصورت درست و اساسي پيش نرفته ؟

سيد رضا : اينجا هر قسم مردم هستند و حالا همه شاهد هستند و تا جاي كه از توان مي هست مردم را قناعت مي دهم و اينكه مردم بالا تر از توان ما توقع دارند ديگه هيچ كسي كار نه مي تواند .

جاغوري يك : منظور تان از قناعت دادن چه است ؟

سيد رضا : منظورم از قناعت اين است كه سنگ كه ما كار كرده ايم بهترين سنگ است و مواد كه ما به كار گرفته ايم نيز مواد خوب است و كار نيز خوب مي باشد .

جاغوري يك : نظارت كه ما و مقامات دولتي ونيز مردم و نمايندگان منطقه داشتيم پلچك هاي كه شما ساخته ايد وقتي كف پلچك ها را بيل مي زديم به جز خاك مرده چيزي ديگر نبود با چنين چيزي كه خود مردم از چشم سر ببيند چطور بايد قناعت نمايند ؟

سيد رضا : آن پلچك كه شما مي گويد تا حالا كارش تمام نشده صرف يك بار كه ولسوال صاحب جاغوري اعتراض نموده بودند كار آن تحطيل شده بود . و در آينده آنها آماده شده و كار بالاي آن شروع مي گردد .

جاغوري يك : اقاي سيد رضا چيزي ديگريكه مردم شكايت دارند از سمنت بي كيفيت و همچنان سمنت را با خاك مخلوط ساخته و مردم نيز بشتر روي اين مسئله اعتراض داشتند نظر شما در اين مورد چه مي باشد ؟

سيد رضا : از طرف شركت براي ما دستور داده مي شود كه سمنت و سنگ كه در ساحه موجود است و ما قرار دستور از ريگ و سنگ ساحه استفاده مي كنيم .

جاغوري يك : ايا نه مي شود كه شما هم بالاي شركت كه براي شما دستور مي دهند انتقاد كنيد كه خلاف نرم انجنيري هست حداقل ديگر نه فردا به منافع اين مردم كار ها صورت بگيرد ايا شما تا حالا اعتراض هم داشته ايد /

سيد رضا : چيزي كه ضرر مردم باشد من هم كه مدير پلچك ها هستم و هر پلچك كه نواقصي داشته باشد بنده براي انجنير خود شركت مشوره مي كنم و آنها اگر قناعت ما را گرفتند خيلي خوب اگر نگرفته وظيفه انجنيران است .

جاغوري يك : آقاي سيد رضا همان قسم كه خود تان هم در جريان بوديد ناخون شركت هم طرف شما بالا بود و هر بار براي شما مي گفتند كه كار ها را درست انجام نداده ايد و مسوول شركت هر بار براي مردم مي گفتند كه سيد رضا از خود شما مردم است اگر سمنت را همراه خاك مخلوط كرده و يا كار ها را به صورت اساسي انجام نداده مشكل از سيد رضا بوده است شركت براي شان دستور داد< /p>


2 دیدگاه برای “مصاحبه با مسوول شرکت همکار مجری پروژه سرک لومان داوود
  1. شنبه 10 تیر1391 ساعت: 9:35
    با تشکر نهایت صمیمانه از مومن زاده عزیز!!!!!!!!
    کاش تعداد بیشتر از عزیزان ما دراین باره که دراطرافش چی می گزرد وچی می شود احساس مسولیت کنند . راجع به چنین خیانت ها گله ما ازکسانی است که درکوچکترین گرد همایی ها با یو نیفورم های مذهبی ودولتی در صدر جلسه می نشینند وهی دم از حفظ ابرو حیثیت وتامین رفاه مردم می زنند .
    درقدم اول مسولیت مربوط ولسوال صاحب بوده که درزمینه با نماینده وزارت محترم فواید عامه درجاغوری یا درغزنی موضوع را درجریان بگزارند وبعدا وظیفه نماینده های شوراهای انکشافی یا شورای ولسوالی می باشد که موضوع را پی گیری نمایند.
    ازتمامی عزیزان که درزمینه می توانند همکاری نمایند خواهشمندیم که نگزارند دزدان بی رحم از بودجه ملی ومردمی لقمه چربی بردارند !!!!!!!!!!!!1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*