اداره مهاجرت استرالیا تصمیم گرفته است که چهار شهروند هزاره که درخواست پناهنده گی انان رد شده اخراج نمایند

اداره مهاجرت استرالیا تصمیم گرفته است که چهار شهروند هزاره که درخواست پناهنده گی انان رد شده اخراج نمایند
اداره مهاجرت استرالیا تصمیم گرفته است که چهار شهروند هزاره (افغان) که درخواست پناهنده گی انان رد شده است را ازین کشور اخراج نماید. این افراد پس از اخراج میشوند که حکومت استرالیا پس از بررسی درخواست های پناهنده گی این افراد انانرا مستحق پناهنده گی نشناخت.

یک فعال حقوق مهاجرین در استرالیا میگوید که این افراد به خاطر پروسس درخواست های شان تحت باز داشت قرار داشتند اما اکنون حکومت استرالیا میگوید که میخواهد این افراد اخراج نماید تا ثابت کند که این کشور میتواند کسانی را که شرایط پناهنده گی را دارا نیستند به صورت اجباری ازین کشور اخراج کنند. اداره مهاجرت استرالیا نیز گفته است که درخواست پناهنده گی این افراد رد شده وانان به صورت اجباری به خانه های شان فرستاده خواهند شد. اداره مهاجرت استرالیا همچنین گفته است که تعدادی دیگری از پناهجویان نیز وجود دارد که انان مانند این افراد به صورت اجباری از استرالیا اخراج خواهند شد. اداره مهاجرت استرالیا گفته است که این افراد تا اکنون با استفاده از بریجنگ ویزا در استرالیا زنده گی میکردند اما به تازه گی درخواست های انان ازسوی یک محکمه اختصاصی به بررسی گرفته شده است. این اداره گفته است که به نظر میرسد دادگاه درخواست پناهنده گی این افراد را رد کرده است وبه همین دلیل انان به زودی اخراج خواهند شد. اداره مهاجرت استرالیا همچنین گفته است که این تصمیم حکومت استرالیا نشان میدهد که پس از ین با مهاجرین که با استفاده از کشتی وبه صورت غیر قانونی وارد استرالیا میشوند هیچگونه مدارا صورت نخواهد گرفت. به گفته اداره مهاجرت استرالیا به اساس استراتیژی جدید استرالیا پس ازین تنها کسانی در استرالیا پذیرفته خواهند شد که از طریق سازمان ملل متحد وبه صورت قانونی اقدام نماید.

حکومت استرالیا به تاریخ سیزده اگیست سال گذشته پالیسی مهاجرت خود را تغییر داد . به اساس پالیسی جدید پس ازین تاریخ تمامی مهاجرینی که به صورت غیر قانونی وارد استرالیا شوند ، دستگیر وبه جزایر نارو ومانوس فرستاده خواهند شد. افرادی که به کمپ نارو ومانوس فرستاده میشوند سالها باید انتظار بکشند تا سرنوشت انان مشخص شود. ازسویی به دلیل اینکه کمپ نارو ومانوس ظرفیت پذیرش تمامی پناهجویان غیر قانونی را ندارد حکومت استرالیا تعدادی از پناهجویان را از طریق بریجنگ ویزا در داخل خاک استرالیا اجازه اقامت میدهد. افرادی که با استفاده از بریجنگ ویزا وارد استرالیا میشوند میتوانند تا تکمیل شدن درخواست پناهنده گی شان در شهرهای مختلف این کشور زنده گی کنند اما انان اجازه کار را نخواهند داشت. در صورتی که درخواست پناهنده گی رد شود انان در اسرع وقت از خاک استرالیا اخراج خواهند شد

+ نوشته شده در یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ ساعت 7:4 توسط احمد نوید – طنینپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*