سومین نشست ادبی ویژه «حلقه ماه»

در اوستایی

در اوستایی

سومین نشست ادبی ویژه «حلقه ماه» کانون ادبی- فرهنگی کلمه، پنج شنبه 2/3/1392ش. از ساعت 11 تا 1 رسمی برگزار خواهد شد.

در این میز گرد ویژه، کتاب گرانسنگ و تازه چاپ شده « درّ اوستایی در صدف لهجه هزارگی » توسط پژوهشگران ارجمند آقایان :  فاضل کیانی، قنبر علی تابش و محسن سعیدی  با حضور نویسنده کتاب جناب آقای شوکت علی محمدی شاری در محل کانون نقد و بررسی خواهدشد  همچنین شاعران ارجمند تازه ترین سروده‌های  شان خواهند خواند.

ادرس : قم 20 متری زاد نبش کوچه 47 پلاگ 855دیدگاهها بسته شده است.