جزئیات بیشتر در مورد کشته شدن یک زن در مسیر جاغوری – غزنی

بینندگان گرامی سلام!

ولایت غزنی امروز شاهد از دست دادن چندین تن از باشندگان شان بوده اند.Marasim Khaksepari       ( عکسی از مراسم خاکسپاری زن ) —>>
شاید در جریان باشید که چند روز قبل یکی از افسران ارشد ارتش ملی جاغوری, در مسیر جاغوری – غزنی توسط افراد مسلح مخالفین دولت به قتل رسید, متاسفانه امروز هم یک زن، که از کابل به سوی جاغوری در حرکت بودند در مسیر جاغوری – غزنی توسط فیر گلوله که توسط افراد مسلح بالای موتر صورت میگرد جانش را از دست میدهد.
طبق اظهارات آقای ظفر شریف ولسوال جاغوری و آقای جعفری با سایت جاغوری یک، این زن که سن شان در حدود 60 سال یا بیشتر ویا کمتر از آن تجاوز نمیکرد از منطقه تبرغنک بوده و از کابل قصد آمدن به خانه دوستان شانرا در جاغوری داشتند که امروز چهارشنبه مورخ 28 حوت سال جاری,  متاسفانه با چنین حوادثی روبرو میشود که قبل از رسیدن به جاغوری به حیات شان خاتمه داده میشود. وی دلیل فیر گلوله از سوی مخالفان دولت, بالای موتر را چنین بیان داشت: “طالبان ابلاغیه را به رشته تحریر در آورده که سر از روز شنبه آینده دیگر باید در مسیر جاغوری – غزنی تردد نباشد, ممکن آنها میخواسته اند که این اطلاعیه را به موتروان میداده است و زمانیکه صدا نموده اند و راننده صدای آنانرا نشنیده اند, فیر نموده که مرمی به آن زن اصابت نموده است” حمله بالای موتر امروزی در حالی صورت میگرد که چند روز قبل با به قتل رسیدن آقای خلیلی، توسط افراد مسلح مخالفین دولت, مردم جاغوری دست به یک راهپیمایی مسالمت آمیز زدند و از دولت خواهان تأمین امنیت این مسیر شدند که متاسفانه دولت تا اکنون در رابطه واکنش نشان نداده است. این اولین بار یا دومین بار نیست که جاغوری دراین مسیر قربانی میدهد؛ بلکه یک دهه میشود که مردم جاغوری در این مسیر قربانی داده و یا هم اموال و اجناس شان توسط دزدان به یغما برده شده و هیچکسی هم صدای این مردم را نشنیده اند. مسدود شدن مسیر جاغوری – غزنی، جاغوری را به مشکل بزرگ دچار خواهند کرد، چون جاغوری ولسوالی میباشد که در چهار اطراف آن بیشترین مخالفان دولت حضور گسترده دارند و این ولسوالی را با چالش بزرگ روبرو خواهند کرد. بنا این مردم از حکومت افغانستان میخواهد که قبل از مسدود شدن این مسیر به روی مسافرین اقدامات جدی را روی دست بگیرند, چون با آنکه مردم در این مسیر سالهاست قربانی میدهد کم است؛ که هنوز مسدود هم میگردد؟ امید میرود دولت افغانستان, به ویژه نمایندگان این مردم توجه وهمچنان تصامیم جدی را جهت تأمین امنیت این مسیر اتخاذ نماید تا اینکه در سال آینده ( 1393 ) مسافرین به راحتی بتواند از این مسیر عبور ومرور نمایند. طبق خبر دیگر از غزنی اینکه: امروز انفجاری در منطقه موسوم به اده جاغوری، از مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر غزنی مواد انفجاری که در یک بایسکل جاسازی شده بود منفجر گردید که در نتیجه آن 2 تن کشته و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. که هدف آن مدیر جنایی ولسوالی اندر این ولایت بوده است. به اساس گزارشها از رسانه های داخلی کشور، در این انفجار مدیر جنایی ولسوالی اندر با یک فرد ملکی کشته و 7 فرد ملکی زخمی شده اند.

Mohammad Ali Rahmani 28-12-1392دیدگاهها بسته شده است.