ارتباط مردم با نمایندگان ومسئولین ولایتی ولایت غزنی

ghzni1معرفی نمایندگان ولایت غزنی  و ارتباط مردم با آنها

سلام  دوستان 

از دیر باز این ضرورت احساس  می شد که باید یک پنچره ای  باشد تا دوستان در موقع نیاز بتواند با نمایندگان  ومسئولین  شان ارتباط  برقرار نمایند . 

در همین راستا ، ما ضمن  معرفی  نمایندگان ، راه های ارتباط مستقیم  وغیر مستفیم با آنها  را،  در اختیار دوستان قرار داده ،  تا در موقع ضرورت دست رسی آن به آنها داشته باشد . 

به هر  صورت ، اکر به هر دلیل جواب ندادند و پاسخ از نماینده در یافت نکردید  شما می توانید پیام تان در نظرات همین بخش بگذارید ما نیز به کمک شما آمده  آن را پیگیری خواهیم کرد . 

با احترام  :  مدریت جاغوری یک 

علی اکبرقاسمی  : نماينده مردم غزنی، رای : ۱۳۸۵۵

علی اکبرقاسمی فرزند محمد حسن، متولد سال ۱۳۳۳ خورشيدی در ولسوالی ناهور ولایت غزنی بوده و در سال ۱۳۴۲ خورشیدی، از مکتب لیليه کوچی ها درغزنی فارغ گردیده، که بعد از آن برای دوسال مکتب نظامی پلچرخی در کابل را خوانده است. وی عضو شورای اتفاق اسلامی بوده و بعد از آن، در سال ۱۳۵۸ خورشيدی عضويت حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را به دست آورده است. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ خورشيدی، قومندان فرقه ۱۴ اردوی ملی در غزنی بوده و بعد از آن در سال ۱۳۸۴ خورشيدی، عضو ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم گرديده است.
شمارۀ تماس:  0799227734

محمدعلی علیزاده نماينده مردم غزنی،  رای: ۱۰۰۷۸

محمدعلی علیزاده فرزند نادرعلی در  سال ۱۳۴۴ خورشیدى در قريه بابۀ ولسوالی جاغوری ولايت غزنی تولد يافته است. عليمات ثانوی خويش را به سال ۱۳۷۱ خورشيدی ادر ليسه عبدالغفار ولسوالی جاغوری تکميل کرده و تعلميات دينی خويش را در سالهای ۱۳۶۴ الی ۱۳۷۲ خورشدى، در مدارس ايران به اتمام رسانده و سند لیسانس حقوق را از پوهنتون خصوصی پیام نور به دست آورده است. علیزاده، مصروف فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دوران جهاد و مقاومت بوده و نماینده مردم در لویه جرگه اضطراری، همکاری در عرصه های مختلف دارالانشای لویه جرگه قانون اساسی، سردبیر هفته نامه راه همبستگی در کابل، عضو تدویر مجمع عمومی ایجاد اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، و معاون اول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میباشد.
شمارۀ تماس:  0799344298
ایمیل آدرس ali_zada11@hotmail.com:

محمد عارف شاه جهان  : نماينده مردم غزنی، رای:۹۲۰۹

محمد عارف شاه جهان فرزند غلام رسول، در ١٣٣٣ خورشيدی در ولسوالی جغتوى ولايت غزنی، چشم به جهان گشوده است. در سال ۱۳۵۱ خورشيدی، از ليسه حبيبيه فارغ و در سال ۱۳۵۹ خورشيدی از پوهنځى طب پوهنتون ننگرهار فراغت گرفته است. برای شش ماه در غزنی به حيث داکتر وظيفه انجام داده و بعد از آن، به مجاهدين پيوسته و عضويت تنظيم جبهۀ نجات به سرپرستى حضرت صبغت الله مجددی را به دست آورده است. در حکومت استاد ربانی، رييس تفتيش وزارت دفاع ملی بود. وی در سال ۱۳۷۶ خورشيدی به امريکا مهاجر و در سال ۱۳۸۶ خورشيدی، واپس به وطن برگشت و تا سال ۱۳۸۷ خورشيدی، مشاور شوراى امنيت ملى در ولايت غزنی و بعد از آن تا سال ۱۳۸۹ خورشيدی رئيس امنيت ملى غزنی بوده است.
شمارۀ تماس:٠٧٩٦٥٤٤٢٢٣

 

محمد علی اخلاقی  : نماينده مردم غزنی، رای:۸۴۹۸

محمدعلی اخلاقی فرزند حسین علی، متولد سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی بوده و تعلميات ابتدائيه دينی خويش را در مدرسه رضوی ولسوالی مالستان تکميل کرده و ماستری خويش در جامعه شناسی را در سال ۱۳۸۰ خورشيدی، از پوهنتون امام خمينی ايران به دست آورده است. از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ خورشيدی، مدیر عمومی وزارت معارف بوده، کارهای تحقیقاتی را در مرکز تحقیقات اجتماعی افغانستان به عنوان مؤسس و عضو انجام داده است. وی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در پهلوی تدریس در پوهنتون های خصوصی مانند پوهنتون های کاتب و خاتم النبيین، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و آمر دیپارتمنت  از ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ خورشيدی بوده است.
شمارۀ تماس: 0777243939/ 0786060541 /0777775660
ایمیل آدرس : ma_akhlaqi@yahoo.com

داکتر سید عبدالقیوم سجادی  : نماينده مردم غزنی، رای: ۶۸۹۸

داکتر سید عبدالقیوم سجادی فرزند سید حکیم، متولد سال ۱۳۴۸ خورشيدی، درقره باغ ولایت غزنی متولد شده و در علوم سیاسی دکترا دارد و علوم سیاسی را در پوهنتون ها تدریس ميکند. عضو و مؤسس مرکز مطالعات استراتيژيک افغانستان، رئیس و استاد علوم سیاسی پوهنتون خاتم النبیین، عضو لویه جرگه قانون اساسی و منشی کمیته چهارم وعضو کمیته تفاهم لویه جرگه قانون اساسی بوده است. تألیفات وی در زمینۀ مسایل سیاسی، جامعه شناسی، روابط بین المللی و مسایل حقوقی ميباشد.
شمارۀ تماس:0708484444/ 0799345952

محمد عارف رحمانی  :  نماينده مردم غزنی، رای: ۶۸۶۴

محمد عارف رحمانی فرزند خداداد، متولد سال ۱۳۵۴ خورشيدی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی بوده و تحصيلات عالى خويش را در بخش الهيات و فلسفه انجام داده و سند لیسانس را در سال ۱۳۸۶ خورشيدی، از مرکز جهانى علوم اسلامی در رشتۀ تعلميات اسلامی و قانون، به دست آورده است. از سال ۱۳۸۲ – ۱۳۸۳خورشيدی، مدیر مسوول هفته نامه فجرامید، از سال ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴ خورشیدی معاون روزنامه آرمان ملی، ازسال ۱۳۸۲ خورشيدی عضو بنیاد علم و فرهنگ افغانستان، از سال ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸ خورشيدی، مشاور ارشد وزارت ارشاد، حج و اوقاف و عضو شورای اجرایی شورای علمای شیعۀ افغانستان ميباشد.
شمارۀ تماس  :٠٧٩٣٥٠٥١٥١
ایمیل آدرس: ar.rahmani2011@gmail.com

الحاج خداداد عرفانی نماينده مردم غزنی،  رای: ۶۶۵۸

خداداد عرفانی فرزند صفدرعلی، در سال ١٣٣٢ خورشيدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی چشم به جهان گشوده و در سال ۱۳۵۳خورشیدی، از مدرسه آيت الله محقق فارغ گرديده است. ازسال ۱۳۵۸خورشيدی، اداره چی و قوماندان عمومی حزب وحدت اسلامی (خليلی) در ولسوالی جاغوری بوده و بعد ازسال ۱۳۵۹الی ۱۳۷۰ خورشيدی، به عنوان قوماندان عمومی اين حزب در پنج ولسوالی بوده است. دردوران دولت انتقالی و مؤقت، وکیل درلویه جرگۀ اضطراری و جرگۀ تصویب قانون اساسی بوده و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ خورشيدی، معاون شورای مشورتی غزنی و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ خورشيدی، به حیث ولسوال در ولسوالی جاغوری کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0799349072, 0788307040

هما سلطانی  : نماينده مردم غزنی، رای: ۶۲۳۸

هماسلطانی، در ۱۳۵۳ خورشيدی، در خيرخانۀ کابل چشم به جهان گشوده است. در سال ۱۳۶۸، از ليسه عالی عايشه درانی فارغ گرديده و در سال ۱۳۸۲ليسانس خويش را از پوهنځی انجنيری پوهنتون کابل به دست آورده است. سلطانی بنيانگزار موسسه دفاع از آزادی بيان در افغانستان بوده و برای حقوق زنان مبارزه کرده است. وی در ليسه نسوان شهدا در ولسوالی جاغورى به حيث معلم وظيفه انجام داده است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشيدی، منحيث رييس بخش حقوق زنان در کميسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده است.
0799853967 شمارۀ تماس:

انجنير نفيسه عظيمی  : نماينده مردم غزنی، رای : ۶۲۲۸

انجنير نفيسه عظيمی دختر محمد نعيم در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در کابل چشم به جهان گشوده است. سکونت اصلی وی ولسوالی جاغوری غزنی بوده و از پوهنتون پل تخنيک کابل، از رشته ساختمانی فارغ گريده و مدت شش سال در لیسۀ نسوان شهدا در ولسوالی جاغوری ولايت غزنى بعنوان معلم ايفای وظيفه نموده است. کارمند موسسۀ فیوچرجنریشن، ترینرCHW درموسسۀ SDO درجاغوری و بعنوان منیجر مؤسسۀ JRSP دربخش های مختلف برای مدت دوسال  خدمت نموده، و در سال ۱۳۸۴ خورشيدی عضو شورى ولايتى غزنی بوده و برای مدت سه سال ریاست آنرا به عهده داشته است.
شمارۀ تماس:٠٧٩٧٤١٤٣١٤

چمن شاه اعتمادی  :  نماينده مردم غزنی، رای :۵۸۷۴

چمن شاه اعتمادی فرزند سلطان، متولد سال ۱۳۵۱خورشيدى در ولسوالی مالستان ولایت غزنی ميباشد. تعلميات دينی را در سالهای۱۳۷۷-۱۳۸۴ هجری شمسی در ايران خوانده و در سال ۱۳۸۹ لیسانس علوم تربیتی را از پوهنتون جامعه المصطفی در ايران به دست آورده است. از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ خورشیدی تدریس علوم دینی را در مدرسۀ دينی رسول اکرم در ولسوالی مالستان انجام داده و بعد از آن برای مدت چهارسال به حیث معلم علوم اجتماعی در ليسه نسوان ميرادينۀ ولسوالی مالستان، ايفاى وظيفه کرده و در پهلوی آن، در حل دعاوی مردم و تبليغ مسايل دينى، مصروف بوده است.
شمارۀ تماس: 0776621939, 0777775520

شاه گل رضایی  :  نماينده مردم غزنی، رای :۳۶۷۹

شاه گل رضایی دختر شیرعلی، متولد سال ۱۳۵۸ خورشيدی در کابل و اصالتاً از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. وی در سال ۱۳۸۰ خورشيدی، از ليسه زينبيه ولسوالی جاغوری فارغ گرديده و سند لیسانس را از پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی  پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۰ به دست آورده است. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ خورشيدی، به حيث معلم و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ خورشيدی، مدیرلیسه نسوان زینبیه چوب بدره زار جاغورى، ايفای وظيفه نموده است. رضایى، در سال ۱۳۸۴ پيش از اينکه عضو ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم گردد، عضویت خانۀ فرهنگ و هنر جاغوری را داشت و اديتور ماهنامه جاغوری بود.
شمارۀ تماس: 0799849199

زندگینامۀ اعضاى شورای ولایتی غزنی  وارتباط با آنها

امان الله کامران:

امان الله کامران فرزند قاضى محمد طالب؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى در  ولسوالى اندر ولايت غزنى متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٤ تعلیمات حاصل کرده و عضو شوراى ولايتى غزنى مى باشد. کامران؛ قبلاً در شهر غزنى دواخانه داشت و تجارت ادويه را به پیش می برد.
شماره تماس: ٠٧٧٧٨٠٠٩٠١

عبدالجامع جامع:

عبدالجامع جامع فرزند محمد زی؛ در سال ١٣٦٩خورشيدى در قريۀ نظروال ولسوالی اندر ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ از پوهنځی حقوق پوهنتون مریم در کابل فارغ گردیده و معاون شورای ولایتی غزنی می باشد. جامع؛ قبلاً مشاور مقام ولایت غزنی و به سمت آمر امورجوانان غزنی ایفای وظیفه نموده است.
شماره تماس: ٠٧٩٨٢٢١٤١٢

عبدالولی خانزاده:

عبدالولی خانزاده فرزند عبدالودود خان؛ در سال ١٣٥٧خورشيدى در قریه محمدعلی خان ولسوالی گیلان ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٤تعليمات حاصل کرده وعضو شوراى ولايتى غزنى مى باشد. خانزاده؛ قبلاً به حیث مدیر تفتیش ریاست معارف غزنی ایفای وظیفه کرده و عضو حزب افغان ملت می باشد.
شماره تماس: ٠٧٨٩٩٩٦٦٥٦

سيد عبیدالله سادات:

سید عبیدالله سادات فرزند سید عبدالرووف؛ در سال ١٣٥١خورشيدى در قريۀ تاسنگ ولسوالی ده یک متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليم ديده وعضو شوراى ولايتى مى باشد. سادات؛ قبلاً در بخش های تشریفات، مالی، ارتباطات و دیگر بخش هاى دفتر مرکزی حزب محاذ اسلامی ایفای وظیفه کرده است.
شماره تماس: ٠٧٧٧٠٢٥١٠١

ذکيه رحيمی:

ذکيه رحيمى دختر زرياب ابراهیمی؛ درسال ١٣٥٨خورشيدى در ولسوالی ناور متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٤تعليمات حاصل کرده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. رحیمی؛ قبلاً در غزنی به حیث معلم ایفای وظیفه نموده و عضو حزب وحدت اسلامی می باشد.
شماره تماس: ٠٧٩٥٢٥٧٨٠٩

محمد صافى اکبرى:

محمد صافى اکبرى فرزند محمد انور؛ درسال ١٣٤٢خورشيدى، در ولسوالى ناور ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢تعلیمات حاصل کرده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. اکبری؛ قبلاً در موسسه (IOM) وظیفه داشت و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٧٢٠٦٤٥٩٠

صفرعلی ثاقب:

صفرعلی ثاقب فرزند برات علی؛ در سال ١٣٤٣خورشيدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليمات حاصل نموده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. ثاقب؛ قبلاً در غزنی به حیث معلم ایفای وظیفه می نمود و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٧١١٥٥٨٠

على درياب صالحى:

علی دریاب صالحی فرزند محمد جمعه؛ در سال ١٣٣٠خورشيدى در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ فارغ پوهنځى زراعت پوهنتون کابل بوده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. صالحی؛ در ولایات کندز و غزنی دربخش های زراعت، وظیفه های دولتی را اجرا نموده وعضو حزب وحدت اسلامی می باشد.

حمیالله دانش:

حمیده دانش دختر مردان علی؛ درسال ١٣٥٤خورشيدى در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ در بخش اداره ماستری دارد و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. دانش؛ در ولایات غزنی و دایکندی وظایف دولتى ایفا کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩١٠٣٠٥٠

ژولینا فیضی:

ژولینا فیضی دختر غلام ربانی؛ در سال ١٣٤٣خورشيدى در ولايت کابل متولد گردیده است. نامبرده؛ باشنده مرکز غزنی بوده، فارغ پوهنځى حقوق پوهنتون کابل و منشی شورای ولایتی غزنی می باشد. فیضی؛ قبلاً در ستره محکمه و وزارت معارف ایفای وظیفه نموده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٩٠٠٥٨٥٧

golistaniحميده گلستانی:

حمیده گلستانی دختر محمد موسی؛ در سال ١٣٥٤ خورشيدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد شده است. نامبرده؛ از پوهنځى طب پوهنتون کابل فارغ گردیده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. گلستانی؛ قبلاً در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایفای وظیفه نموده و در سازمانهای مختلف سیاسی فعالیت کرده است.
شماره تماس: ٠٧٨٩٥٧٩٧٦٤

جمعه خان ترکی:

جمعه خان ترکی فرزند شیرخان؛ در سال ١٣٤٧خورشيدى در ولسوالی ناوۀ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده تا صنف ١٢تعليمات ديده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. ترکی؛ قبلاً پیشۀ آزاد داشته و فعاليت سیاسی ندارد.
شماری تماس: ٠٧٩٩٠٠٢٠٨١

نادر خان گیرو وال:

نادرخان گیرو وال فرزند جمعه خان؛ درسال ١٣٤٤خورشيدى در ولسوالی گیروى ولایت غزنی متولد گریده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليمات ديده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. گیرو وال؛ قبلاً در انجوها و شرکت ها ایفای وظیفه کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٩٣٨٣٩١٦

عزیزالله پویا:

عزیزالله پویا فرزند بازمحمد؛ درسال ١٣٣٦ خورشيدی در ولسوالی قرباغ ولایت غزنی متولد گریده است. نامبرده؛ تا صنف ١٤تعلیمات حاصل کرده و رييس شورای ولایتی غزنی می باشد. پویا؛ قبلاً در ریاست عمومی امنیت ملى و به حیث ولسوال در غزنی ایفای وظیفه نموده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٧٠١٣٠٦٤

حميدالله نوروز:

حمیدالله نوروز فرزند نوروزعلی؛ در سال ١٣٥٦ خورشيدی در ولسوالی جغتوى غزنی متولد شده است. نامبرده؛ از پوهنځى ژورنالیزم پوهنتون کابل فارغ گردیده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. نوروز؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.

عزيزه میثم:

عزيزه میثم دختر یزدان بخش؛ درسال ١٣٤٩خورشیدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ از تربیۀ معلم کابل فارغ شده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. میثم؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه نموده و عضویت حزب وحدت اسلامی را دارد.
شماره تماس: ٠٧٩٨٥٤٩٦٧٩

مرضيه رحيمى

مرضیه رحیمی دختر غلام رضا؛ در سال ١٣٥٣خورشيدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ هم اکنون در یک پوهنتون خصوصی در بخش اقتصاد مصروف تحصیل است و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. رحیمی؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه نموده است و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٧٣٣٠١٦٠٥

حفيظ الله امیری

حفیظ الله امیری فرزند عبدالمومن؛ در سال ١٣٤٧خورشيدی در ولسوالی ده یک ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليمات حاصل نموده و عضو شورای ولایتی می باشد. امیری؛ قبلاً در یوناما ایفای وظیفه نموده و با احزاب مختلف جهادی کار کرده است.
شماره تماس: ٠٧٠٠٨٦٢٨٦٥

قاضی صاحب شاه

قاضی صاحب شاه فرزند محمد ایاز؛ در سال ١٣٣٦خورشيدى در ولسوالی ناور غزنی متولد گردیده بود. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليمات حاصل نموده و رییس شورای ولایتی غزنی بود. امیری؛ در دوره گذشته نیزعضو شورای ولایتی غزنی بود و عضویت حزب وحدت اسلامی را نیز داشت. نامبرده؛ به تاریخ (هشتم سنبله ٩١) با شلیک گلوله توسط طالبان مسلح، در شهر غزنی کشته شد.

 زندگی نامه  اعضاى مشرانوجرگه – ولايت غزنى

محمدامين احمدى:  سناتور انتخابی

محمد امين احمدى فرزند سيداحمد در سال ١٣٣٨ خورشيدى، در قریه گرماب جرغی ولسوالى ناور ولايت غزنى متولد گرديده است. وى اکنون در شهر غزنى سکونت دارد و به مشرانوجرگه از ولايت غزنى راه يافته است. وى تعليمات دينى دارد و قبلاً عضويت حزب وحدت اسلام را داشته است. وى، به حيث مدرس مدرسه علميۀ ولى، و در زمان جهاد عضو کميسيون قضاى محلى بوده است.

شماره  تماس : ٠٧٩٣٢٥١٦٢

 بخت بى بى رحيمى: سناتور انتخابی

بخت بى بى رحيمى دختر حاجى رحيم داد، در سال ١٣٤٣ خورشيدى، در قریه نوغی ولسوالى اندر ولايت غزنى متولد شده است. وى، اکنون در کابل سکونت دارد و به مشرانوجرگه از ولايت غزنى راه يافته است. رحيمى از طب متوسط کابل فارغ گرديده و قبلاً در شفاخانه ملکى غزنى وظيفه داشته است. وى همچنان به حيث عضو شوراى ولايتى غزنى ايفاى وظيفه کرده است.

شماره تماس :     ٠٧٠٠١٦٤٤٠٧

 زندگينامه والى غزنى موسى خان اکبرزاده

موسى خان اکبرزاده فرزند حاجى اکبر، در سال ١٣٣٧خورشيدى در ولسوالى سيدکرم ولايت پکتيا به دنيا آمد. تعليمات ابتدايى خويش را در مکتب مچلغو و غړک اين ولسوالى انجام داد.

وى در سال ١٩٧٩ميلادى، از مکتب حربى فارغ و تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس در پوهنتون جواهر لعل نهرو درسال ١٩٨٠ ميلادى ادامه داد، و بعداً تعليمات نظامى يکساله را در اندين ملترى اکادمى (IMA) هند حاصل کرد.
اکبرزاده تا سال ١٩٨٤ ميلادى، در پوهنتون حربى حضرت على، استاد علوم نظامى بود. در سال ١٩٩٢ ميلادى مسوول روابط خارجى بخش نظامى حزب اتحاد اسلامى بود. درسال ١٩٩٥جنرال قونسل در پشاور، درسال ١٩٩٦ميلادى سرپرست سفارت در عربستان سعودى و از ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥ به حيث رييس موسسه انکشافى و بازسازى زراعتى اکبرزاده، ايفاى وظيفه کرده و همچنان، از سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ رييس شرکت ساختمانى و تجارتى بود.
وى علاوه بر زبان مادرى پشتو، به زبان هاى درى، انگليسى، عربى و اردو نيز تکلم کرده ميتواند. وى عضويت حزب اتحاد اسلامى را که اکنون به نام (دعوت اسلامى) ياد ميشود نيز دارد.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*