لیسه استاد عبدالغفورسلطانی طلسم سکوت را شکست

LISI SOLTANIمسایل ومشکلات داخلی مکاتیب از دیر زمانی است که زخم نا سور شده وبعضی موارد بسیار آزار دهنده است . معمولا به این مشکلات عادت کرده اند . ولی وقتی یک معلم با همه خطر ها ریسک می کند آن را به زبان می آورند دیگه کارت به استخوان رسیده وغیر قابل تحمل شده است .

مشکل را در نبود امکانات ومدیریت می توان خلاصه کرد . این ها همان آثار شوم تبعیض سیستماتیک است که این گونه مناطق مرکزی به آن دست پنچه نرم میکند .

درد اور تر اینکه هنوز دراین مناطق پر از درد غم فقر محرومیت هنوز زوزه های گرگ های در قالب میش را می توان دید . وهنوز مردم از تشخیص آنها عاجزند . اقای احمدی وفا در این باره می نویسند :

لیسه استاد عبدالغفورسلطانی طلسم سکوت را شکست
آقای سیفی یکی از معلمین همین لیسه از برخی نارسایی های موجود درین مکتب پرده برداشت وگفت زنگ چور بگوش میرسد
شاگردان صنوف پایین که باید ارجحیت داده شوند نادیده گرفته میشوند
میز،چوکی،فرش وکتاب که از ضروریات اولیه است وجود ندارد
محیط مکتب باید عاری ازکثافات باشد متاسفانه اطراف این لیسه به زباله دانی شهری تبدل شده است
پیشروی لیسه را رنگ رنگ غرفه گرفته که از لحاظ امنیتی برای مکتب یک مشکل جدی است
حیاطه مکتب هر روز ازچار وبرش تنگ تر شده میرود هیچ معلوم نیست مسول وپاسخگوی این همه کی است
اداره مکتب
آمریت معارف
ولسوال
یا شاروالی؟
هیچ کس دیروز قناعت شاگردان را در رابطه به حل این همه مشکل گرفته نتاستند.

هم چنین حناب اقای علی مخبی در این باره می نویسد :

سیفی: زنگ چور به گوش می رسد
لیسه استاد عبدلغفور سلطانی اولین مکتب رسمی در جاغوری است که زنگ معارف و آموزش رسمی را در جاغوری به صد در آورد؛ تعدادی زیادی از دانش آموختگان و دانش وران محصول همین لیسه هستند. این لیسه در گذشته ها از لیسه های خوشنام کشور حساب می شده است. داود خان خود کیفیت و کمیت این لیسه را تحت نظر داشته و نگرانی های را نیز در آن زمان داشته است. استادان بنام در این لیسه تدریس کرده اند. سر معلم هاشم، انجنیر پیک علی خان،غلام علی خان و تعدادی زیادی از این تلاشگران بی ادعا و گمنام در این لیسه ایفای وظیفه کردند. این لیسه برای معارف جاغوری حیثیت الگو و لیسه مادر را دارد.
لیسه سلطانی با داشتن نقش تاثیر گذار و سابقه ی درخشان اینک روزگار غریب و رقت باری را سپری می کند. با آنکه بیشترین دانش آموز و امکانات را دارد نه توانسته تا سابقه ی درخشان خود را احیا نماید.
با در نظرداشت رشد کمی و کمک های زیادی مالی و اکمالاتی که در یک ونیم دهه ی اخیر در وزارت معارف حیف و میل شد این لیسه نه توانست سهمیه خود را دریافت نماید. نبود اداره سالم و مدیریت اصولی یکی از چالش های بنیادی در این لیسه می باشد. رانت خوری و فساد اداری در کناری ایجاد یک شبکه براساس روابط دوستانه،سمتی و خانوادگی از آفت های جدی این لیسه بشمار می رود.
از این منادی معارف که زنگ آغاز تعلیمات و آموزش مدرن را به صدا در آورد؛ زنگ چور به گوش می رسد.
خادم حسین احمدی مدیر مسئول و خبرنگار رادیو جاغوری به نقل از معلم سیفی از معلمان فعلی در جاغوری در رخنمای فسبوک خود نوشته: زنگ چور به گوش می رسد.
ایشان در ادامه نوشته که سیفی از تنگ شدن حصار احاطه لیسه و غرفه ها و دست فروشی دور و بر لیسه گفته است. قرار سابقه ی نارضایتی استادان این لیسه این نوع اعتراضات روپوشی پهلوی های تاریک مشکلات و فساد اداری در این لیسه است.
این لیسه که در اواخر هفته ی مشهور به هفته ی چپن داشت و خوش باشی و خوش روی شان نسبت به ماموران معارف تاهنوز جاری و ساری است،با این کار بخشی از مامورین محلی و ولایتی را حفظ کرده اند.
بی نظمی، عدم رعایت روش های درسی، تقرری ها براساس روابط از مشخصات این لیسه است.
ناتوانی مدیریتی در این لیسه سنگ زیرین تمام چالشهای لیسه سلطانی است. این لیسه باداشتن سابقه و نقش تاثیر گزار سزاوار مدیریت سالم و مدیر توانا می باشد.
پایان گپپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*