وضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

babahوضعیت ساختمان لیسه نسوان بابه

منطقه بابه از لحاظ جغرافیایی در یک موقعیت خاص قرار گرفته است که این موقعیت جغرافیایی برشکوه این منطقه و بازار کارش افزوده است.
بابه درغرب ولسوالی جاغوری موقعیت دارد که از یک طرف جاغوری را به ولسوالی مالستان و ازجانب دیگر به ولسوالی خاک افغان وصل می نماید.
منطقه بابه از سمت غرب با منطقه هیچه و از شمال با چهل باغتویی پشی و از جنوب متصل به منطقه پاتو است.
مردم بابه یک مردم سخت کوش، زحمت کش، فرهنگی ومدنی اند که همیشه اتکاه به نیروی کاری خود شان داشته و در عرصه تعلم و تربیه فرزندان شان از خود سعی و تلاش به خرج داده اند تا فرزان سالم و شایسته را تقدیم به کشور نماید.
تعلم و تربیت، آموزش و پرورش، ترقی و تعالی نسل نو قبل از همه چیز برای مردم بابه در اولویت قرار داشته اند که ثمره این طرز تفکر موجودیت چهار باب مکتب لیسه و یک ابتدایه در این منطقه است.
ساختمانی این مکاتب بدون همکاری و مساعدت مالی دولت فاشیست با همکاری و مساعدت مالی مسافرین این مردم مقیم کشور های خارج و افراد سرمایه دار معارف دوست و جد و‌جهد‌ خود مردم منطقه اعمار شده است.
از جمله ی این مکاتب ساختمان لیسه ذکور که در مرکز بابه موقعیت دارد با کمک مالی مسافرین بابه مقیم کشور های خارج اعمار گردیده است.
اما لیسه نسوان مرکز آن با داشتن ۸۰۰ دانش آموز دختر از ساختمان نا مناسب برخور دارند که هر لحظه امکان فروریختن آن محتمل است.
لیسه نسوان از چندین جهت دچار مشکل است ۱ ساختمان نامناسب ۲ کمبود بست ۳۳ نبود معلمان مسلکی ۴ نبود سامان الات و مواد درسی و تجربویی وعدم توجه مدیریت معارف به این لیسه.
اما ۸۰۰۰ دانش آموز دختر با وجود این همه نارسایی ها علاقه ی که به تحصیل دارند باز هم به امید رسیدن به یک فردای بهتر با ذوق و علاقه مصروف تحصیل در این لیسه است که تا اکنون این لیسه ۸ دور فارغ داشته است.
فراغت این دانش آموزان دختر آن هم در ۸۸ دور یک دستاورد بزرگ و مهم برای مردم این منطقه است که بینش ، خرد و آگاهی شان را نسبت به تساوی حقوق مرد و زن در عرصه تحصیل نشان میدهد.
بناء از دوستان آگاه و محترم تقاضامندم که در راستای اعمار یک ساختمان جدید برای این لیسه دست همکاری و مساعدت با این خواهران دانش شان بدهند تا آن ها با خاطرهٔ آرام و بدون ترس از فروریختن ساختمان این لیسه به تحصیل شان ادامه بدهند.

از دوستان تقاضامندم که این پست را به اشترک بگذارند.

باقر رویشپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*