««سراب؟؟»»

««سراب؟؟»»

*****

عین و غین چون به «ارگ» مهمان اند

شهر؛ در اضطراب می بینم !؟

****

تا که این اتمر است و این غلزی

امنیت را «سراب» می بینم !

****رئیس جمهور الدنگ!!؟؟

بعد هر انتحار؛ مست، مست!

جام شان پر شراب می بینم !؟

****

تا که غلزی شریک دزدان است

کاروان، در«تُراب» می بینم !

****12342600_1744622515766509_5989624713632974450_n

تا براین گله او بود چوپان !؟

گوشت تن ها، کباب می بینم !

****

تا که این پتکی است و این نسوار

مردمان در عذاب می بینم !

****

تا که ماییم به فکر تول و تبار

حال مردم خراب می بینم !؟

****12346496_959988847420883_1069022309531210468_n

«ملیت» ها اگر به خود نایند!

مرگ شان پرشتاب می بینم؟!

****

امنیت؛ آروزست مردم را

آب نی؛ من،«سراب»می بینم

****

تا که یک«زین» دو«کو» بود حاکم

حال کشور خراب می بینم !؟

*****

م، خرّمی

15/3/96

 پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*