“عید قوربوو مبارک”

“عید قوربوو مبارک”
*******
الی گوو عید قربوون شیم مبارک
ده اولاد و زووستون شیم مبارک
****
ده آغیلا، ده خودگوون شیم مبارک
ده قوموو و رفیقوون شیم مبارک
****
ده آجی گوو ده باکولون خندان
ده نخجی و مامیی گوون شیم مبارک
****download (1)
ده آبی گوون ی پر از مهر و از عشق
فداکاری آتی گوون شیم مبارک
****
ده لالی گوو ده آغی گوون خوشرو
ده لبها و ده دندوون شیم مبارک
****
تمام بچه کوون شیم شاد و شنگول
ده بچه های شیطوون شیم مبارک
****
ده دوستانی اسیر مهر از موو
ده یاران و رفیقوون شیم مبارک
****
ده دابه و ده دیشکه و ده روغوو
ده چوتیره ده گلخوون شیم مبارک
****
ده کندو و ده کمبوچه ده آردیش
ده قوریخ و ده دیدگوون شیم مبارک
****
ده بزغاله، بزوو و بره های شیم
ده تکلیی و ده گوسپوون شیم مبارک
****
ده زردآلو ده توت خوشمزه شیم
ده گرمایی تایستوون شیم مبارک
****
ده تیرماه با هزاران نقش و رنگ اش
ده برگایی گریزوون شی مبارک
****
ده فصل سورجه، برف و لخشکای شی
ده سرمایی زمستوون شی مبارک
****
ده دیشکه شلغمایی خوشمزه شی
ده قدید و ده دیدگوون شیم مبارک
****
بهار پر ز گل و سبزه هایی شی
ده گل های گلیستون شیم مبارک
****
تمام هفته ها و روز و ماه اش
به مثل عید قربوون شیم مبارک
****
همیشه شاد و سرحال و سلامت
ده دان پر ز دندوون شیم مبارک
****
خدایا مهر در دلها فزون دار
به دل های پر افسون شیم مبارک
****
عید سعید قربان بر همگی مبارک
*******
م، خرمی
10/6/96
10ذیحجه 1438روز عید مبارک قربان
01/09/2017


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*