“زور صاحب خلته؟!”

 

“زور صاحب خلته؟!”

****

سال پار که قضیه گندافزایی، تغییر مسیر طرح [توتاپ]، از سوی دولت [وحشت ملی] اعلان گردید، بوی مشمئز کننده ای تعصب های کور نژادی، قومی، سمتی و حتی مذهبی برخواسته از آن، تا آن سر دنیا هم رفت و برای تمامی عدالت خواهان چندش آور و بسی ناراحت کننده بود، که همگان را به واکنش واداشت!

****

در میان اما، مردم عدالت خواه هزاره، پس از [جنبش مدنی تبسم]، این بار [جنبش مدنی روشنایی] را پدید آوردند، چرا که در تغییر مسیر توتاپ، خود را قربانی حتمی تعصب و تبعیض دیده و آشکارا حق خود را پامال شده می دیدند!Asian-Development-Bank

اما، دیری نپایید که یک بار دیگر تاریخ، تلخ و تاریک تکرار گردید و با رخنه دستگاه استخباراتی دولت به درون جنبش، گرد نفاق بر سر و صورت این جنبش نوپا و همگانی پاشید! برخی از رهبر نماها، شخصیت نماها، عاشقان جیب، جوال و چوکی به بهانه های مختلف از جنبش کنار کشیدند!

این گونه بود که نوعی[غلبیل] جنبش را فراگرفت و با کناره گیری این جماعت هزار رنگ و هزار چهره و طرفداران شان، جنبش مردمی فراگیر و همگانی روشنایی، روز به روز خورد و خوردتر گردید!

****

حادثه تروریستی مرگبار، خونین و ویرانگر دوم اسد 95 که شهادت بیش از هشتاد نفر از نخبه گان و تحصیل کردگان مردم ما را در پی داشت، چنان تکان دهنده، شوک آور و غیرقابل باور بود که برای مدتی مردم ما را در حیرت و سردرگمی مطلق فرو برد!13118943_1312095995474451_3715774888501511941_n

درپی این واقعه نابودگر و خونین، بدبختانه مثل همیشه خودزنی ها شروع شد و شدت گرفت! رفته گان از جنبش، ماندگان در جنبش را مقصر اصلی فاجعه قلمداد نمودند: گویا جماعت ی که رهبری جنبش را به عهده داشتند، فرزندان مردم را، فریب داده و برای اغراض شخصی و خواسته های سیاسی خود، به قربانگاه برده اند!؟ عجیب اینکه حتی بعد این حادثه خونین و این همه قربانی سنگین، بازم دولت فاسد کوتاه نیامد و همچنان تغییر مسیر طرح توتاپ به قوت خود باقی ماند!

در این میان، اما برخی رهبرنماهای هزاره، طرح جایگزین فرعی انتقال لاین برق از سالنگ به بامیان را پیشنهاد کردند، که ظاهرا از سوی دولتی ها پذیرفته شد و طرفدارن ایشان در بوق و کرنا دمیدن که پالوان ما معجزه نموده و دود از کنده بلند است و به این میگن تجربه سیاسی و…!؟82074287-70724563

****

صدالبته جنبش روشنایی کوچک شده با رهبران خام و کم تجربه خویش، همچنان به مقاومت لرزان خود ادامه داده و گاه و بیگاه [سر گرگ]ی به دولتیان نشان و غزل یک تظاهرات دیگر سر می دادند! مترسک ی که نه خودشان باور اش داشتند و نه دولتی ها و مخالفان جنبش! برای همین، دولتیان هیچ وقت تهدیدهای این گونه ای جنبش خورد گشته روشنایی را، جدی نگرفتند و هرگز نشانه های از نرمش مبنی بر لغو طرح جاگزین توتاپ، از ایشان دیده نشد که نشد!

****

دوهفته پیشترک، همزمان با سفر اشرف غنی غلزی به امریکا، یک باره اعلان شد که رئیس جمهور فرمانی صادر نموده که در آن از تشکیل یک هیأت بلندپایه مرکب از دولتی ها، جنبشی ها و نیز اعضایی پارلمان و… برای بحث و بررسی مسأله طرح توتاپ، سخن رفته است!آرم دولت افغانستان

جالب اینکه صدای به به و چه چه همه گوش فلک را کر کرد! دولتی ها به تمجید از عقلانیت و خردگرایی غلزی داد سخن ها دادند و جنبشی ها پیروزی قریب الوقوع خود را به جشن زودهنگام نشستند!

جالب تر اینکه برخی از رهبران سیاسی تاریخ تیرشده نیز آواز بلند نموده، دیگرباره از اجرایی شدن طرح توتاپ داد سخن داده و به گونه ای غیرمستقیم با جنبش روشنایی همره و همگام شدند!؟

****

اما، مردم حیرت زده از این تغییر و بی خبر از پس پرده، هرکدام ساز حدس و گمان های خاص خود را کوک کردند، غافل از اینکه تمام سخن در [زور صاحب خلته!؟] نهفته است! چرا که تمویل کننده این طرح یعنی [بانک توسعه آسیایی] طی این مدت هرگز حاضر نشده اند که از [طرح توتاپ] دست بردارند و هزینه طرح جایگزین را بپردازند!

پس تمام سخن در این است که انکار [صاحب خلته] از کمک به طرح جایگزین، سرانجام دولتی ها و غلزی را ناچار نموده که فرمان تشکیل [مجمع بینی گیلی!؟] صادر نمایند تا به گونه ای دوباره طرح توتاپ زنده و کمک های آن بانک خیرخواه به این خرابستان سرازیر گردد! در آن سو، رهبران جنبش این معجزه را از کرامات خود خوانده و ندایی [منم آنکه رستم بود پهلوان] سر دادند؛ گرچه به قول برخی دوستان: شاید تلاش های مردمی جنبش روشنایی در سراسر جهان، در تصمیم گیری بانک توسعه آسیایی، بی تأثیر نبوده باشد.

****

پس زنده باد [بانک توسعه آسیایی] که دان خلته را محکم گرفت و به سادگی شول نکد!؟ کاش تمام کمک دهندگان خیر خارجی، هرگز به دولتیان فاسد اعتماد نکنند و خود پروژه های خویش را با یارگیری از مردم زحمتکش و جویایی کار، به سرانجام برساندند!

در چنین صورتی، شغل های بسیاری ایجاد، طرح ها با کمترین خیانت اجرا و این خرابستان خیلی زود رنگ آبادی به خود خواهد گرفت! ای کاش …!؟

****
م، خرمی

11/7/93

 پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*