“پس بیایید، مثل هزاره ها باشید!”

“پس بیایید، مثل هزاره ها باشید!”
*****
1-هزاره ها وطن و همه هم وطنان شان را دوست دارند.
هزاره ها برای وطن وهموطنان شان همیشه مایه افتخار اند نه سر ا فگندگی و خجلت!؟
” پس مثل هزاره ها باشید!”
 
2-هزاره ها تریاک کشت نمی کنند، هزاره ها فساد اداری نمی کنند، هزاره ها مکتب ها و پل ها و جاده ها را خراب نمی کنند!
” پس مثل هزاره ها باشید!”
 
3-هزاره ها طرفدار صلح اند و از جنگ نفرت دارند! هزاره ها از ترور و تروریست بیزار اند، هزاره ها هرگز انتحار نمی کنند هزاره ها هرگز انفجار نمی دهند! هزاره ها خواهان آبادی کشورشان اند نه ویرانی آن!
” پس مانند هزاره ها باشید!”is
 
4-هزاره ها زن ها را نمی سوزانند و سنگسار شان نمی کنند!؟ هزاره ها بینی زن های شان را نمی برند!؟ هزاره ها دختران شان را به مکتب و دانشگاه می فرستند!؟
“پس نیاز است که مثل هزاره ها باشید!”
 
5-هزاره ها با هیچ کشور و هیچ سازمان بیرونی برای فروش کشورشان دست نمی دهند! هزاره ها برای فروش مردم و هموطنان شان پای هیچ کاغذی را امضا نکرده و نمی کنند! هزاره ها خواهان “وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال میهن” شان اند! هزاره ها خواهان ترقی، پیشرفت و سربلندی کشور شان اند!
“پس باید مانند هزاره باشید!”AP749907351820
 
5-هزاره ها در بدترین، یخ ترین و کوهستانی ترین مناطق افغانستان زندگی میکنند، چون زمین ها و مناطق حاصل خیز شان را عبدالرحمن ستمگر و سایر فاشیستان و خونخواران تاریخ؛ با کشتن 62 فیصد نفوس هزاره ها، از ایشان به زور گرفته و به غلجای ها و احمدزایی ها و درانی ها و پشتونها و کوچی های پاکستان و پاره چنار و سوات داده اند!؟
ولی بازهم هزاره ها با سخت کوشی و جنگ با طبیعت برای آبادی کشور شان، برای وحدت و برادری پیش قدم گشته اند.
“پس باید مثل هزاره ها باشید!”
 
6- هزاره ها فاشیست و تمامیت خواه نیستند، هزاره ها انحصارگری، ظلم و بی عدالتی را نمی خواهند! برای همین همیشه پرچم دار وحدت ملی، برادری و برابری در افغانستان بوده و هستند!
“پس مانند هزاره ها باشید!”
 
7-هزاره ها برای کشور در تمام ابعاد، مثل: دانش، ورزش، هنر و موسیقی، اختراعات و ابتکارات و… افتخار آفرین و مدال آور بوده اند، نه عامل انتحار و انفجار!؟
” پس مثل هزاره ها باشید!”images (64)
 
8- هزاره ها در هیچ دوره ای، انگلیس، روس، امریکا، پاکستان و عرب ها را به وطن دعوت نکرده و راه نداده اند و نخواهند آورد! هیچ گاهی با تانک انگلیس و گاهی با جنگنده های روس و امریکا برای ظلم و وطن فروشی و مردم کشی وارد کشور نشده اند!
“پس مانند هزاره ها باشید!”
 
9-هزاره ها هیچ زمان عبدالرحمن و یعقوب خان و دوست محمد خان و شاه شجاع و ملاعمر و ملا راکتی و ملامنصور و حقانی و ملااختر و…نداشته اند و نخواهند داشت چون خواهان فروش خاک و مردم و هم وطنان خود به هیچ خارجی نیستند!
” پس مانند هزاره ها باشید!”
 
10-هزاره ها دلسوزترین، متعهدترین و فدارکارترین مردمان به این سرزمین اند! چنانچه در طول تاریخ ثابت نموده اند! اما، بازهم هزاره ها در طول تاریخ بیشترین قربانی و تلفات را داده اند.
هزاره ها همچنان قربانی انتحار و انفجار و اختطاف تروریستان وحشی اند!12523914_1690380531176749_6023760799165957006_n
هزاره ها در طول تاریخ به حقوق طبیعی، انسانی و اسلامی شان دست نیافته اند چنانکه هنوز که هنوز است از قدرت سیاسی و اداری در افغانستان به دوراند سهم شان درحکومت کمتر از 3 فیصد است. درحالیکه در کنفرانس بن حد اقل سهم هزاره ها در همه نهادهای تصمیم گیری و همه و زارتخانه و نهادهای حکومتی حد اقل 20 فیصد در نظر گرفته شده بود(گرچه 20 فیصد نیز ظالمانه است).
ازدیگران ولسوالی 20 هزار نفری شان ولایت میشوند از هزاره ها ولسوالی های 400-300 هزار نفری شان هنوز فقط یک ولسوالی باقی مانده است؟؟؟
غرب کابل هنوز بخاطر هزاره نشین بودن اش ویرانه است و گویی که بخشی از کابل و پایتخت نیست! باز هم با همین حالت هزاره ها در افغانستان یک استثنا هستند!؟
“پس باید و باید مثل هزاره ها باشید!”
پس اگر خواهان آبادی، ترقی، پیشرفت و سربلندی وطن تان هستید:
 
«« بیایید مثل هزاره ها باشید! »»
 
باقیمانده های ازین قلم را شما عزیزان لطف نمود نشر و شیر کنید، حتی در نشر مطالب سودمند، سازنده و خوب، باز مثل هزاره ها باشید!
*****
“به قلم داکتر مژده عزیزی، از کالفرنیا، امریکا!”
*****
کپی از شبکه”نیک اندیشان”
*****
م، خرمی
هشتم جدی96


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*