بازار سنگماشه

بازار سنگماشهFB_IMG_1529820609275
بازار سنگماشه بازار مرکز ولسوالی جاغوری است. پنج سال در این بازار زندگی کردم. ۵ سال پیش از امروز هرچند شیک نبود اما بازاری با صفا بود. حدود بیش تر از ۳۰۰دانش آموز در این بازار زندگی می‌کردند. دمادم شام پیش نانوایی ها و رسته سبزی فروشی [نصوار هم در شمار رسته سبزی فروشی بود] جم و جوش خاص داشت.
ما ( تعدادی از دانش‌آموزان لیسه نور) یک گروه کوچک کتاب‌خوانی و یک گروه درامه رادیویی داشتیم. کورس های آموزش زبان انگلیسی بر رونق بازار افزوده بود. دو مرکز آموزشی جدی و چند مرکز آموزشی فصل وار وجود داشت. یکی از آن مراکز جاغوری اکادمی بود.
دقیق پس از پنج سال جز شکل و شمایل بی ریخت بازار سنگماشه همه چیز تغییر کرده و طبیعی هم است اما وضعیت این بازار بدتر و مفتضح گردیده است.
بازار شلوغ تر از آن وقت شده اما یک رقمگ بی روح و بی رمق؛ هنوز هم در دکان ها مرج سرخ، توضیح المسائل آیت الله فیاض، اشپلاق دیگ بخار، دیوان خواجه حافظ، نصوار، قرآنکریم و لبر غولیله را در یک تاق می چینند.
او زمان بچا از از بچای علیاد می ترسیدند، علیاد در همسایگی بازار قرار دارد و بچه های بسیار شوخ داشتند و سری قومندانی هم جمپ نمی گرفتند اما حالا قومندانی امنیه مردم آزاری می‌کند.
حالا گاهگداری دختران خوش تیپ و شیک تر از جلغه سایه و افتو می خرامند پنج سال پیش دخترا زیاد شیک نبودند اما از حق نگذریم روی گرم بودندپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*