«تفاوت؟!»

«تفاوت؟!»
*******
دیروز خاطره ای را از مرحوم «اکرم یاری» از سران «شعله جاوید» و مغز متفکر این جریان مارکسیستی – مائوئیستی، به قلم آقای «یاوری» نشر یافته بود که برای من بسی آموزنده، جالب و حتی حیرت انگیز بود!
در اینکه ایشان به عنوان یک باورمند به اندیشه مارکس و مائو، نه تنها به دین و مذهب اعتقادی نداشت، بلکه همانند هر انسان مارکسیست دیگر به شدت مخالف هر نوع دین ومذهب بود، تردیدی وجود ندارد؛ با این وجود؛ وی مرتب در مراسم های سنتی و مذهبی مردم شرکت میکرده است؛ گویند: مرحوم استاد «وحیدی اوتقول» از وی پرسیده بود:«… تو که خدا و مذهب را قبول نداری چرا در مراسم های مذهبی شرکت می کنی؟» مرحوم اکرم یاری با لبخند در پاسخ گفته بود:«… این درست که من عقیده ای به دین و مذهب ندارم، اما شرکت من در این مراسم ها بدلیل احترام به عقاید میلیون انسان همخون من است و…!»
******220px-اکرم_یاری
البته، کسانی که از نزدیک با مرحوم اکرم یاری آشنایی داشتند، با خواندن این خاطره از ایشان، بر آن مهر تأیید زده اند! می اندیشم: «انسان های آگاه و خود ساخته» حتی دیگر اندیش روشنفکر، هیچ گاهی به باورهای درست یا غلط میلیون ها انسان همخون خویش نه تنها بی احترمی نمی کنند، بلکه برای احترام به این باروها، حتی روی اعتقاد خود خاک پوشی نموده و در کنار مردم خود، در مراسم های حضور می یابند که هیچ اعتقادی به آن ها ندارند!
می اندیشم: چه «تفاوت» آشکاری میان دیگر اندیش و روشنفکری همچون مرحوم «یاری» با دیگراندیشان نوقلم و روشنفکر نمایی کنونی وجود دارد! او آنگونه عمل میکرد و اینان نه تنها به خود اجازه می دهند که هرگونه توهین و تحقیر به این باورها و باورمندان قوم خود روا دارند که حتی شمشیر را از رو بسته و تمام قامت در برابر آن باورها و مردم خود ایستاده اند و با هتک مقدسات، اهانت و تحقیر باورهای مردم خود به جنگ دین و مذهب آبایی خویش برخواسته اند!
شاید «تفاوت» میان ایشان، به دان دلیل باشد که هیچ کدام این دیگر اندیشان روشنفکر نما نه سواد یاری دارند و نه عشق و ارادت او به مردم و باورهای شان را؛ میشه همچون اکرم یاری دیگر اندیش بود؛ اما به عقاید و باورهای میلیون ها انسان همخون و هم نژاد خویش نیز احترام گذاشت!
****
م، خرّمی
24 سنبله 1397


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*