نامه سر گشاده خدمت اعضا شورای عالی جنبش روشنایی ودوستان عدالت خواه .

نامه سر گشاده خدمت اعضا شورای عالی جنبش روشنایی ودوستان عدالت خواه .FB_IMG_1539783887870

سلام دوستان
بعد از این همه مشکلات ، انتخابات ، جنگ در مناطق مرکزی ، گرفتاری و رهای علپور، فعلا دو مساله مانده که باید در دستور کار عدالت خواهان واقعی قرار بگیرند .
۱- تلاش برای رهای ۴۴ نفر از عزیزان ما که به دلیل رهبری جنبش ازادی خواهی برای علیپور، تا هنوز بناحق در زندان ها هستند و دارد شکنجه می شود تا دیگر عبرت باشد برای خودش و دیگران که اینده اگر بخواهند در چنین تظاهرات های شرکت کند از عواقب ان نیز مطلع باشد . نتیجه ، در یک کلام برای ازادی خواهان فاجعه است . نیاز به توضیح نیست .
۲- تکه تکه کردن شورای عالی است . ملت هزاره یک بار تجربه ی چند قسمت شدن را دارد وان میراث مزاری به عنوان حزب وحدت است . که امروز از دل ان تقسیم ، رهبر خردمند و یک پالوان بیرون امد . کجای این دو تقسیم به ارمان ان مرد فرزانه ، شباهت دارد و بد بختانه هنوز هر دو فقط از تمثال ان مرد نان می خورد .

حال یک عده دقیقا همان بلا را می خواهد بر سری شورایی عالی جنبش روشنایی بیاورد . راه سختی در پیش داریم . در دوران که هر کسی سرش بنا به منافع شخصی شان ، در اوخور یکی دیگه، گیر کرده چه می توان کرد .

انچه که مرا خیلی ازار می دهد دوستان و افراد در درون عدالت خواهی وجود دارد بجای اینکه نقش ناظر را بازی کند ومواظب باشد بلای حزب وحدت را بر سری جنبش روشنایی نیاورند ، سر در اخور این ویا ان کرده ، بجای اینکه عدالت خواهان وبقول بعضی این فرصت طلبان را متوجه خطایش کند ، خود در دام یار گیری انها افتاده ، در تحت عنوان پیش اهنگ وپس اهنگ، بجای نقد از انها، شروع به تخریب ان یکی ومدح ستایش دیگری می کند . این نوع افراد موذی در هر دو جبهه وجود دارد . باید دوستان عدالت خواهان واقعی هوشیار باشند و از این دوستان خواهش می کنم به این راحتی در دام انها نیافتند .
من خیلی واضح عرض می کنم افرادی که در دام یار گیری این و یا ان افتاده اند تجدید نظر کنند ونقش رهبری ونظارت خود را بر مجموعه شورایی عالی حفظ کند تا پیش ازان که در دام یکی از انها گرفتار شوند .

من به دوستان خود در شورای عالی نیز توصیه می کنم ، کمی با مردم رو راست باشید . مردم بسیار زیرکتر از ان است که شما فکر می کنید . حال اگر چند تا چاپلوس به شما بلی قربان گفته انهم به دلیل که خودشما بیش از هر کس خوب می دانید ، دلیل نمی شود پا روی ارمان شهیدان عدالت خواهی گذاشته، سزاوار نیست این مجوعه را تکه تکه کنید. باید به شعور جمعی تن دهید . از یار گیری واغفال افراد دست بکشید . در غیر ان صورت بیاد داشته باشید ، تنها خواهی ماند ، این مردم دیگه خود خواهی وظلم خودی را از هیچ کس نمی پذیرند .
عرض دیگرم به دوستان است که بنفع ان یکی و به ضرری دیگری وارد میدان شده است . وبه الفاظ رکیک یاران عدالت خواه را خطاب می کند .
این دوستان باید بداند ، این بنفع جامعه هزاره نیست . همه اعضا شورای عالی قابل احترام هستند هیچ کس حق ندارد به بهانه طرفداری از یکی ، دیگری را دشنام ویا با الفاظ رکیک صدا کند . از اعضا شورایی عالی می خواهیم که انزجار خود را از این افراد کثیف چاپلوس متملق اعلام کند .
در این که توانمندی ها افراد در درون شورایی عالی مساوی و یکی نیست بحث وجود ندارد . قرار هم نیست همه افراد یک جور باشد . مهم این است که یک شورا با همه ی افراد با همه ی سلایق نیاز مند است . هر کسی به یک سلایق چسپیدن ، وشورا را تکه تکه کردن گناه نابخشودنی است .
خلاصه :
اطلاعیه ۶۴ اقایان متاسفانه نیز بیرون امد . برای جمع کردن همه عدالت خواهان نیاز مند یک تدبیر جدی است وان این است که :
جامعه هزاره مخصوصا جنبش عدالت خواهی ، دیگر توان تکه تکه شدن را ندارد .انهای که ظرفیت ، توان وتحمل کارهای جمعی را ندارد ، دست از سر شورایی عالی برداشته ، اگر حزب مزب دارند به فعالیت خود از همان ادرس ادامه بدهند واگر حزبی ندارند برود به نام دیگر حزب تشکیل داده مثل بقیه افراد به کار حزبی وبه یار گیری خویش بپردازند .
شورای عالی مردمی از مردم است وتا حالا تاوان وهزینه ان ها را ، مردم عادی پرداخته وهر کس حاضر است با همه افراد شورای عالی کار کند شورای عالی در خدمت شان است . و گر نه بروند به دکانداری خود شان مشغول شوند .
تا رسیدن به یک تفاهم جامع ، دیگرهیچ کس حق انتشار اطلاعیه واز طرف شورای عالی را ندارد.
باسپاسپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*