نامه سر کشاده به رئیس شورای جهانی هزاره

نامه سر کشاده به رئیس شورای جهانی هزارهreceived_335885407077411__________

جناب محترم انجنیر گیزابی رئیس، هیئت محترم اجرایه و اعضای محترم شورای جهانی هزاره سلام واحترامات اعضای کشوری شورای جهانی هزاره مقیم کشور بلژیک را پزیرا باشید.

بعد از تدویر کنگره اول شورای جهانی در اتریش هشت سال قبل اعضای شورای جهانی هزاره مقیم کشور بلژیک هریک:
حسین دوست
رضا واثق
جنرال آصف گوهری
علیداد سروری
یاسر دوست
حسین تلاش
علی رضا مظفری
در اولین جلسه تصمیم گرفتند دفتر شورای جهانی هزاره را در تعمیر متعلق به جناب رضا واثق آماده کنند که در اثر تلاش شبانه روزی رضاواثق و از سرمایه شخصی ایشان دفتر شورای جهانی آماده گردید. داکتر شاران ریس وقت شورای جهانی از آن بازدید نموده وآنرا مورد تایید قرار دادند.

بتاریخ بیست وهشت اپریل سال 2013 اعضای شورای جهانی هزاره در اولین جلسه ای خود که همه اعضای شورای جهانی مقیم بلژیک حضور داشتند دفتر نمایندگی شورای جهانی هزاره را در بلژیک در کنار دفتر شورای جهانی هزاره در ساختمان متعلق رضا واثق افتتاح نمایندگی کشوری شورای جهانی هزاره را در بلژیک انتخاب و رضا واثق را با اتفاق آرا به صفت رئیس نمایندگی کشوری شورای جهانی هزاره در بلژیک انتخاب نمودند.

طبق اساسنامه شورای جهانی هزاره هر تصمیمی در کشورهایکه نمایندگی کشوری شورای جهانی وجود دارد دسته جمعی وبرادرانه اتخاذ میگردد نه بشکل خانوادگی وتیمی.

یگماه قبل از طریق خانم ام البنین منشی شورای جهانی هزاره از طریق ایمیل آدرس دعوت نامه اشتراک در چهارمین کنگره شورای جهانی هزاره که قرار است در بلژیک دایر گردد دریافت گردید. با برادران اعضای نمایندگی کشوری شورا مقیم بلژیک در تماس شدیم که چنین دعوتنامه را دریافت کرده اید یا خیر،؟ معلوم شد که دعوتنامه تنها برای آصف گوهری و مظفری ارسال شده است. بدون معطلی طی یاد داشتی خدمت منشی محترمه شورا گزارش دادم که برای جناب واثق مسؤل مالی و رییس نمایندگی کشوری شورا، علیداد سروری، رضا اعتمادی و محمد الله نوروزی دعوتنامه ارسال نشده است، متاسفانه از سوی منشی شورا جوابی عنایت نشد. بار دوم باز هم طی پیام به ایمیل آدرس منشی محترمه شورا یادآوری گردید که بهردو یادداشت جواب عنایت نکردند.

موضوع را برای جناب حسین دوست در بلژیک دوبار بشکل کتبی ِیادآور شدیم که برای جناب رضا واثق مسؤل مالی شورای جهانی هزاره و رئیس نمایندگی کشوری شورا در بلژیک، رضا اعتمادی عضو شورای جهانی هزاره و اشتراک کننده در کنگره سوم شورای جهانی هزاره و جناب محمد الله نوروروزی عضو شورای جهانی هزاره و اشتراک کننده در کنگره سوم شورا دعوتنامه ارسال نشده، اما جواب داده نشده است.

هم چنان از جناب دوست طی دونامه دیگر معلومات خواسته شد که چگونه شما خلاف اساسنامه با حسین تلاش دونفره تصمیم گرفتید کنگره را در بلژیک دایر کنید و ریس کشوری شورای جهانی هزاره و مسؤل مالی شورا و متباقی اعضای شورای جهانی مقیم بلژیک را یک صلای سمرقندی هم نزدید، هردو نامه را جناب دوست جواب عنایت نکردند. نامه سوم را خدمت دوست ارسال کردیم، جواب نداد.

تنها بتاریخ دوم جون یعنی یگروز قبل از نوشتن نامه هذا، دوست تیلفونی تماس گرفت و بدون اندک ترین دلیل از عمل خود سرانه خودش و حسین تلاش حتی کوچکترین دلیل هم ارایه نکرد.

لذا به اطلاع رئيس و اعضای محترم شورای جهانی رسانیده می‌شود که با کمال تاسف جناب حسین دوست و حسین تلاش خلاف اساسنامه شورای جهانی همه موازین برادری واخلاقی را زیر پا کردند با اینکار شان میزبانی را از ما گرفتند و نگذاشتند ما خالصانه از شما در کنگره پزیرایی کنیم.

بعدا، تمام نامه هایکه خدمت منشی وحسین دوست ارسال شده است و جواب داده نشده است را باطلاع اعضای محترم شورای جهانی جداگانه تقدیم میکنیم.
و بد تر از همه، ما باور نداشتیم کنگره شورای جهانی بشکل اندوالی، تیمی وخانوادگی خلاف اساسنامه دایر میشود

بادرود بی پایان
نمایندگی کشوری شورای جهانی هزاره مقیم بلژیکپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*