جنبشهای هزارگی، فرصت طلبی ما و … گوسفندی

455106358_437396جنبشهاي هزارگي، فرصت طلبی ما و … گوسفندی

#جنبش_هاي_هزارگي دائمآ در يك مقاطع حساس تاريخي كه كارد به گلو گاه ما رسيد بصورت يك جرقه آني و احساساتي شكل ميگيرد و رفته رفته وقتي نزديك به ثمر رسيد، به نسبت فقر با پيشكش امتيازات شخصي مادي مهره ها چيده ميشود و فصل جدايي آغاز ميگردد و هر شاخه به زدن و بريدن شاخه ديگر از هر امكانات دست داشته استفاده ميكنند در حاليكه با سائرين كه حيثيت دشمن و يا كمتر از دشمن ر ا با ما ندارند رو راست استيم كمتر بين خويش و بزرگ بين ايشان و روابط بسيار محتاطانه و چاپلوسانه اختيار ميكنيم.
شمه اي از شكل گيري جريانات و از هم پاشي اين قوم هزار پاره را در همي دهه اخير اگر ليست كنيم قرار ذيل نتيجه گيري ميتوانيم.

حزب وحدت به ٨ شاخه
حزب حركت به ٤ شاخه
شعله جاويد به دها شاخه
#جنبش_روشنايي نيز ظاهرآ به دو شاخه و لي حقيقتآ هر حزب درون جنبش يك شاخه جداگانه به شمول هر يك وكيل شاخه هاي جداگانه. اگر تعداد حزب درون جنبش و وكيل را بشماريم از ٢٠،شاخه هم بيشتر ميشود.
خداوند أنصاف بته ما را كه هر كدام ما بدون وزن كردن خويش خوده رهبر فكر ميكنيم و خداوند اين مردم گوسفندي را شعور بته كه هر كه را بدون تجربه بزرگ نكنند ورنه به غم شان ميمانند.

هركه را احترام كرديم بر ما دعواي رهبري كرد و توقعات أسيري و مزدوري از ما طلبيد، بياييد ياد بگيريم هر كه را مطابق جنبه شان با ايشان رفتار كنيم . احترام بيش از حد به انسانهاي فرومايه ذليل ساختن و كم بيني خود ما را در قبال دارد.

بدرود
رضا آگاه.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*