آزمون رهبری

آزمون رهبریm

اصغر سروش گزارش داده که در جلسه‌ی سمرقند قرار شده که جنبش روشنایی تشکیلات پیدا کند. فردا پس فردا عده‌یی دیگر از اعضای جنبش روشنایی در بامیان یا مزار شریف یا کابل و تهران و لندن و ملبورن و… جلسه برگزار می‌کنند و سخن از تشکیلاتی شدن و ساختارمند شدن جنبش روشنایی می‌زنند. چند شعبه‌ی رسمی از تشکیلات جنبش روشنایی باز می‌شوند.

در گذشته، هیچ یک از رهبران جنبش روشنایی نتوانست در نقش «آدم بالغ ِ جمع» عمل کند (همان چیزی که در انگلیسی The adult in the room خوانده می‌شود). همه‌شان، بدون استثنا، در راه ِ چسپناک آرزوهای شخصی زمینگیر شدند. روایت تلخ یکی از جلوه‌های این عدم بلوغ را در کتاب «کوچه بازاری‌ها» می‌بینیم (آنجا که رهبران جنبش روشنایی برای نوبت سخنرانی ساعت‌ها با هم نبرد می‌کنند!).

حالا ببینیم رهبران جنبش روشنایی در دو سه سال گذشته چه‌قدر به بلوغ رسیده‌اند.
آزمون این بلوغ چیست؟
به نظر من، دو چیز به خوبی به ما نشان خواهند داد که این رهبران جنبش روشنایی به بلوغ لازم برای رهبری یک جریان سیاسی-اجتماعی رسیده‌اند یا نرسیده‌اند. یکی آموختن از خطاهای گذشته است و دیگری کنار گذاشتن اختلافات شخصی به خاطر آرمان‌های کلان‌تر.

آموختن از خطا
رهبران جنبش روشنایی اشتباه زیاد کردند. به تحلیل‌ها و تذکرها و هشدارهای بیرونی هم هیچ ارزشی ندادند. منتقدان را با نخوت و بدبینی از خود راندند. اکنون، اگر این رهبران به مردم نگویند که از خطاهای گذشته‌ی خود چه آموخته‌اند، مطمئن باشید که در منازل جدید مبارزه نیز خطا بر خطا خواهند افزود و از رو به رو شدن با مسؤلیت تن خواهند زد.

کنار گذاشتن اختلافات
فعلا در میان رهبران جنبش روشنایی شکاف افتاده است. هر کسی در گوشه‌یی ساز خود می‌زند و مجلس خود را «شورای عالی جنبش روشنایی» می‌خواند. اگر این رهبران ِ از هم جداشده‌ی جنبش روشنایی از اختلافات خود نگذرند و دوباره با هم همراه نشوند و در سطح بهتری از همکاری استراتیژیک دست در دست هم ندهند، من به شما اطمینان می‌دهم که راه افتادن از پی ِ هر کدام از ایشان غلط و خطرناک است. چرا؟ برای این که ناکام ماندن در این آزمون ناکامی در امتحان ظرفیت رهبری است. خطاست اگر گمان کنید که چهار نفری که نمی‌توانند با هم کار کنند می‌توانند برای چند میلیون نفر کار کنند.

سخیداد هاتفپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*