جنبش روشنایی فرصت ها وچالش ها

جنبش روشنایی فرصت ها وچالش هاFB_IMG_1557253025921

این نشست ها هیچ سودی ندارد. جنبش روشنایی یک فرصت بود و گذشت. جنبش روشنایی مُرد و رفت. انهایی که با یک باور و آرمان در سراسر دنیا، این اعتراض را خلق کرده بودند، باور شان را نسبت به شورای عالی مردمی از دست دادند.

مرد چهل ساله که روزانه ساعت ها برای فعالین جنبش روشنایی در مصلای مزاری چای آماده می کرد، دیگه به سران جنبش اعتماد ندارد. جوانان که شب و روز پشت دروازه های مردم اعلامیه ها و تبلیغات می رساند، دوباره به حرف این ها به مصلای مزاری نمی آیند. جوانان سرشار که به خاطر امنیت برنامه های جنبش، تفنگ می گرفتند و ایستاد می شدند، دیگه به حرف این ها تفنگ نمی گیرند. دانشجویان که کارت انتظامات به گردن انداخته و ساعت ها تلاشی و تنظیم می کردند، دوباره کارت به گردن نمی اندازند. دیزانیران که کار های شان را گذاشته و تمام روز عکس مردم را دیزان می کردند، دوباره اعتبار می کنند. عکاسانی که بهترین لحظات را از برنامه های جنبش شکار می کردند، دوباره بخاطر این ها کمره های شان را چارچ نمی کنند. جوانان که روی دل شان سنگ گذاشتند و ساعت ها دل زمین را برای دفن بهترین رفیقان شان کندند، دیگه اعتماد شان را از دست داده اند. جوانان که پشت هر شعار این ها، کف و نعره می زدند، باور شان را از دست دادند. مهاجرین که برای همراهی قوم شان میلیون ها دالر فرستادند، دیگه اعتماد ندارند. راننده تاکسی که بخاطر انتقال غذا فعالین جنبش روشنایی، از من کرایی تاکسی را نگرفت، دوباره اعتماد نمی کند.
شواری عالی مردمی، جنبش روشنایی را نفله کرد. این ها مسولیت رهبری این ظرفیت را به عهده داشتند. این ها دانسته و یا ندانسته، لج بازی کردند و جوانان گل چین هزاره را در تیر راس قرار دادند و یا هم منافع شان چنین اقتضا می کردند، در هر دو صورت این ها مسول رهبری و پیامد آن هستند. خون شهدا جنبش مثل پیشاب حیوانات باغ وحش در چویچه های دو طرف سرک چوک دهمیزنگ ضایع شدند. این ها در پیشگاه تاریخ مسول هستند.
این برنامه ها در سرحد تب و تلاش فردی احمد بهزاد برای برنامه های سیاسی اش است، چشم انداز برنامه سیاسی اش هم بیشتر از انتخابات و مقام ولایت نیست. این ها آدم های خیلی کوچک بودند برای رهبری جنبشی، به بزرگی جنبش روشنایی. جنبش روشنایی فقط مثل زخم ناسواز در دل مردم بافی مانده است. در دل مادران بیشتر.

نوشته از همایون یوسفی . تمام

نوت :
انهایی که در پی تکه تکه کردن جنبش است به دغدغه ها پاسخ دهند وبرای افکار عمومی چه توضیح دارد?!!!
واقعا خدا نیامرزد کسانی را که باعث ازبین رفتن بزرگترین سرمایه عدالت خواهی که اعتماد مردم است از بین بردند.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*