روستا‌های هزاره‌های خاوری (11)

روستا‌های هزاره‌های خاوری (11)FB_IMG_1587901068812

نام بسیاری از روستا‌های هزاره‌های خاوری‌ شباهتی با نام روستاها و مناطق هزاره‌نشین هزارستان دارد. این یگانگی نشان می‌دهد که خاوری‌ها و هزاره‌های هزارستان یکی‌اند. بر این شباهت، در جابه‌جایی مردم یک سرزمین، نشانه‌ای باقی است و آن این است که جابه‌جاشدگان به یاد سرزمین پدری‌شان، روستاهای جدیدشان را به نام روستاهای‌ از دست دادة‌شان می‌گذارند تا به یاد داشته باشند که از کجا آمده‌اند. این نام‌ها در مناطق هزاره‌های اهل‌سنت افغانستان در بغلان، قندوز، پنجشیر، لغمان، تخار، بدخشان و مناطق هزاره‌نشین در ولایت بلخ و سرپل فراوان دیده می‌شوند. در مناطق خاوری‌نشین خراسان ایران نیز این نشانه به فراوانی وجود دارد. هزاره‌های خاوری نام روستاها و طوایف‌شان را به خوبی حفظ کرده‌اند. در خراسان نام جاغوری که جاقوری خوانده می‌شود، قلندر، ارزگانی، مسکه، ممکه به فراوانی دیده می‌شوند. هزاره‌های خاوری بیشتر به جاغوری‌ها و دایزنگی‌ها شهرت دارند و در درون طوایف‌شان نام طوایف ریز مانند مسکه، قلندر، بابه، هیچه، ارزگانی، ششپر، دالان، محمدخواجه و… دیده می‌شوند که بسیاری نام خانوادگی‌شان را نیز از نام طوایف‌شان انتخاب کرده‌اند مانند محمد حسین جاقوری (آزمایشگاه دکتر جاقوری) دکتر علی‌رضا جاقوری، دام پزشک، دکتر حکیمه جاقوری، مدرس گروه فیزیک، آزمایشگاه رضا جاغوری شهر اسفراین، علی جاقوری، رضا جاقوری، فاطمه جاقوری، مریم جاقوری، احمد جاقوری، سلیمان علی جاقوری و الهه جاقوری»، روستاهایی مانند آغل کمر، امیرخواجه، الیاتو، اولنگ بیشه، بربر قلعة شیروان، بربر قلعة کلاته، برج موری، خارزار، دم‌روبه، دیدگو، سیوک، سیاسنگ، شرشر، قلعه دختر، قرقروت، قره‌سو، قره‌جنگل، کاریز سوخته، کته‌گوش، کته‌شمشیر، گرمه، گیردله، قلندرآباد، لوخی، مزار، ناری، یکه‌باغ، یکه‌بید، همه یادگار یگانگی مناطق هزاره‌نشین در هزارستان و مناطق خاوری‌نشین در خراسان ایران‌‌اند.
در ادامه، روستاهای خاوری‌نشین براساس حروف الفبا آورده می‌شوند که بسیاری از آنان همانندی در هزارستان دارند:
– الف
آب‌کوه
آب‌گرم
آب‌گرم (کلات)
آب قلعه
آغل کمر
اقَر
ابراهیم‌آباد
اره کمر
ارزنه
استجرود
اق بیل علیا
اق بیل سفلی
آمل محمد
امیر خواجه
اندای
ایر آباد
الیاتو
اورتوکند
اولنگ پیشه
اولنگ شاهی
ارّه
اومال
ابروان
اسلام آباد
– ب
باغک
باغ عباس
باغ نو
بربرقلة شیروان
بربر قلعة کلاله
بردو
بررود
بنگیش
برج موری
بوته مُرده
بوته گز
بام چنار
باغگاه
بابا نظر
بوژگانی
بستازیک
بید سوخته
بخت‌آباد
– پ
پامچنار
پس‌کمر
پس‌خوری
پرکند
– ت
تلگرد
تلخ (استخر)
تراز خاکی
تقی‌آباد جام
تیمور آباد
توت (درگز)
– ث
ثمبا

جلال
جلیل‌آباد (کلات)
جهانگیر بالا
جعفریه (صالح‌آباد)
جر خُشک

چار بید
چشمه ایلخی
چارتکاب
چاه کبوتری
چاهک
چشمه سنگ آتش
چشمه ایوب
چشمه حیدر
چشمه جلال (300 نفر ، نود درصد خاوری)
چشمه روغنی
چشمه علی
چشمه گلک
چکاب
چار بید
چلمه سنگ علیا
چنار سوخته
چنار
چنار بو
چشمه سبز
چارتگو ماشاالله
چشمه گیلاس
چشمه سیاگک
چهار صوفه

حسن بلبل
حسین‌آباد قلعه سرخ
حسین‌آباد گزبند
حسن‌آباد
حیدر آباد

خارزار
خان‌آباد
خرم‌آباد
خوکاب (قنداب)
خلیل‌آباد
خرم‌آباد (چناران)

دو درختی
دوقلعه براشک
درخت بید بالا
درخت بید پایین
دم روباه
دیگلان
دهنه چیل
دولت‌آباد

رخنه
رزمگاه بالا
رزمگاه پایین
رمت آباد

زرکگ
زردآلوگگ (بیدستان)
زوادر علیا
زوادر سفلی
زه آب

سرچشمه براشک
سرگدار
سودخور (گلایم)
سماغچه
سمسرا پایین
سمسرای بالا
سنگ نقره
سعدآباد
سیبک بالا
سیبک پایین
سنگ آتش
سیاه سنگ
سنجدک
ساریان
سردشت
سیر زار
سلطان‌آباد (کلات)
سرچشمه گرمخان (بجنورد)

شاهان گرماب
شرشر
شکرتو
شهر آباد (آش‌خانه)
شوراب
شوروک (چناران)
شلغم‌زار

صومعه بزرگ
صومعه کوچک
صالح خانی
صبی
– ط
طوفال

عبدل‌آباد
عبدالمجید
عزت‌آباد
عشق‌آباد

غرق‌آبزار
غزغاوه
– ف
فتح‌آباد
فرهادگرد
فری‌آباد (باخرز)
فخر آباد
فیض‌آباد
– ق
قپقتاز
قلعه دختر
قلعه نو
قرقروک سفلی
قرقروک علیا
قره سو
قلعه سرخ
قرَه جنگل
قلعه شیرا
قاسم بور
قصر
قشه توت
قاباخ (کلات)
قازان بیگ (درگز)
قلعه زرد
قزلر
– ک
کاریز بداق
کاریز سوخته
کته گوش
کلاته آخوند
کلاته رحمان
کلاته سبز
کلاته سفید
کلاته خوش
کلاته جبار
کلاته عباس
کله منار
کلاته منار
کلاته بزرگ
کال چغوکی
کارغش
کاریز نو
کاریز نو جام
کلاته شیرین
کلاته میر حسن
کلاته میر اسماعیل
کمر زرد
کته شمشیر
کلاته حاج عظیم
کلاته خونی
کاریز حاج محمد جان
کلاته حاجی رستم
کولاب (باخرز)
کاریزان ملا احمد (250 نفر، پنجاه درصد خاوری)
کلاته حمزه
کلاته علی‌آقا
کاریز مه
کلاته قدم
– گ
گاودوشه
گرمه
گدا ممد
گلستان
گل‌شیخ
گنگگ
گندو (قنداب)
گیامی
گیردله (گردونک)
گردالود
گوش لاغر
گنگ
گهوه (چناران)
گازرگاه (درگز)
گل ازقند
گاو برج
– ل
لوشاب
لوشاب قلندر آباد
لوخی
– م
مزار
میر محمد
محسن‌آباد
مخ علف گاو (مخالفگاه)
مومن‌آباد
میان دهی
محمدیه (کلات)
میر بنگیش
مرغه
مرغزار
– ن
ناری
نرگ
نعمان (لامون)
نیزار
نهسک
نجم (90 نفر، هشتاد درصد)
نیشابورک
نعمتو
– ه
هوس
– ی
یکه باغ
یکه پسته
یکه بید.
پانوشت و منبع
– گروه تلگرامی خاوری‌ها:
کانال فرهنگ خاوری‌ها: http://t.me/khavarehaپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*