هر هفته یک گزارش کاری از نمایندگان

هر هفته یک گزارش کاری از نمایندگانFB_IMG_1593494941969
خاموشی ونمایندگان مردم در خانه ملت، درخصوص ولایت شدن جاغوری، اگر نگویم چندش اورشده حد اقل سوال برانگیز است. ملت در این مدت کمپاین ولایت شدن جاغوری، صدایش به گوش فلک رسید اما به گوش نمایندگان نرسیدکه نرسید. دل ما خوش بود که با وجود این همه نماینده در ولایت غزنی درخصوص ولایت شدن جاغوری ، این نمایندگان است که پیشتاز این منادی خواهند بود. اما دریغ،این نمایندگان اینگار چیزی درگلویش گذاشتند ساکت اش کردند واز ترس اینکه مبادا ان را ازدهنش دربیاورند نگران اند.
ملت انتظار دارند کمپاین ولایت شدن جاغوری را، نمایندگان به طور عملی باید اغاز گر ان می بود، حالا که ملت، این کمپاین را اغاز کردند، انتظار دارند هر هفته در خصوص ولایت شدن جاغوری، به مردم گزارش کاری ارایه بدهند. روند کار را ، با موانع ومشکلات وافق روشن اگر وجود دارد مخصوصا در خصوص همکاری افراد ونهاد ها توضیح دهند.
در هر هفته ما منتظر گزارش کاری ازروند کار نمایندگان ازیکی ازنمایندگان، میباشیم. انها درمیان خود به توافق برسند. هر هفته از روند کاری ولایت شدن جاغوری یکی شان، گزارش ارایه بدهند. تا ما بدانم که کی خادم ملت است وکی خایین ملت وباری بر دوش ملت. اصلا انهای که وعده ولایت شدن جاغوری داده است کدام انها صادقانه گام برمیدارد وکدام انها دروغگو بیش نیستند. مردم حق دارند بفهمند افرادی که به عنوان نماینده انها در کرسی تکیه زدند برای مهم ترین خواسته های انها، چه کاری انجام داده اند. وانهای که وعده های رنگارنگ میدهند از نظر شخصیتی چطور افرادی هستند.
ازعموم دوستان وحامیان ولایت شدن انتظار داریم که در کمپاین گزارش کاری ازنمایندگان بپیوندد وبه اشتراک بگذارد.
#جاغوری باید ولایت شود.
#نمایندگان باید پشتاز این عرصه باشد.
#هرهفته یک گزارش کاری از طرف نمایندگانپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*