انرژی را روی شاخه ها هدر ندهیم روی ریشه متمرکز کنیم

انرژی را روی شاخه ها هدر ندهیم روی ریشه متمرکز کنیمFB_IMG_1596088497764

ما عادت کرده ایم به که ریشه همه مشکلات توجه نکنیم چون اعتماد به نفس کافی نداریم. بخشی این مشکل بر میگردد به ظلم وبی توجهی بی سابقه دولت مردان فاشیست گذشته وحال. خود مسولین هرکدام به زبان خودش اقرار اعتراف وعده میدهند که جاغوری شایسته ولایت شدن است ولی ما هیچ وقت از ته دل مان نیامدیم به این کمپاین ازجان دل مایه بگذاریم وبخواهیم که به وعده ای خود وفا کند وجاغوری ولایت اعلام کنند.
این روز ها کمپاین حوزه ای کنکور برای جاغوری است که صد البته حق مسلم وازجمله مشکلات جدی این مردم معارف پرور است.
ولی اگر این دوستان به کمپاین ولایت شدن جاغوری اقدام و وسنگ تمام گذاشته بود حالا نه مشکلات حوزه کنکور درجاغوری بلکه هزارن مشکل دیگر خود بخود حل شده بود.
بیاید انرژی خود مان را روی کارهای اساسی متمرکز کنیم. تاجاغوری ولایت نشود هیچ مشکل جاغوری حل نمیشود. چون مشکلی جاغوری یکی دو تانیست بجای کمپاین کردن روی تک تک مشکلات که ناشدنی است، بیایم روی اصل مشکل که همانا ولایت شدن جاغوری است تمرکز کنیم چون که صد امد نود هم پیش ماست.
# جاغوری باید ولایت شود ان وقت همه مشکل حا خواهندشد.
لطفا به این کمپاین بپیوندید.
# جاغوری باید ولایت شودپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*