قانون اساسی نظام فدرالی افغانستان

به نام خداFB_IMG_1617866859144
تصویر پیشنویس قانون اساسی نظام فدرالی افغانستان
این کتاب در اول بهار سال 1370 خورشیدی( 30 سال پیش ) در شهر قم تهیه وتنظیم گردید. تهیه این طرح در 280 ماده با مقدمات وتوضیحات جنبی به صورت کتابی چاپ گردید ودر اختیار شهید مزاری قرار گرفت. درآن زمان کامپیوتر وجود نداشت. این کتاب با ماشین دستی تایپ شده بود. ازاین رو محتوای این کتاب در دسترس نمی باشد تا متن آن منتشر گردد. دراین مورد آنچه که قابل تذکر است، عکس العمل قومای نازنین هزاره است. هنگامی که این کتاب منتشر شد، عده ای کثیری از طلاب واساتید حوزه وگروهی از افراد حزبی وفرهنگی و…. فریاد وا اسلاما سر دادند! آنان فریاد می زدند که محقق نسب، می خواهد نظام فدرالی غربی را به خوردما بدهد. او گرایش غربی دارد! ما حکومت اسلامی می خواهیم؛ ولی محقق نسب حکومت فدرالی را پیش نهاد می کند. این درحالی بود که من این کتاب را در حدود 8 ماه وقت گذاشته بودم وبا تلاش شبانه روزی وبا جمع آوری وخواندن بیش از 20 نسخه قانون اساسی کشور های مختلف ومسافرت های زیاد وبا شور وشوق فراوان نوشته بودم که قومای عزیز طرحی داشته باشند؛ ولی قومای عزیز، همیشه کباب اسلام بودند وهستند. این عزیزان عاشقان یکطرفه اسلام سیاسی هستند وهمیشه خواب حکومت ملاعمر، ملا ربانی، ملا سیاف و … می بیند.  با سپاس از شما قومای نازنینپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*