کشتار و نسل کشی هزاره ها در افغانستان پیچیده و هدفمند صورت می گیرد !

کشتار و نسل کشی هزاره ها در افغانستان پیچیده و هدفمند صورت می گیرد !

علت عمده کشتار و نسل کشی هزاره ها در افغانستان تبعیض گسترده ، سیستماتیک و بی حد و حصر در ساختار دولتی افغانستان است چون ساختار دولتی در افغانستان هیچگاه در صیانت و حفاظت از نسل کشی هزاره ها با هزاره ها همکاری نکرده است از نسل کشی پی در پی هزاره ها نه کسی عذرخواهی کرده است و نه هم کسی مجازات گردیده است بلکه همواره نسل کشی هزاره ها در دم و دستگاه حاکمیت دولتی توجیه گردیده است با آنکه هزاره ها در زمان حضور آمریکا ، ناتو و جامعه جهانی در افغانستان پشتبانی کامل از نظام سیاسی افغانستان کردند و هیچگونه ضرر و زیانی به نیروهای خارجی و داخلی نرسانیدند و یک سرباز و افسر خارجی را نکشتند و در تخریب هیچگونه زیربنای اقتصادی سهم نداشتند بازهم در تمام زمینه ها مورد بی مهری جامعه جهانی و از جمله ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار گرفتند و حتی رژیم کابل در اعمال تبعیض علیه هزاره ها را یاری کردند .
اقرار سفارت آمریکا و انگلستان در کشتار و نسل کشی پی در پی و سریالی هزاره ها یک گام مثبت است اما کافی نیست ، آمریکا و اروپا می‌توانند با به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره‌ها عاملین ، فاعلین و قاتلین عمدی ، سیستماتیک و هدفمند هزاره ها را متوجه پی آمد آن بکنند .
تبعیض که در افغانستان از جانب حکومت و سیستم سیاسی افغانستان علیه هزاره ها اعمال می شود در جهان نظیر ندارد و این تنها داعش و طالب نیست که دست به نسل کشی هزاره ها می زنند بلکه افراد در درون حاکمیت زمینه را برای نسل کشی هزاره ها مساعد می نمایند .
نسل کشی هزاره ها در مالستان ادامه سریال است که متأسفانه هیچ کسی جوابگو نیست و همواره توجیه صورت می گیرد و حتی دستگاه پروپاگاندای حاکمیت دولتی آن را پنهان می کنند .
از همه دردآور این است که که سریال نسل کشی هزاره ها در حضور آمریکا ، ناتو و جامعه جهانی صورت گرفته است و هیچ اقدام عملی در زمینه جلوگیری آن صورت نگرفته است .

StopHazaraGenocideپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*