نقطه سر خط ۵۶

نقطه سر خط ۵۶
۱. هوای جاغوری در این ایام، به اعتدال خزانی خود رسیده است. دربازارها همه مایحتاج مردم به وفور وجود دارد، البته گرانی در جاغوری نیز مانند سایر مناطق کشور محسوس است.
۲. بازار انگوری بار دیگر به خاطر باز شدن مسیر تنگی اوتله رونق سابق خود را یافته است.
۳. شنیده ها حاکی از آن است که دختران زیادی به خاطر تعطیلی دانشگاه و مسدود شدن در مکاتب بر روی آنها اشک ریخته اند.
۴. در بسیاری مناطق جاغوری مانند سایر مناطق دو سوم شاگردان مکتب، از صنف هفت به بالا مکتب و وطن را ترک کرده اند.
۵. در مناطق سر مرزی مانند اوتقول آمار دزدی در مقایسه به گذشته کمی بیشتر شده است و در چند مورد شیشه نوری دزدیده شده است.
۶. در طی بیست سال گذشته دروازه معارف و مکاتب در مناطق تحت کنترل تالبان مسدود بود و به همین خاطر آمار بیسوادی و بیکاری در مناطق پشتون نشین بیشتر از سایر مناطق برآورد میشود. گفته میشود در تمام گیلان فقط یک باب مکتب وجود داشته است که آن را هم آتش زده بودند، در حالیکه در جاغوری ولسوالی همجوار گیلان بیش از صد باب مکتب یک دانشگاه و یک باب دارالمعلمین بر حال بوده است. ولسوالی خاکیران نیز مانند ولسوالی گیلان فاقد مکتب دولتی بوده است.
۷. وضعیت اقتصادی و فرهنگی دو ولسوالی خاکیران و گیلان که در همسایه گی جاغوری قرار دارد به شدت بحرانی و نگران کننده است.
۸. در جاغوری دعواها را خود تالبان فیصله نمی کنند بلکه به شورای علمای شیعه ارجاع میدهند، شورای علما، دو نفر هیئت معرفی کرده و به ساحه می فرستند و آنگاه نظریات هیئت را شنیده، فیصله خود را بعد از شور و مشورت صادر میکنند و تالبان فیصله و حکم صادر شده را تطبیق میکنند. اکثر مردم از این روند راضی است که در مقایسه به نظام قبلی هم سرعت بیشتر دارد و هم قاطعیت.
۹. برخی از مردم جاغوری در دعواهای خود خواهان این شده و میشوند که خود تالبان فیصله کنند، آنگاه تالبان آنها را به علمای گیلان ارجاع میدهند و علمای اهل سنت گیلان دعوا را فیصله می کنند.
۱۰. مردم از بخش قضایی نظام قبلی خیلی ناراضی اند و برخی میگویند در طی چند سال به ندرت دعوای حقوقی در محکمه جاغوری فیصله شده است.
نوت: دوستان زیادی حقیر را تشویق کرده و میکنند که اینگونه گزارش دهی را ادامه دهم، حقیر از همه دوستان سپاسگزارم و کامنت همه را میخوانم که همان تشویقات باعث شده تا اینجا در خدمت باشم.
با مهر ۲۹ سنبله ۱۴۰۰ زادگاهپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*