نقطه سرخط 84

نقطه سرخط 84

 1. خانه پالی: در مناطق مختلف هزارستان خانه پالی از سوی بخش قمندانی تالبان صورت می گیرد. گزارش ها حاکی از این است که در برخی مناطق، تالبان بصورت گروهی و مسلح وارد خانه افراد عادی گردیده و همه اثاثیه منزل را زیر و رو کرده و حتی در برخی جاها اقدام به کندن قسمت از خانه نموده است. تالبان بیشتر به دنبال اسلحه و وسایل دولتی است. تالبان گزارش از جانب جاسوسان منطقه ی خود نیز به همراه دارد.
 2. در برخی از جاها تالبان موترو موتور شخصی مردم را هم به نام دولتی مصادره کرده است. در جاغوری تعداد از افراد مسلح تالبان برای تصاحب کردن یک موتور پرشی شخصی، به خانه یک شخص عادی بصورت مکرر مراجعه کرده و از صاحب خانه خواستار موتور و کلید آن گردیده است و سرانجام تهدید کرده که اگر تا فلان ساعت را صاحب خانه حاضر نشود، حق شکایت را ندارد. گفتنی است که پسر صاحب خانه در خیزش مردمی بوده و به جرم آن اسلحه های شخصی شان از سوی تالبان گرفته شده و پدرش هم یک بار برای مدتی بازداشت گردیده است.
 3. اختطاف و به قتل رسیدن متخصص اعصاب و روان: دکتر نادر عالمی متخصص اعصاب و روان از سوی کسانی که خود را تالب معرفی کرده بودند، دو ماه قبل در مزار شریف ربوده شدند. آدم ربایان به خانواده مرحوم دکتر عالمی تماس می گیرند و درخواست پول می کنند. خانواده عالمی مبلغ سه صد و پنجاه هزار دالر به آدم ربایان می دهند و متاسفانه جنازه دکتر عالمی را تحویل می گیرند. دکتر عالمی در حدود چهل سال سابقه کاری داشت و شفاخانه اعصاب و روان عالمی در بلخ را برای مردم ساخت و آن را مدیریت می کرد.
 4. ساخت پل تایلوم: در تایلوم بابه یکی از پروژه های مهم مردمی در حال ساخت است. پل تایلوم، پایه هایش تکمیل، مواد لازم خریداری و به زودی تکمیل می گردد. ساخت این پل نیاز به کمک مردم دارند که برای جمع آوری کمک تعداد از نمایندگان و موی سفیدان از تایلوم به کابل آمده است تا هم مواد لازم را خریداری کنند و هم از مردم کمک جمع آوری نمایند.
 5. گرما بخشی خانه با هزینه کم: یکی از تحصیل کردگان قوم هزاره همراه با خانواده خود که سالها در مورد بیوگاز تحقیق و کار کرده بود، در این اواخر بصورت خانوادگی برای حل مشکل سوخت مردم بی بضاعت کشور به اختراعی کم هزینه دست یافته است. این مخترع از ترکیب بخار آب و پطرول، گاز تولید کرده که هر کسی می تواند در خانه خود با هزینه پنج هزار افغانی دستگاه آن را خریداری و تهیه کند و آن گاه برای پخت و پز و گرم کردن خانه از آن استفاده کند. هزینه هر ساخت سوخت دو و نیم افغانی و هزینه ده ساعت آن فقط 25 افغانی می شود. گفته می شود، این نوع سوخت هم ارزان و هم بی خطر و هم بدون آلایندگی است.
 6. کم رونق شدن کتاب فروشی و کتابخانه: در تمام افغانستان و از جمله در کابل انتشارات های مهم و کتاب فروشی های مهم در حال ورشکستگی است و قشر تحصیلکرده، اغلب کشور را ترک کرده و اقتصاد مردم به شدت ضعیف است، لذا هم کتاب فروشی ها از رونق مانده و هم مراجعه کنندگان کتابخانه ها به شدت کاهش یافته است.
 7. تبعیض تجمیعی و متراکم: مردم شیعه و هزاره در طول تاریخ دچار تبعیض شدید بوده است که به جرم هزاره بودن و شیعه بودن، از مزایا و فرصت های برابر با سایر اقوام برخوردار نبوده است. مردم هزاره هم از تبعیض قومی و هم از تبعیض مذهبی و هم از تبعیض زبانی در افغانستان رنج برده و تبعیض تجمیعی و متراکم را همراه با سیک ها و سایر اقلیت ها تجربه کرده است.
 8. افزایش موترهای پلیت موقت: با آمدن تالبان در کابل، موترهای با پلیت موقت افزایش یافته است.
 9. مد شدن ریش و لباس افغانی: در میان جوانان افغانستانی با آمدن تالبان ریش های بلند و لباس وطنی تبدیل به نوع مد گردیده است.
 10. فقیر شدن آبرو داران: با آمدن تالبان جنگ در کشور خاتمه یافته است، راه ها امن شده است، دیگر سرک، پل و پلچک تخریب نمی شود، اما انفجار و انتحار ختم نشده است و فقر و بیکاری به شدت افزایش یافته است. افراد زیادی که در گذشته کارمند بودند، اکنون دیگر معاش ندارند و فقر و گرسنگی را تجربه می کنند.
 11. شخصی نبودن جرم: در افغانستان بر خلاف قانون شرعی که هر کس مسول اعمال و گناه خود می باشد، جرم یک عمل شخصی نیست، بلکه خانوادگی و حتی قومی است. در جاهای زیادی دیده شده که وقتی یک کارمند دولت و یا پولیس در خانه نبوده پسر و یا برادرش شکنجه و مورد آزار و اذیت قرار گرفته تا آن شخص به ظاهر مجرم حاضر شود.
 12. فعال شدن امر به معروف: نشست های زیادی از سوی تالبان و مولوی ها در شهرهای مختلف برای فعال شدن گروه امر به معروف و نهی از منکر برگزار گردیده است.
 13. غایب شدن شور و نشاط: مردم افغانستان شور و نشاط گذشته خود را از دست داده است.
 14. افزایش جلب و جذب داعش: گزارش های زیادی حاکی از این است که در نقاط مختلف کشور داعش در حال سرباز گیری است. گفته می شود داعش به هر نفر در حدود سه صد دالر ماهانه حقوق می دهد. با توجه به سخت گیری تالبان بر نیروهای دولتی سابق، فقر، بیکاری و نارضایتی تعداد از نیروهای تالبان، زمینه جذب شدن در گروه داعش افزایش یافته است. قابل یادآوری است که داعش افغانستانی با داعش عربی کاملا متفاوت است.
  نوت: عکسها از مرحوم دکتر عالمی، شفاخانه عالمی و اثاث بهم ریخته شده توسط تالبان در یکی از خانه های جاغوری
  بیست و نه عقرب هزار و چهارصد


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*