نقطه سرخط 103

نقطه سرخط 103 بنیاد حضرت آیت الله العظمی فیاض، برای سومین و چهارمین بار در مناطق مختلف کشور از جمله به سمت شمال، مرکز، شهر غزنی و سایر شهرها بسته های حمایتی خود را که شامل آرد، مواد سوختی و روغن بوده...