بیگانه بینِ خانه و افغان به اصفهان*

بیگانه بینِ خانه و افغان به اصفهان*

پای یک نوشته ای، یکی از ایرانی ها نوشته بود:” چاه متر چند؟” در نتیجه جمعی از هزاره ها دشنام را شروع کرده بودند، این در حالی ست که هزاره ها، هیچ گاهی در ایران چاه کن نیستند، چاه کن ها، بیشتر پشتون هایند، هزاره ها بیشتر در کارِ ساختمان، کارهای تولیدی و سنگبری هایند. محصولِ دسترنجِ هزاره در ایران، تولیدات و ساخت و سازِ آن کشور است، بارها ایرانی ها، در رسانه های شان از ایثار و فداکاری این طیف گفته اند، هزاره ها بدون شک، در ایران کارهای خلاف قانون نکرده اند و از این جهت مایه‌ی افتخار اند. حتی در افتخارات نیز شریک اند و شریک بوده اند. حتی کارگرِ هزاره در ایران مایه‌ی افتخار است، چه رسد به شاعر، نویسنده، سرباز فاطمیون و … ولی افغانیت در ایران، از لحاظ تاریخی و شرایط موجود، افتخاری ندارد، تا هنوز در ذهنِ آگاهان ایران، تجاوز افغان ها بر اصفهان همچنان زنده است و فارس های ایران، از افغان ها دل خوشی ندارد. از این لحاظ حتی، اهانت ها، دشنام ها و بدرفتاری ها، با افغانیت است. رسالتِ هزاره ها در ایران است که خود شان را افغان معرفی نکنند، بر هویتِ هزارگی شان تاکید ورزند و آگاهی دهند. در درونِ جامعه‌ی ایران، بدون شک، موجی از نفرت علیه افغان ها وجود دارد. این امر تنها در ایران نیست، در هند و سایر کشورها نیز وجود دارد، رسالتِ ما این است که بر هویتِ هزارگی خویش تاکید کنیم و از افغانیت برائت جوییم. حد اقل در جامعه‌ی میزبان روشن گردد، که در افغانستان همه افغان نیستند، بلکه در اینجا سرزمین تبارهای گوناگون است. این نکته روشن است که توده‌ی ایرانی ها، آگاهی جامع ندارند و شناخت شان از سرزمین ما هیچ است. بنابر این فرهنگیان ما مقصر اند، زیرا سده هاست که بر هویتِ مجعول افغانی تاکید می کنند، در برابرِ کاربردِ واژه‌ی افغانی، واکنش نشان می دهند و ونگه‌ی شان سرخ می شوند، نه، این درست نیست، هر گاه کسی به شما گفت:” افغانی” به آنها آگاهی دهید که افغان نیستید، هزاره اید. حالا در میان حلقه های افغانیت، موجی از نفرت علیه ایرانی ها شکل گرفته است، باز هم رسالتِ مردم ما برائت از این حلقه های شوونیستی ست. که در تمام حلقات استخباراتی غرب جایگاه دارند و این بار از رسانه‌ های نظیر بی بی سی، علیه ایران نفرت پخش می کنند. هشیار باشیم که در ایران به نام افغان به محکمه کشانده نشویم، ما هزاره ایم، بیگانه در سرزمین بومی خویش، ولی اجازه ندهیم در اصفهان افغان شویم!

* مصرعی را از استاد مظفری وام گرفته ام.

میثم صحراپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*