بارش برف ومسدود شدن راه ها

بارش برف ومسدود شدن راه ها

با بارش های جدید ، زمستان امسال شروع خوبی داشت . امید وارم که امسال در ادامه نیز بارش های خوبی داشته باشیم .

اولین مشکل بعد از برف باری مسدود شدن راه های مواصلاتی است . مخصوصا در قسمت سرد سیر جاغوری مشکلات دوچندان می شود . که این مشکل بجز از برف روبی راه چاره دیگر هم ندارد .

مردم منطقه راه مواصلاتی برایش از اهمیت ویژه بر خوردار است . به همین دلیل خوشبختانه مردم مصمم است که راه ها باز نگاه دارد .

اقای حمیدالله دانش در این خصوص نوشته :

راه عمومی جاغوری،مالستان،هژیرستان وارزگان بعدازچهار روز برف روبی ، توسط مردم محل بازشد.

در ادامه اقای دانش به مطلب مهم مبهم اشاره کرده که هر توضیح در این خصوص دارد در بخش نظرات درج نمایند . در صحبت اقای دانش بحث قرار داد مطرح شده ، ونکته دوم تبانی . قرار داد چه ?! بین کی وکی ?! ایشان نوشته :

قراردادی برف پاکی آمرفوائدعامه همتبارند. شایدتبانی وجود داشته باشد،خداعالم است
ولسوالان جاغوری و مردم بایدسکوت ننموده صدابلندکند والامسؤل هستند.

***

خبر دیگر اینکه :

اشار عمومی پاک کاری راه پشی،جاغوری توسط مردم محل
Screenshot_۲۰۲۰۰۱۱۸-۱۶۱۳۲۴_1
امروز به همت مردم پشی، مالستان به جاغوری وصل شد و عبور و مرور وسایط آغاز شد.

ممنون از زحمات مردم زحمت کش و رنجدیده مالستان وجاغوری.دیدگاهها بسته شده است.