فساد دراداره محلی جاغوری پایان ندارد.

عزیزالله جاغوری ۷:۵۱ ب.ظ دیدگاه‌ها خاموش
فساد دراداره محلی جاغوری پایان ندارد.

فساد دراداره محلی جاغوری پایان ندارد.FB_IMG_1592913359196

وقتی از ظلم وفساد حکومت ظالمانه ریاستی ومرکزی شکوه داریم. نه این ظلم تازگی دارد ونه این شکوه، شکوه آخر است. لذا نیش عقرب نه از ره کین است اقتضا طبعتش این است تعجب هم ندارد.

ولی ظلم از طرف خودی یک هزاره بر هزاره جانسوز وغیر قابل تحمل است. در لین راستا است که ظلم حکومت محلی های هزارستان را باید زیر زره بین داشت. تا زمان که ما جلوی این زالو صفتان خودی را نگرفتیم مطمنا جلوی ظلم حکمت فاشیستی مرکزی نمیتوانم بگیرم . راه براندازی نظام فساد بیعدالتی از حکومت هایی محلی میگزرد . در نتیجه روی افراد مسولین محلی بینهایت حساس باشیم.

اگر احساس عدالت خواهی وزیر بار ظلم نرفتن هنوز ور وجود مان زنده است باید این کثافتان خودی و فاسدان حکومت محلی را چنان رسوا کنیم که تایگر هیچ کس هوای ظلم وستم در دماغ شان نخورده وهوس نکند.

بد بختانه فساد درجاغوری نهادینه شده، وبزرگان نقش ارباب کد خدا زورمندان برای تثبیت موقعیت خود پیشنهاد فساد را میکند. طرح دعوای های کهنه یکی از شگرد های قدیمی بروز در جاغوری است. این بستگی به هوش ان حاکم محلی دارد که از طرح های قدیمی برای فساد استفاده کند ویا نه کدام طرح بروز بظاهر پسند برای پرکردن جبش اش داشته باشد .

طبق گزارش غزنی نیوز شهردار جاغوری مخکش بیشتر کار کرده، وبرای پرکردن جیبش سراغ بازاریان ودستفروشان بیچاره رفته است.

چون این قشر  قشری ضعیف است فکر میکند صدایش به هیچ جایی نمیرسد از طرفی هر روز با انها سروکار دارد میتواند هر روز جیب خود را پر کند.

غزنی نیوز دراین خصوص می نویسد:

ایاجاغوریان واقعاآنقدرپولدار است که هرمقام امنیتی که درآنجامقررمیشود و به وظیفه اش میرود دستش به فسادورشوه آغشته میشود.
بعدازقومندان امنیه قبلی و ولسوال قبلی جاغوری،این بارشهردار این ولسوالی برای پرکردن جیب خودهر روز دست فروشان را مورد آزار و اذیت قرار میدهد .
گفته میشود که آصف ممتاز شهردار جاغوری در بدل اخذپول هنگفت ازدکانداران مارکیت تره بار فروشان اقدام به جمع آوری دستفروشان میوه فروش کرده است .
طی یک هفته گذشته شکایات زیاداز شهردارجاغوری بدست غزنی نیوز رسیده که حاکی از آزار و اذیت شهردار ودارودسته اش دراین ولسوالی بالای دستفروشان بوده است.
شماری از دستفروشان این ولسوالی امروز پنجشنبه دریک تجمع گفته است که آنان بارها از طرف شهردار جاغوری مورد آزار و ازیت قرار گرفته است که امروز پنجشنبه دست فروشان نیز از بازار سنگماشه مرکز این ولسوالی جمع آوری و به بیرون ازشهرمنتقل شده شده است و اجازه حضور آنان را از داخل شهرگرفته است.
امروزپنجشنبه نیز یک دستفروش ابتدا مورددشنام یکی از سربازان پولیس قرار گرفته و بعدآ شخص دستفروش به قومندانی منتقل وشدیدا مورد لت و کوب قرارگرفته است.
آصف ممتاز که در حال حاضر شهردار جاغوری میباشد و دکانداران غجور و سنگماشه نیز به شدت از دست وی در شکایت بوده و میگوید که این شخص فقط در فکر جیب خود بوده و بعلاوه اینکه در یکی از کورسهای خصوص در سنگماشه مرکز جاغوری معلم میباشد ، از دکانداران نیز هر روز به بهانه های مختلف خواهان اخذ پول از دکانداران میباشد که یکی از مهمترین موارد آن نیز درخواست پول از سوی دستفروشان بوده و بعد از آنکه دستفروشان حاضر به پرداخت پول برای شهردار نشدند حالا شهردار اقدام به جمع آوری و محو دستفروشان از جاغوری شده است.
امروز نیز شماری از دست فروشان گفته است که اگر شهردار جاغوری در مورد این اقدام خود بازنگری نکند و دستفروشان را جمع کند ، این دستفروشان هم در آینده های نزدیک برای تهیه نفقه خانواده خود دست به هر کار بزند که امروزها درکابل و شماری از شهرهای کشورجریان دارد..

نوت: آقای ممتاز ، از اینطوری رشوه و پول گرفتن نمیتوانی جیب خوده پر کنی و برو مردانه وار مثل سردمداران قبلی جاغوری دست به اخذ پول میلیونی از پولداران جاغوری بزن ، به دستفروشان مظلوم کار نداشته باش که در غیر اینصورت مردم برای تهیه نفقه فامیلش همه دزد و قاتل خواهد شد.

109بازدید

کامنت بسته شده است.